PTS - Post- och telestyrelsen

Minskad prisnöjdhet utmaning när porto kan behöva höjas

Dela

Allt färre svenskar upplever att det är prisvärt att skicka brev. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) har låtit genomföra. Resultatet innebär en utmaning eftersom portot kan behöva höjas under de kommande åren.

PTS genomför återkommande en undersökning om hur den svenska befolkningen använder och ser på posttjänster. Undersökningens resultat utgör delar av myndighetens underlag i arbetet med regleringen på postområdet.

Prisnöjdheten har minskat

Årets undersökning visar att allt färre svenskar upplever att det är prisvärt att skicka brev inrikes. 7 av 10 väljer att skicka post oavsett hur man upplever priset. Det indikerar att det är viktiga tjänster för användarna, som man har behov av och är beredd att betala för.

Sedan 2016 har andelen svenskar som tycker det är prisvärt att skicka brev minskat från 86 till 45 procent. Detta trots att det svenska portot är lågt jämfört med övriga Norden och genomsnittligt jämfört med övriga EU.

- Undersökningens resultat innebär en utmaning för postoperatörerna som behöver hantera det faktum att breven, som är intäkten i verksamheten, ersätts med digitala alternativ. För att kunna upprätthålla en service som motsvarar användarnas behov bedömer PTS att portot kan komma att höjas betydligt framöver både för privatpersoner och företag, säger Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor.

Viktigt att veta när brevet kommer fram

För svenskarna är det viktigt att posttjänsten är tillförlitlig. Undersökningen visar att det är viktigare att veta att det kommer fram till rätt person i rätt tid, än att det kommer fram snabbt. Undersökningen visar också att fel i utdelningen eller missade leveranstider leder till missnöje. Andelen som är nöjda med postutdelningen har minskat sedan 2011.

Samtidigt är inte svenskarna beroende av utdelning fem dagar i veckan. För nästan tre av fyra svenskar räcker det att posten delas ut 1-3 gånger i veckan. En majoritet av de tillfrågade kan också tänka sig att betala extra, eller välja en långsammare leverans, för att tjänsten ska vara miljö- och klimatmässigt hållbar. 58 % uppger att det inte skulle få några konsekvenser för dem, om befordringstiden för brev förlängdes från två till tre dagar.

- Undersökningen visar att svenskarna tycker att kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet är viktigt. Vi vill vara säkra på att breven delas ut i tid och att vi kan veta säkert när det kommer fram. Då är det också rimligt att vi användare betalar vad det kostar för att tjänsten ska hålla en god kvalitet, säger Emma Maraschin.

Befolkningens användning av posttjänster 2023 - en kvantitativ undersökning om användarnas behov och upplevelse av kvaliteten i den samhällsomfattande posttjänsten

Fler slutsatser från undersökningen

De flesta svenskar upplever att placeringen av Postnords brevlådor passar i hög grad eller helt och hållet när man ska posta brev eller andra försändelser. Drygt hälften är också nöjda med Postnords tömningstider.
Nästan hälften har ett serviceställe, för att till exempel hämta ut paket, inom en kilometers avstånd. Ytterligare en dryg tredjedel uppger att de har ett serviceställe inom fem kilometers avstånd. Enbart 7 procent av respondenterna måste resa tio kilometer eller längre för att nå ett serviceställe.

Brevtjänsten kan behöva förändras över tid. Det kan handla om att brevet kan få ta lite längre tid på sig att komma fram och inte delas ut i direkt anslutning till din bostad. Framtidens brev kommer att vara en premiumtjänst som används för att befordra de meddelanden som av olika anledningar inte ersatts av digitala alternativ.

Kontakter

Följ PTS - Post- och telestyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från PTS - Post- och telestyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye