Cancerfonden

Endast 37 procent vaccinerade mot livmoderhalscancer i Stockholm - med kraftiga kommunala skillnader

Dela

Sverige kan bli först i världen att utrota livmoderhalscancer genom vaccination. För att lyckas erbjuds nu gratis vaccin till kvinnor födda 1994-1999. Men fortfarande är för få vaccinerade och i Stockholmsregionen behöver ytterligare minst 30 000 kvinnor ta sprutan innan årets slut. En majoritet tror dessutom - felaktigt - att de redan är vaccinerade med fullgott skydd, visar en undersökning från Cancerfonden.

Genrebild Foto: Sanna Percivall Cancerfonden
Genrebild Foto: Sanna Percivall Cancerfonden

Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor mellan 20 och 49 år. Tack vare forskningen går det idag att vaccinera mot det virus som orsakar livmoderhalscancer, HPV. Genom att vaccinera en tillräckligt stor del av befolkningen kommer livmoderhalscancer att kunna utrotas helt. Nu siktar därför Sverige, som första land i världen, på att utrota sjukdomen till år 2027.    
 

– Sverige är i princip ett andetag ifrån att bli först i världen med att utrota livmoderhalscancer. Det är en historisk satsning där sjukdomen kan vara utrotad inom bara tre år. Bara tanken är svindlande, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.      
 

Kraftiga skillnader mellan olika kommuner 
Nu storsatsar Sveriges regioner för att massvaccinera kvinnor födda 1994-1999, en grupp som löper extra hög risk att drabbas av viruset, som sprids genom sexuella kontakter. Vaccinationen är gratis för målgruppen och för att lyckas nå målet behöver minst 70 procent av kvinnorna ha vaccinerats innan utgången av 2024. Hittills har endast cirka 33 procent i hela Sverige vaccinerat sig och i Stockholm ligger andelen på 37 procent, dock med betydande skillnader mellan olika kommuner. I till exempel Täby och Danderyd har 40 procent av målgruppen vaccinerats medan motsvarande andel i Botkyrka är knappt 20 procent. För att nå riksmålet om 70 procent behöver ytterligare minst 30 000 kvinnor i hela Stockholmsregionen vaccineras. 

– Som landets största region utgör Stockholm en mycket viktig del i arbetet med att nå målet att utrota livmoderhalscancer. Men hittills är vaccinationstakten den lägsta i landet, så det är av yttersta vikt att kvinnor i den berörda målgruppen nås av informationen och tar sig till en barnmorske- eller vaccinationsmottagning. Både för sin egen och för alla kvinnors skull, säger Ulrika Årehed Kågström.   
 
Tror sig redan vara vaccinerade      
Det låga deltagandet i landet har flera anledningar. Men en nyligen genomförd undersökning, beställd av Cancerfonden, visar att 75 procent i målgruppen tror att de redan är vaccinerade. En tänkbar förklaring kan vara att målgruppen för många år sedan blivit erbjudna Gardasil 4, en äldre version av vaccinet, som dock inte skyddar mot lika många virusvarianter som den nyare varianten, Gardasil 9. Alternativt tror kvinnorna att de är vaccinerade helt utan att vara det.     
 
– Även de som tagit den äldre varianten av vaccinet måste uppdatera sitt skydd för att vi ska lyckas stoppa spridningen av viruset helt. Det vore förödande om Sverige missade en sådan här historisk chans på grund av ett missförstånd där kvinnor felaktigt tror att de har ett fullgott skydd, säger Ulrika Årehed Kågström.     

Nu kraftsamlar Cancerfonden och gör riktade regionala insatser för att öka vaccinationsdeltagandet och nu har turen kommit till region Stockholm. Genom samarbeten med företag, regionen och organisationer samt kunskapsspridning är målet att öka vaccinationsdeltagandet till 70 procent vid årets slut.   

– Det är ett otroligt ambitiöst mål, men också helt nödvändigt. Dessutom är det avgörande att alla kvinnor fortsätter gå på sin cellprovtagning för att upptäcka en eventuell cancer i tid. Det är vaccinet tillsammans med cellprovtagning som är nyckeln för att den här historiska möjligheten ska bli verklighet, säger Ulrika Årehed Kågström. 

Stora skillnader mellan Stockholms kommuner: 
 
Kommunerna med högst andel vaccinerade i Stockholm: 
Täby 40 % 
Danderyd 40 % 
Stockholm 39 %  
Nacka 38 %  
Vaxholm 37 % 
 
Kommunerna med lägst andel vaccinerade i Stockholm: 
 
Södertälje 17 %  
Botkyrka 19 %  
Nykvarn 20 % 
Upplands Bro 20 % 
Sigtuna 21 % 

Huvudinsikter från Cancerfondens undersökning      

  • 96 procent av målgruppen känner till eller har hört talas om HPV-virus.  

  • 75 procent av målgruppen tror att de redan är vaccinerade mot HPV med fullgott skydd. 

  • 51 procent av målgruppen kan tänka sig ta vaccinet eftersom det är gratis. 

  • Två tredjedelar känner till att livmoderhalscancer kan utrotas. Andelen som känner till ökar med inkomst och utbildningsnivå.      

Undersökning utförd av Xtreme Insight på uppdrag av Cancerfonden. Undersökningen är genomförd bland ett nationellt representativt urval av kvinnor födda 1994-1999.      
 
Om HPV/livmoderhalscancer   

  • Varannan till var tredje dag dör en kvinna i Sverige av livmoderhalscancer.  

  • Sjukdomen orsakas främst av HPV- virus som sprids genom sexuell kontakt.  

  • Idag känner man till mer än 200 olika HPV. Det är dock bara 12 olika HPV som kan orsaka cancer. Vaccinet som nu erbjuds skyddar mot de viktigaste cancerframkallande HPV (som orsakar ca 90% av all livmoderhalscancer) 

  • Innan HPV-vaccinerna kom hade de flesta som haft sex någon gång drabbats av en HPV- infektion. Hos sex av sju personer läker infektionen ut av sig själv, men gör den inte det kan den leda till cellförändringar som på sikt kan utvecklas till cancer.    

Kontakter

Bilder

Genrebild Foto: Sanna Percivall Cancerfonden
Genrebild Foto: Sanna Percivall Cancerfonden
Ladda ned bild
Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström Cancerfonden Foto: Cancerfonden
Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström Cancerfonden Foto: Cancerfonden
Ladda ned bild

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer

Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut nära 14 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.  

Följ Cancerfonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Cancerfonden

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye