Region Östergötland

Reviderar hållbarhetsprogram för mer el från kärnkraft

Dela

Region Östergötland reviderar inriktningen i sitt hållbarhetsprogram, för att öppna för användning av kärnkraftsbaserad el. Prognoserna visar att det skulle innebära en årlig besparing på cirka fyra miljoner kronor för regionens verksamheter.

Hållbarhetsprogrammet 2023-2030 antogs i början av 2022 och innehåller bland annat mål för Region Östergötlands omställning till förnybara energislag.

Sedan programmet antogs har elförsörjningsfrågan blivit en internationellt central fråga kopplad till kapacitetsbrist och höga elpriser.

I december 2022 beslutade regionstyrelsen om aktualiserad klimatfärdplan, där det framgår att den energi som måste användas ska vara fossilfri. I november 2023 fattade sedan regionstyrelsen beslut om aktualiserad regional energi- och klimatstrategi, där ett mål är att produktionen av fossilfri och återvunnen energi år 2030 ska uppgå till minst 90 procent av den totala energiförsörjningen i länet.

Regionstyrelsen har nu beslutat att revidera hållbarhetsprogrammet i enlighet med klimatfärdplanen och energi- och klimatstrategin. Det öppnar för användning av el från kärnkraft. Region Östergötland har i dag ett elavtal som utgår från vattenkraft till rörligt pris. Prognoser baserade på 2023 och 2024 års priser visar att regionen skulle kunna göra en besparing upp till cirka fyra miljoner kronor per år om den övergår till ett elavtal för kärnkraft.

– Med det här beslutet möjliggör vi att köpa in el producerad av kärnkraft, vilket kan ge oss en besparing på upp till ca fyra miljoner kronor. Elleveransen är då fossilfri, men inte förnyelsebar, vilket kräver ett avsteg från hållbarhetsprogrammets inriktning, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

En bredare översyn av strategier och övriga dokument kopplat till hållbarhetsområdet kommer att genomföras senast under 2025.

Kontakter

Följ Region Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Östergötland

Strejken skapar oro inför sommarperioden13.6.2024 13:05:33 CEST | Pressmeddelande

Fler samhällsfarliga konfliktåtgärder har dragits tillbaka av Vårdförbundet från den pågående strejken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det handlar bland annat om sjuksköterskor vid infektionskliniken och reumatologen. ”Det är positivt, men vi ser med stor oro på hur vården kommer att påverkas vid en fortsatt strejk när vi nu går in i sommarperioden”, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye