Europeiska ERV

Resebarometern 2024: Fler arbetsresor nu än före pandemin

Dela

Pandemin var en av de största händelser som påverkat resandet i modern historia och det var många som spådde negativa förändringar för affärs- och arbetsresandet efteråt. Teamsmöten som ersätter resor och fysiska möten, minskade affärsresebudgetar och förändrad inställning till arbetsresor förväntades förändra vanor och reducera affärsresandet. Men den senaste Resebarometern visar att det blev tvärtom, i alla fall såhär långt i pandemins efterspel.

Svenskarna gör fler arbetsresor efter pandemin
Svenskarna gör fler arbetsresor efter pandemin

Vi gör fler arbetsresor med övernattning efter pandemin

Men den senaste Resebarometern, som Europeiska ERV gör i samarbete med Resurs för Resor och Turism, visar på det motsatta. För efter pandemin gör vi svenskar faktiskt fler arbetsresor än före. 2022 och 2023 gjorde vi ca 2,7 miljoner arbetsresor (respektive år) utomlands med övernattningar, vilket kan jämföras med ca 2,4 miljoner resor gjorda 2019. Däremot gör vi färre arbetsresor över dagen, d.v.s. utan övernattning, 2023 (ca 1,4 miljoner dagsresor) jämfört med 2022 (ca 1,9 miljoner resor). Det kan bero på att de kortare möten man kan ha under en dag numera ersätts med onlinemöten och innebär en besparing för företag och organisationer.

- Det är något färre resor 2023 (-0,5%), men trots den ekonomiska situationen och sparkrav hos många företag som infördes förra året, så gör vi fler resor i arbetet från Sverige efter pandemin än före, vilket är lite överraskande, säger Andreas Sandin, Nordic CSO & Managing Director Sweden på Europeiska ERV.  

Orsakerna kan vara flera, men i topp ligger nog behovet av att återknyta och bygga relationer både internt inom egna organisationen, men även med kunder och samarbetspartners, efter en pandemi med onlinemöten. När vi frågade affärsresenärerna själva i Resebarometern 2021 om vilka typer av resor dom skulle göra när restriktionerna släpptes, svarade man i första hand att besöka den egna organisationen som finns utomlands (32 %), och därefter besöka kunder (27 %), besöka leverantörer, mässor eller kongresser (26 % vardera). I Resebarometern för resor gjorda 2023, visar det sig att affärsresenärerna i första hand åker på konferens/kurs (26 %), följt av möten med kunder/leverantörer (extern part, 16 %). Detta följs av att besöka den egna organisationen (14 %), samt besöka mässa (10 %). 8 % säger även att man gjort kombinerade arbets- och fritidsresor under året, något som flera gjorde under pandemin då man arbetade i exempelvis egen lägenhet eller hus utomlands.

Försiktig optimism gällande affärsresebudgetarna

Som en följd av ett förutspått minskat affärsresande, har även flertalet undersökningar gjorts för att ta företagens resebudgetar på pulsen, där en ofta förekommande siffra varit att resebudgetarna kommer att reduceras med ca 30 % efter pandemin. När vi frågar affärsresenärerna om deras egen uppfattning om företagets resebudget, säger knappt en tredjedel år 2021/22 att budgeten kommer vara densamma som före pandemin. 2023 säger 26 % att budgeten kommer återgå till förpandemisk nivå. Däremot sa över hälften av resenärerna 2021 att resebudgeten kommer att minska på grund av färre eller kortare resor. Motsvarande siffror är 41 % 2022 och 43 % 2023. År 2021 var det endast 20 % av resenärerna som ansåg att resebudgeten skulle ökas, p.g.a. ett ökat behov av arbetsresor eller att resorna blir längre. Under 2022 var motsvarande siffra 23 % och 2023 22 %.

- Det ser ut som en försiktig optimism vad gäller affärsresenärernas egna syn på behovet av ökat antal arbetsresor och budgetarnas storlek. Men den stora förändringen ligger i de som tror att resor och resebudgetar kommer att minska om man jämför åsikterna 2021, 2022 och 2023, fortsätter Andreas Sandin. 2022 var det tio procentenheter färre som trodde att resor och resebudgetar skulle minska, men då var inte heller lågkonjunkturen ett faktum.  

När det gäller transportmedel för arbetsresor utomlands med övernattning är det är det fortfarande flyget som dominerar. 2019 gjordes 68 % av arbetsresorna utomlands med flyg och 2023 är det 57 %. Tågresandet i tjänsten utomlands har ökat jämfört med 2019 före pandemin, då 5 % av resorna gjordes med tåg. 2022 gjordes 8 % av resorna med tåg och 2023 var det 6 %, en procentenhet ifrån andelen före pandemin. Personbilen som transportmedel fick ett rejält uppsving under pandemins andra år, där 12 % använde egen bil, jämfört med 2019 (8 %). Detta kan förmodligen förklaras med att man föredrog egen transport och gjorde resor i närområdet under slutet på pandemin p.g.a. restriktioner både här och i andra länder. Under 2022 (9 %) och 2023 (6 %), går vi tillbaka mot nivån före pandemin vad gäller personbilen.

Om undersökningen

Resebarometern – svenskarnas reser utomlands och i Sverige

Undersökningen görs i samarbete mellan Europeiska ERV och Resurs och är en webbenkätsundersökning – slumpmässig telefonrekryterad webbpanel bosatta i Sverige som är myndiga (18+) med totalt 8 000 svarande

Genomförd slutet på januari och börja av februari 2023  

Nyckelord

Kontakter

Om oss

Europeiska ERV är en av Sveriges största reseförsäkringsbolag. Vi är en del av tyska försäkringskoncernen ERGO Group, med över 37,000 anställa internationellt. Vi har stått för säkrare reseupplevelse i över 100 år för en stor del av alla svenska fritidsresenärer, affärsresenärer och deras arbetsgivare som valt att anförtro oss att leverera deras försäkringslösningar. Tack vare lång erfarenhet och specialutvecklade reseförsäkringar kan våra kunder känna sig tryggare före, under och efter sina resor. Tillsammans med vårt danska försäkringsbolag har vi mer än 1,2 miljoner kunder.

Följ Europeiska ERV

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska ERV

Undersökning: Så har svenskarna koll på reseförsäkringen innan de reser27.3.2024 14:07:00 CET | Pressmeddelande

Att resa utomlands utan reseförsäkring kan bli en dyr överraskning, vilket dessvärre kan drabba resenärer som inte kontrollerar att reseförsäkringen gäller resans längd eller syftet med resan. Dyra sjukvårdskostnader, missat flyg eller försvunnet bagage är bara exempel på vad som kan drabba resenärer. Men hur många svenskar kollar egentligen upp sin reseförsäkring, vad den innehåller och ersätter? Enligt en ny undersökning Kantar Media gjort på uppdrag av Europeiska ERV, kontrollerar drygt 40 % sin reseförsäkring före avresa.

Så påverkar terror, krig och konflikter svenskarnas resplaner 202422.2.2024 08:12:00 CET | Pressmeddelande

De pågående krigen i Ukraina och Gaza är ett par exempel på konflikter som pågår just nu, i en värld av ökade spänningar och hot om terror. Men hur påverkar dessa spänningar svenskarnas resplaner under 2024? Enligt en undersökning gjord av Kantar Media, på uppdrag av Europeiska ERV, säger strax under hälften av svenskarna att terror, krig och konflikter inte påverkar resplanerna i år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye