Region Uppsala

Bredbandsutbyggnaden i Uppsala län fortsätter att öka

Dela

Allt fler invånare i Uppsala län har tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund. Enligt den senaste Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2023 från Post- och telestyrelsen (PTS) har nu knappt 94 procent av hushållen i Uppsala län anslutning till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund. Det innebär en ökning med 3 procentenheter sedan året före. Snittet för hela Sverige är 93,3 procent.

Unn Harsem (C), ordförande Regionala utvecklingsnämnden.
Unn Harsem (C), ordförande Regionala utvecklingsnämnden. Region Uppsala inga restriktioner

Samtidigt är det fortfarande relativt stor skillnad i tillgången mellan tätort och landsbygd. Det visar Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning från PTS för år 2023.  

Bland Uppsala läns kommuner har Håbo kommun kommit längst med 99,99 procent bredbandsanslutna hushåll. Uppsala kommun hamnar som nummer två med 97,49 procent anslutna hushåll. Av länets övriga kommuner ligger Knivsta på 92,98 procent, Enköping på 89,43 procent, Älvkarleby på 89,21 procent, Heby på 81,35 procent, Östhammar på 79,29 procent, och Tierp på 77,89 procent.  

Snabbast tillväxt av bredband på 100 Mbit per sekund hade Tierps kommun, med en ökning på 12,6 procentenheter mellan år 2022 – 2023.  

Utbyggnaden av bredband på landsbygden går snabbare framåt än i tätorter, vilket innebär att skillnaderna minskar. Utanför tätort och småort har 71,1 procent av länets hushåll tillgång till 100 Mbit per sekund, vilket är en ökning på 8,49 procentenheter mellan åren 2022 – 2023. I tätorter och småorter är ökningen cirka 2,35 procentenheter, vilket innebär att 96,8 av hushållen i Uppsala läns tätorter och småorter har tillgång till 100 Mbit per sekund.  

Strategin för digital infrastruktur i Uppsala län 2022 – 2030 och den regionala utvecklingsstrategin sätter målen för bredbandsutbyggnaden. Dessa är:  

  • År 2023 bör hela Uppsala län ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.  

  • År 2025 bör 98 procent ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, 99,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 100 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.  

Statistik från oktober 2023 visar att drygt 98,84 har tillgång till eller är i absolut närhet av 1 Gbit/s, därmed uppfylls det delmålen i bredbandsstrategin.  

- Vårt samhälle blir alltmer digitaliserat och en tillgång till snabb samt robust bredband är en grundförutsättning för att det ska vara möjligt att bo, arbeta och driva företag. Oavsett om man bor på landsbygden eller i tätort. Jag är glad över att utvecklingen av bredbandsutbyggnaden i Uppsala län fortsatt går framåt, inte minst den kraftiga utbyggnaden i Tierp är glädjande. Flera av kommunerna i Uppsala län når dessutom redan de uppsatta bredbandsmålen för 2025. Nu måste vi fortsätta jobba för att alla invånare ska få möjlighet att vara digitalt delaktiga i samhället., säger Unn Harsem (C), regionråd med ansvar för regional utveckling.  

- Det är mycket glädjande att tillgången till snabbt bredband fortsätter att öka i Uppsala län och att vi lyckas koppla upp allt fler boende och arbetsplatser på landsbygden. Dock är en stor del av det som återstår att bygga ut utmanande och kräver någon form av offentlig finansiering. Tack vare att PTS i år utlyser 800 miljoner kronor i ett investeringsstöd för bredbandsutbyggnad nationellt finns det goda möjligheter för nätbyggare att få ta del av bredbandsstödpengar. År 2023 tilldelades Uppsala län knappt 30 miljoner kronor från PTS bredbandsstöd. Jag hoppas nätbyggarna tar vara på den här möjligheten och inkommer med ansökningar till PTS under utlysningsperioden för år 2024, säger Sofia Millbert, regional bredbandskoordinator på Region Uppsala.   

Region Uppsala arbetar för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.   

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2023  

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2023.  

De insamlade uppgifterna används bland annat för uppföljning av bredbandsmål på nationell, regional och kommunal nivå samt som underlag för PTS tilldelning av stödmedel för bredbandsutbyggnad.   

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se (kan dröja ett tag innan den är uppdaterad med årets nya siffror). 

Kontakter

Unn Harsem (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden: 072 – 202 23 81
Sofia Millbert, bredbandkoordinator Region Uppsala: 076 – 134 76 99 (från den 8 april)

Länkar

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 maj21.5.2024 17:00:04 CEST | Nyheter

Tertialrapport januari - april 2024 Nära vård och hälsa prognostiserar ett årsresultat på minus 60 miljoner kronor för 2024. Det framgår av ekonomirapporten till och med april. Prognosen för Folktandvården och vårdstyrelsens egen verksamhet är i enlighet med budgeten. Initiativ om Kraftens hus avslogs Jesper Olsson och Veronica Mattsson (SD) hade väckt ett initiativärende om att Region Uppsala skulle utreda en eventuell etablering av Kraftens hus i Region Uppsala. Kraftens Hus drivs som en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp till cancerberörda och deras anhöriga. Idag finns den finns i Borås, Göteborg Stockholm. Vårdstyrelsen beslutade att avslå initiativet, bland annat därför att stöd till aktörer inom civilsamhället hanteras inom ramen för arbetet med regional utveckling. Den nuvarande ekonomiska situationen inom vården gör det inte heller möjligt att stötta den här typen av projekt. (SD) och (KD) yrkade på att beslutsunderlaget skulle återremitteras för kompletteringar. När

Framtidens vårddokumentation fokus för lärande seminarium21.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Avvikelser i vården handlar ofta om brister i vårddokumentationen. Att registreringen i patientjournalen blir korrekt är en viktig del i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Sedan 1994 arrangeras lärande seminarier för de som arbetar med vårddokumentation i Region Uppsala. Den 21 maj sätts fokus på framtidens vårddokumentation med bland annat taligenkänning och ”Att göra patient”, som innebär att man registrerar digitala checklistor om vad som ska göras med patienten vid olika tillfällen under dagen och vårdtiden vilket innebär en stor förändring i arbetssätt.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 maj20.5.2024 17:17:50 CEST | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska Efter april månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är en försämring med 203 miljoner kronor sedan föregående månad. Lasarettet i Enköping förbättrar sin årsprognos till minus 30 miljoner kronor, vilket är tio miljoner kronor bättre än föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet förbättrar sin årsprognos till plus 24 miljoner kronor. I samband med ekonomirapporten fattade sjukhusstyrelsen också ett antal beslut. Styrelsen beslutade att regionstyrelsen uppmärksammas på det försämrade prognosläget. Akademiska sjukhuset ska återkomma till sjukhusstyrelsen med förslag till beslut för att nå ekonomi i balans. Uppdraget ska återrapporteras i samband med nästa återrapport av plan för Akademiska sjukhusets ekonomi i balans. Samt att Akademiska sjukhuset ska intensifiera arbetet för att minska kostnaderna för administration. Uppdraget ska återrapporteras

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye