PTS - Post- och telestyrelsen

5G-täckning för nio av tio svenska hushåll

Dela

Befolkningstäckningen för 5G-nät ökar snabbt, och under 2023 uppnåddes ett viktigt delmål för bredbandsutbyggnaden. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2023.

Täckningen av 5G-nät har ökat betydligt runt om i landet. 90 procent av hushållen har nu täckning av 5G-nät, jämfört med 57 procent ett år tidigare. I glest bebyggda områden har 67 procent av hushållen nu 5G-täckning (29 procent 2022).

– Det är mycket glädjande att den snabba utbyggnaden av 5G-nät som skett de senaste åren nu når de allra flesta i befolkningen. Detta innebär att svenska bredbandsanvändare har god tillgång till moderna och högkvalitativa mobila bredbandstjänster vilket är bra för Sverige, säger Dan Sjöblom, generaldirektör.

Ett delmål för bredbandsutbyggnaden uppnått under 2023

98,6 procent av hushåll och företag har tillgång till fiber eller annan teknik i sin absoluta närhet som medger hastigheter om 1 Gbit/s. Därmed är ett delmål för bredbandsutbyggnaden uppnått.

Utvecklingen mot bredbandsmålen

Regeringen har i sin bredbandsstrategi beslutat om mål för mobiltäckning och bredband. 

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet

Regeringens mål för de mobila näten är att 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet ”där man normalt befinner sig”. De områden som är aktuella är till exempel vägar, järnvägar samt områden med närhet till bostäder, företag och fritidshus. 95 procent av dessa utvalda områdens yta hade mobiltäckning som uppfyllde målet 2023.

Målet för mobila tjänster är därmed inte uppnått. Ytor längs större vägar och högtrafikerade järnvägar står för den största delen av den yta som återstår. Det är samtidigt i dessa ytor som täckningen ökar snabbast – med knappt 10 procentenheter under 2023. PTS täckningskrav i två frekvensband (2,1- respektive 2,6 GHz) är särskilt inriktade på att under kommande år ytterligare stärka täckningen längs högtrafikerad järnväg.  

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Det här målet har tre underliggande delmål som alla ska vara uppfyllda för att målet ska anses som uppfyllt.

Ett av dessa delmål är att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025. Målet innefattar de hushåll och företag som har en anslutning eller befinner sig i absoluta närheten av ett fibernät, och därför relativt snabbt och kostnadseffektivt skulle kunna få tillgång. 2023 hade drygt 98 procent sådan tillgång, vilket innebär att detta delmål är uppnått.

Läs mer om målen i regeringens bredbandsstrategi.

Bredbandsstrategin

Mer information

Elisabeth Häggquist, enheten för marknadsanalys och statistik, 073-644 55 18

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2023

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Undersökningen genomfördes i oktober 2023.

De insamlade uppgifterna används bland annat för uppföljning av bredbandsmål på nationell, regional och kommunal nivå samt som underlag för PTS tilldelning av stödmedel för bredbandsutbyggnad. Det råder svarsplikt för alla uppgifter, både om befintlig och planerad utbyggnad, och korrekt inrapportering är avgörande för kartläggningens kvalitet och för att förteckningen över byggnader som kan få bredbandsstöd ska bli korrekt.

PTS kartläggning med all statistik finns tillgänglig på statistik.pts.se och underlaget kommer inom kort också att finnas tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Nyckelord

Kontakter

Elisabeth HäggquistMarknadsanalytikerEnheten för marknadsanalys och statistik

Tel:073-644 55 18

Dokument

Om oss

Säker och tillgänglig kommunikation för Sverige.

Följ PTS - Post- och telestyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från PTS - Post- och telestyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye