DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Under 101:a året satsar DHR på kunskap

Dela

Efter det intensiva 100-årsjubiléet går DHR in i framtiden. Den förbundsstyrelse som valdes i höstas håller nu sitt tredje styrelsemöte i Stockholm må-ti 19-20 januari.

DHR:s vice ordförande Christina Swanberg.
DHR:s vice ordförande Christina Swanberg. Foto: Lena Malmberg

Efter 100 år av frigörelse – en framtid utan hinder. Under den devisen jobbar DHR vidare, när organisationen nu går in i sitt hundraförsta år. En viktig satsning är de digitala träffarna mellan förbundet och lokalavdelningar, distrikt och regioner.

Christina Swanberg, Göteborg, är nyvald vice ordförande för DHR.

– Jag tycker det är jätteviktigt att förbundet har samarbete på alla nivåer. Vi måste veta vad vi gör i olika delar av landet, säger Christina Swanberg.

– Det är väldigt inspirerande vilken bredd DHR har i sitt arbete. En del satsar på det viktiga kamratstödet, andra på hälsofrågor, många jobbar med tillgänglighet eller andra rättspolitiska frågor.

– DHR behövs i så många frågor på så många ställen, fortsätter Christina Swanberg. Det är synd i sig, men det innebär ju ett roligt och givande arbete för vårt förbund.

Ken Gammelgård, förbundssekreterare, berättar att det kommande FS-mötet ska behandla verksamhetsplanen för 2024.

– I vår verksamhetsplan ligger fokus på tre områden: Tillgänglighet, hjälpmedel och personligt stöd, säger Ken Gammelgård. Det är en satsning både utåt, gentemot aktörer och inåt, i form av kunskap till organisationen.

För mer info:

Christina Swanberg, vice förbundsordförande DHR tel 070 693 47 14

Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR tel 070 508 80 29

Ken Gammelgård, förbundssekreterare DHR tel: 073-807 80 30

Nyckelord

DHR är en idéburen demokratisk organisation som arbetar för principen om alla människors lika värde. Ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga är fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Tel: 08-685 80 20 Post: DHR, Box 43, 123 21 Farsta

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye