Region Uppsala

Projektet Unga station får 400 000 kronor av Region Uppsala

Dela

Uppsala stadsmissions projekt Unga station är en av flera satsningar inom civilsamhället som får ta del av Region Uppsalas folkhälsomedel, beslutade regionala utvecklingsnämnden. Bland övriga mottagare märks ABF:s projekt Trygga mötesplatser samt Fyrisgårdens hälsoprojekt som får 300 000 kronor vardera.

Region Uppsala delar årligen ut folkhälsomedel, ett bidrag som delas ut till en eller flera aktörer inom civilsamhället, i syfte att förstärka pågående insatser i verksamheten eller stöd till uppstart av nya satsningar som skapar extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete.  

– Inriktningen för folkhälsomedlen är att bidra till ett gott samhällsklimat med hög tillit och inkludering, särskilt för barn och unga. Alla projekt som beviljas folkhälsomedel i dag har uppfyllt samtliga av våra kriterier och vi ser även att deras insatser kan ge ringar på vatten som kan bidra till en effektiv och bred spridning och långsiktig effekt, säger Unn Harsem (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden. 

Fördelning för folkhälsomedel år 2024  

Följande verksamheter inom civilsamhället får ta del av folkhälsomedel år 2024: 

Uppsala Stadsmission tilldelas 400 000 kr för sitt projekt Unga Station 

På Unga Station möts ungdomar från olika skolor och områden. De erbjuds en mötesplats där trygga vuxna kan ge både individuellt stöd och i grupp. Utöver hjälp med olika former av stöd, samhällsinformation, myndighetskontakter, läxläsning och jobbsökande, erbjuds också kurser för att stärka självförtroendet och egenmakten hos ungdomarna.  

ABF i Uppsala län tilldelas 300 000 kr för sitt projekt Trygga mötesplatser 

Projektet syftar till att skapa trygga mötesplatser för hbtqia+-personer då det finns en utsatthet och en känsla av att vara ensam, bland framför allt unga personer som är hbtqia+ och bor i Norduppland. ABF planerar att genomföra en träff per månad och ort, i samarbete med fritidsgårdarna. 

Föreningen Fyrisgården tilldelas 300 000 kr för sitt projekt Fyrisgårdens Hälsoprojektet – fysisk och psykisk hälsa 

Fyrisgården ska fortsätta och utveckla Hälsoprojektet fysisk och psykisk hälsa, som påbörjades under våren 2023. Unga med funktionsnedsättning deltar inte lika ofta i idrottsaktiviteter på fritiden, de umgås mer sällan med kompisar och är mer sällan medlemmar i en förening jämfört med andra unga. Projektet syftar till att motverka detta. 

Mamma United tilldelas 230 000 kronor för sitt projekt Mamma United basprogram 

Mamma United vill implementera sitt utbildningsprogram för att stötta mammor i Gränby att kunna påverka sin egen och sina barns livssituation. Gruppen erbjuds att delta kostnadsfritt i ett 3 månader långt utbildningsprogram.  

RF-SISU tilldelas 200 000 kr för sitt projekt Idrott för hälsa och gemenskap 

Inom satsningen för Idrott för hälsa och gemenskap ska RF-SISU Uppland möjliggöra för fler barn och unga med NPF att bli en del av idrotten. RF-SISU vill ge barn och unga med NPF-diagnos möjlighet att få träffa en idrottsförening som har genomgått utbildningen Ledare som lyssnar och vid dessa träffar få prova-på en anpassad idrott.  

Vaksala SK tilldelas 170 000 kr för sitt projekt Late-Starters 

Våren 2023 startade konceptet Late-Starters då Vaksala SK hade närmare 300 köande barn, varav många var i åldern 11–14 år. Barn som börjar spela så sent ligger kunskapsmässigt långt ifrån sina jämnåriga lagkompisar. Verksamheten är kostnadsfri för att alla, oavsett bakgrund, svenska språkkunskaper, kön eller ekonomisk bakgrund ska ha möjlighet att börja träna fotboll och ingå i ett föreningssammanhang. 

Kontakter

Unn Harsem (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden, tel: 070 486 50 26

Bilder

Unn Harsem (C), ordförande Regionala utvecklingsnämnden.
Unn Harsem (C), ordförande Regionala utvecklingsnämnden.
Ladda ned bild

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 19 april19.4.2024 16:20:55 CEST | Nyheter

Förstudie inleds för ny ambulansstation i Gränby En förstudie om att bygga en ny ambulansstation i Gränby ska genomföras. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Sjukhusstyrelsen tillstyrker också att fastighets- och servicenämnden beslutar att arbete med detaljplan och markanvisningsavtal genomförs parallellt med förstudien. Beslutet fattas under förutsättning att investeringen i en ny ambulansstation i Gränby finns med i den regionplan och budget för 2025-2027 som regionfullmäktige kommer att besluta om i juni. En ambulansstation i Gränbyområdet väntas kunna korta insatstiderna, både till de östra stadsdelarna av Uppsala och till den omgivande landsbygden. (M), (L), (KD) och (SD) ställde sig bakom att förstudien genomförs men reserverade sig mot den andra beslutspunkten. Årsprognos på minus 962 miljoner kronor för Akademiska Efter mars månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset kvar på minus 962 miljoner kronor, samma som föregående månad. Årsprognosen för Lasarettet i Enköping ligge

Bredbandsutbyggnaden i Uppsala län fortsätter att öka4.4.2024 14:37:23 CEST | Pressmeddelande

Allt fler invånare i Uppsala län har tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund. Enligt den senaste Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2023 från Post- och telestyrelsen (PTS) har nu knappt 94 procent av hushållen i Uppsala län anslutning till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund. Det innebär en ökning med 3 procentenheter sedan året före. Snittet för hela Sverige är 93,3 procent.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 26 mars26.3.2024 16:56:03 CET | Pressmeddelande

Prognos om minus 1,4 miljarder kronor Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2024 beräknas till minus 1,4 miljarder kronor, vid februari månads utgång. Efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR) på 500 miljoner kronor blir årets balanskravsresultat minus 889 miljoner kronor, vilket är 886 miljoner kronor sämre än budgeterat årsresultat. Förklaringen till det negativa resultatet är att inflationen är fortsatt hög, vilket påverkar hälso- och sjukvårdens kostnadsläge och kostnader för pensioner. Motsvarande ökning finns inte i skatteintäkterna och generella statsbidrag. Stora utmaningar inom kompetensförsörjningen med fortsatt höga kostnader för inhyrd personal och effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset som inte bedöms få full effekt är andra orsaker till den negativa prognosen. Månatlig dialog sker med de förvaltningar som har en negativ prognos och arbete pågår i verksamheterna med att hitta ytterligare besparingsåtgärder. I samband med att regionstyrelse

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye