Fastighetsägarna

Landets första rekommendationen från skiljeman klar: Hyrorna i Göteborg ska höjas med 5,3 procent

Dela

I början av året vände sig Fastighetsägarna GFR till Hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd som skulle avgöra hyresförhandlingarna om 2024 års hyror i Göteborg. Ansökan omfattade omkring 25 000 lägenheter. Under måndagskvällen kom rekommendationen. Skiljemannen anser att en rimlig hyreshöjning för 2024 är 5,3 procent. Fastighetsägarna är djupt kritiska till nivån och till att rekommendationen inte är tydligt motiverad.

- Trots faktiska kostnadsökningar på 20–25 procent innebär dagens rekommendation att hyresvärdarna bara får en kompensation på lite drygt fem procent. Det säger sig självt att det inte är långsiktigt hållbart utan att det går ut över möjligheterna att underhålla och förvalta hyresrätter framöver. De största förlorarna på det är hyresgästerna själva, säger Rikard Ljunggren, vd för Fastighetsägarna GFR.

Under måndagskvällen kom skiljemannens rekommendation för hyrorna i Göteborg, som alltså är första ärendet i landet att avgöras genom den så kallade tvistelösningen. Ferlin rekommenderar, utan någon närmare motivering eller beräkning, att 5,3 procent är en rimlig nivå. Förändringen ska gälla på hela beståndet och inte ha någon så kallad bundenhet i tid, vilket innebär att nästa års hyror kan höjas från 1 januari 2025, till skillnad från 2024 som först kan höjas från 1 april i år.

- Eftersom motivering är så otydlig är det svårt att förstå logiken bakom den rekommenderade nivån och den ger ingen vägledning för parterna framåt. Det innebär att vi sannolikt kommer att behöva vända oss till hyresnämnden även i kommande årsförhandlingar, säger Rikard Ljunggren.

Nu när skiljemannen sagt sitt ska parterna inom två veckor omsätta rekommendationen i en förhandlingsöverenskommelse. I dagsläget ligger ett 90-tal ärenden runt om i landet och väntar på rekommendationer från oberoende skiljemän.

Fakta

Bakgrund
Hyresförhandlingarna i Göteborg inleddes i september 2023 då Fastighetsägarna yrkade 12 procent i hyreshöjning – en nivå som grundades i den modell som parterna enats om bara några veckor tidigare. Förhandlingarna pågick i tre månader utan att parterna lyckades komma överens. Med stöd i den nya lagstiftningen från 2023 vände sig Fastighetsägarna i mitten av december till Hyresnämnden som utsåg hyresrådet Erik Ferlin till skiljeman. Erik Ferlin har därefter haft sex veckor på sig att komma med en rekommendation.

Så fungerar tvistelösningen

  • Tidigast 3 månader och senast 4 månader efter påbörjad förhandling kan någon av parterna vända sig till Hyresnämnden som utser en skiljeman.
  • Hyresnämnden ska utse en skiljeman skyndsamt.
  • Tvisten ska avgöras inom 6 veckor efter att skiljemannen utsetts.
  • Parterna ska sedan inom 2 veckor omsätta skiljemannens rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse.
  • Det är parterna som delar på kostnaderna för skiljeförfarandet

Kontakter

Om oss

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye