Amnesty International Sverige

Massdöd och tortyr mot de som hålls frihetsberövade i Syrien efter IS fall.

Dela

I Syrien har tiotusentals människor efter den väpnade gruppen Islamiska statens (IS) nederlag godtyckligt och på obestämd tid fängslats. Många har utsatts för systematiska människorättskränkningar som tortyr och många har dött på grund av de omänskliga förhållanden som råder i de fängelseliknande lägren i nordöstra delarna av landet. Det visar en ny rapport som Amnesty International publicerar idag.

En mur med tagtråd, nedanför ser man uppsträkta händer, män och kvinnor som vill komma ut. Bland alla händer har ett barn lyfts upp som också sträcker upp sin ena hand. På andra sidan muren syns ett vakttorn. Där står en vakt och tittar mot muren med en kikare.
En mur med tagtråd, nedanför ser man uppsträkta händer, män och kvinnor som vill komma ut. Bland alla händer har ett barn lyfts upp som också sträcker upp sin ena hand. På andra sidan muren syns ett vakttorn. Där står en vakt och tittar mot muren med en kikare. llustration by Colin Foo. © Amnesty International.

I Amnestys rapport “Aftermath: Injustice, Torture and Death in Detention in North-East Syria har organisationen kunnat dokumentera att regionens autonoma myndigheter är ansvariga för de omfattande människorättskränkningar som drabbar de mer än 56 000 personer som befinner sig i myndigheternas förvar. I de omkring 27 häktena och två fånglägren Al-Hol och Roj hålls uppskattningsvis 11 500 män, 14 500 kvinnor och 30 000 barn. Många har utsatts för tortyr, inklusive grov misshandel, stresspositioner, elchocker och könsbaserat våld. Tusentals andra har utsatts för påtvingade försvinnanden och barn har separerats från sina mammor. 

"Barn, kvinnor och män som hålls i dessa fångläger och anläggningar utsätts för chockerande grymhet och våld. De autonoma myndigheterna har begått krigsförbrytelse och den amerikanska regeringen har spelat en central roll i att skapa och upprätthålla detta system där hundratals har dött, en död som hade kunnat förhindras.” säger Katarina Bergehed sakkunnig på Amnesty Sverige 

Bland de frihetsberövade finns syrier, irakier och utländska medborgare från uppskattningsvis 74 andra länder. Dessa personer är nu frihetsberövade i två typer av miljöer: slutna byggnader, som här kallas "förvarsanläggningar", och slutna utomhusläger.

IS offer sviks återigen när de glöms bort  
Många, om inte hundratals yezidiska offer, en grupp där FN anser har utsatts för folkmord av IS finns bland de fängslade. Även många andra fängslade är kvinnor och flickor som redan var offer då de hade fått ingå tvångsäktenskap med IS-medlemmar. Det finns även pojkar och unga män som rekryterats till IS som barn bland de fängslade. 

"Detta interneringssystem kränker rättigheterna för personer som uppfattas ha en koppling eller tillhörighet till IS, och systemet har också misslyckats med att skipa rättvisa och utkräva ansvar för offren och överlevarna av IS brott.” 

Amal*, en utländsk medborgare, beskrev hur hon lurades att resa till IS-kontrollerat territorium, där hon fängslades i ett gästhus (madafa) som endast var avsett för kvinnor tills hon gav efter för kraven på att gifta sig. Mannen som hon blev tvingad att gifta sig med utsatte henne för sexuellt våld och andra övergrepp. 

"De bör genomföra en brådskande screeningprocess för att identifiera personer i förvar som omedelbart bör släppas, med särskilt fokus på de som fallit offer för IS brott och riskgrupper. Medan detta pågår måste även de brott som begås omedelbart stoppas och att rapporter om tortyr och dödsfall utreds oberoende." säger Katarina Bergehed sakkunnig på Amnesty Sverige 

Den USA-ledda koalitionens roll och ansvar 
Rapporten visar att USA är involverat i de flesta aspekter av interneringssystemet. Dettsa trots att lägren drivs av de syriska demokratiska styrkorna (SDF) och andra säkerhetsstyrkor som är knutna till SDF och SDF:s civila gren, den demokratiska autonoma administrationen i nordöstra Syrien (DAANES). 

Den USA-ledda koalitionen har med finansiering från den amerikanska kongressen, renoverat befintliga interneringsanläggningar, byggt nya och ofta besökt dem. USA:s försvarsdepartement har tillhandahållit hundratals miljoner dollar till SDF och anslutna säkerhetsstyrkor. Den USA-ledda koalitionen har också spelat en nyckelroll i pågående gemensamma operationer som resulterar i att människor överförs till SDF:s förvar.  

 "Den amerikanska regeringen har bidragit till att etablera och utvidga ett system med i stort sett olaglig internering, som kännetecknas av systematiska omänskliga och förnedrande förhållanden, olagliga mord och utbredd användning av tortyr. Även om USA kan ha gett stöd i syfte att förbättra fängelseförhållandena eller begränsa kränkningarna, var dessa insatser långt ifrån vad som krävdes enligt internationell rätt". 

"Jag kunde inte skrika längre": tortyr och dödsfall i säkerhetsstyrkornas anläggningar 
Sini är en av två förvarsanläggningar, den drivs av SDF och ligger i utkanten av staden Al-Shaddadi i provinsen Hasakah. Tidigare fångar på Sini som Amnesty intervjuat vittnar om hur fångarna regelbundet utsattes för tortyr eller annan illabehandling, inklusive misshandel, piskning med elektriska kablar, upphängning från handlederna i stresspositioner, sexuellt våld och elektriska stötar. 

Yusuf* berättade för Amnesty International: "Det fanns ingen specifik dag eller specifik timme, eller sätt att tortera... Det värsta var när de kom in i rummet... med plaströr, kablar, stålrör och slog oss överallt... Var 15:e dag tog de ut oss på gården, helt nakna... [Vakterna] våldtog människor med [en] käpp... En gång tog de ut mig [ur cellen] med en annan kille... De tog med sig en elkabel från generatorn och fortsatte att tortera oss med elektricitet... Jag tror att killen bredvid mig dog. Han slutade röra sig och skrika... Jag nådde en punkt där jag inte kunde skrika längre." 

Fångarna berättade även att SDF inte gav dem tillräckligt med mat och vatten. Att de levde under omänskliga förhållanden i sina celler, med överbeläggning, brist på ventilation och extrema temperaturer. I Amnestys rapport går det att läsa om händelser där vänner och cellkamrater dog framför ögonen på dem. En fånge sa att 17 personer i hans cell dog när myndigheterna stängde av frånluftsfläkten en dag 2020. Enligt tre fångar lades liken av dem som dog i Sini i en massgrav som kallades "dike". 

Den andra stora SDF-anläggningen Panorama där män och pojkar hålls fängslade ligger i staden Hasakah. Här har fångarna bland annat nekats adekvat mat och sjukvård, vilket har lett till sjukdomar, inklusive ett allvarligt utbrott av tuberkulos som har pågått i flera år. Om tuberkulos lämnas obehandlad är den dödlig i 50% av fallen. 

I augusti 2023 berättade representanter för SDF för Amnesty att en extremt hög andel män och pojkar var smittade, och att en eller två män eller pojkar dog av tuberkulos varje vecka. Representanterna bekräftade att de inte behandlade aktiva fall eller isolerade sjuka fångar. 

Bristfälliga rättegångar 
Enligt de autonoma myndigheterna har specialdomstolar under de senaste 10 åren avgjort mål mot mer än 9 600 personer, inklusive kvinnor och barn, som påstås ha kopplingar till IS. Nästan alla åtalade är syrier, även om ett litet antal irakier har ställts inför rätta. Dessa rättegångar har i hög grad präglats av kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat har man förlitat sig på "bekännelser" som erhållits genom tortyr eller annan misshandel, och det har saknats advokater i alla skeden. 

"Om han var längre skulle de ta honom": barn i förvar 
Uppskattningsvis 1 000 syriska och utländska pojkar och unga män som fängslats som pojkar, hålls i förvar, inklusive "rehabiliteringscenter" för ungdomar. De utsätts för samma kränkningar som vuxna i viss fall tortyr och misshandel. Endast omkring en av tio har åtalats för att ha begått ett brott. Samtidigt ökar antalet pojkar i interneringslägren och syriska pojkar grips fortfarande, ibland med stöd av den USA-ledda koalitionen för att de uppfattas ha anknytning till IS. 

De autonoma myndigheterna separerar också utländska pojkar från deras mödrar eller vårdnadshavare i lägren och överför dem till interneringsanläggningar. Förflyttningarna verkar inte grunda sig på individuella bedömningar av pojkarnas bästa, utan snarare på de autonoma myndigheternas önskan att skydda sig mot en ökande och åldrande befolkning i lägren som de anser kan utgöra ett framtida hot. 

En flicka i ett av lägren berättade för Amnesty: "På grund av detta fortsätter jag att trycka ner min brors huvud, så att han inte växer upp... Om han var längre skulle de ta honom." 

Våldsamma interneringsläger och förflyttning av kvinnor till interneringsläger 
I december 2023 höll de autonoma myndigheterna mer än 46 600 personer - den överväldigande majoriteten (cirka 94%) barn och kvinnor - i fånglägren Al-Hol och Roj. Ingen i dessa läger har åtalats eller fått möjlighet att ifrågasätta sitt frihetsberövande inför en oberoende rättslig myndighet. Människor i båda lägren lever under ohygieniska, omänskliga och livshotande förhållanden, med otillräcklig tillgång till mat, vatten och sjukvård. Layla*, en 30-årig kvinna, sade "Att leva här är en långsam, smärtsam död." 

Det finns höga nivåer av könsbaserat våld i Al-Hol-lägret, inklusive attacker mot kvinnor av IS-anslutna för "moraliska" överträdelser, och kvinnor utnyttjas sexuellt av medlemmar av säkerhetsstyrkorna och privatpersoner. Det finns inget adekvat system för skydd eller stöd för kvinnor som befinner sig i riskzonen. 

Åtta kvinnor har berättat för Amnesty att de utsatts för könsbaserat våld som kan likställas med tortyr eller annan illabehandling i häkten. En kvinna sade: "Jag fick elektriska stötar. Jag var gravid vid den tidpunkten. [Förhörsledaren] visste, han sa till mig: 'Jag ska tvinga dig att få missfall', och det var vad han gjorde." Andra kvinnor beskrev att de utsatts för sexuella hot och förnedring. 

Syriska kvinnor och kvinnor med utländsk bakgrund beskrev att de tvingats lämna sina barn när de förts till förvarsanläggningar från lägren, utan några alternativa omsorgsarrangemang. 

"Medan hotet från IS förblir verkligt världen över, befäster de pågående kränkningarna i nordöstra Syrien bara missförhållandena ytterligare och innebär att en generation barn bara har känt till systematisk orättvisa. De autonoma myndigheterna, medlemmarna i den USA-ledda koalitionen och FN måste agera för att åtgärda dessa kränkningar och få ett slut på övergreppen och våldet." 

Bakgrund 
Amnesty Internationals utredare reste till nordöstra Syrien vid tre tillfällen, mellan september 2022 och augusti 2023 för att genomföra intervjuer i båda lägren och i tio förvarsanläggningar. Totalt intervjuade Amnesty 314 personer och förde en omfattande dialog med de autonoma myndigheterna och den amerikanska regeringen om resultaten, i briefingar och i skriftlig kommunikation. Båda svarade skriftligen. 

När det gäller Amnestys slutsatser om systematisk tortyr eller annan illabehandling sade de autonoma myndigheterna att de skulle agera på bevis för sådana brott, men uppgav: "Vi har inte fått någon information eller några klagomål i detta avseende, och om det skett är det individuella händelser." 

Not: *Namnen har ändrats.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om oss

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på  www.amnesty.org,där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Följ Amnesty International Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Amnesty International Sverige

FIFA måste ta sitt ansvar inför kommande VM när mänskliga rättigheter står på spel6.6.2024 01:01:00 CEST | Pressmeddelande

Det internationella fotbollsförbundet FIFA måste säkerställa att de länder som ansöker om att arrangera herrarnas fotbolls-VM 2030 och 2034 följer mänskliga rättigheter. Alla bud som riskerar att leda till människorättskränkningar och fläcka ner världens största idrottsevenemang måste avslås. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport som publiceras idag där människorättssituationen och risken för kränkningar har analyserats i samtliga länder som kandiderar för att stå värdar för VM.

Israeliska flygattacker i Gaza som dödade 44 civila är ytterligare bevis för krigsförbrytelser27.5.2024 01:01:00 CEST | Pressmeddelande

Attackerna, som utfördes i al-Maghazi den 16 april och Rafah den 19 respektive 20 april, dödade 44 civila palestinier, varav 32 barn, samt skadade minst 20 civila. Attackerna är ytterligare bevis på ett bredare mönster av krigsförbrytelser som begåtts av den israeliska militären i den ockuperade Gazaremsan de senaste 7 månaderna och bör utredas som sådana av den Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Det konstaterar Amnesty International i en ny utredning som publiceras idag.

Ylva Löwenborg, ny ordförande i svenska Amnesty6.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under årsmötet den 4–5 maj valdes Ylva Löwenborg till den svenska sektionens styrelseordförande och tar därmed över efter Parul Sharma som innehaft posten i snart fyra år. Som ordförande kommer Ylva Löwenborg, tillsammans med styrelsen, vara medlemmarnas representant och sektionens högst beslutande organ mellan årsmötena. Sektionsstyrelsen är också svenska Amnestys röst i den internationella rörelsen. Uppdraget som ordförande är på två år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye