If Skadeförsäkring

Bilbrottsligheten i Sverige fortsatt rekordhög – fler bilar än någonsin försvinner spårlöst

Dela

Årets Bilbrottsbarometer från försäkringsbolaget If visar att nästan en tredjedel av alla bilar som efterlystes under 2023 aldrig återfanns. Det är den högsta siffran någonsin. Katalysatorstölderna har gått ned och elbilar är fortsatt relativt förskonade från brott, visar rapporten.

Nästan en tredjedel av alla bilar som stals 2023 återfanns aldrig, visar Ifs Bilbrottsbarometer 2024.
Nästan en tredjedel av alla bilar som stals 2023 återfanns aldrig, visar Ifs Bilbrottsbarometer 2024.

Ifs årliga genomgång av bilbrottsligheten i Sverige visar att det fortsatt är främst internationella, organiserade brottsnätverk som begår brotten. Merparten av allt stöldgods lämnar Sverige och transporteras främst österut, där den största efterfrågan finns. Uppskattningsvis 90 procent av stöldgodset förs utomlands.  

– Sverige är bland de värst drabbade länderna i Europa vad gäller bilbrott. Det är för lätt för tjuvarna att hitta specifika bilar genom Sveriges öppna register och för lätt att föra ut stöldgodset. Det krävs lagändringar och skärpning av gränskontrollen för att Sverige ska få ordning på denna bilbrottslighet, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på If.

Generellt sett har bilbrottsligheten gått ned i Sverige de senaste 10 åren. Under 2023 anmäldes 54 393 brott, vilket är en minskning med sju procent från föregående år, visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

– Brottslingarna jobbar mer systematiskt och mer målinriktat. Även om antalet brott går ned så minskar inte kostnaden för brotten som vi försäkringsbolag och våra kunder får betala. De här gängen är organiserade och vet vad de är ute efter, säger Ann Hassel Tano. 

Skadekostnaderna bilbrotten medför samhället är fortsatt höga, 687 miljoner kronor år 2023. Det är en minskning med tre procent från år 2022. Skadekostnaderna för all fordonsbrottslighet landade 2023 på över 1,1 miljarder kronor – en ökning med åtta procent från föregående år, enligt ny statistik från branschorganisationen Svensk försäkring.

Fler bilar än någonsin återfinns inte 

Fler bilar än någonsin tidigare efterlystes 2023 utan att återfinnas. Det gäller både i absoluta tal och som andel av de som efterlyses. Samtidigt konstateras en förbättring i och med att katalysatorstölderna minskar kraftigt, sannolikt till följd av prisfall på metaller. Även reservdelsstölderna minskar, med 7 procent från 2022. 

– Bilbrottsligheten drabbar vanliga bilägare i deras vardag. Detta är en trygghetsfråga som måste tas på allvar. Många av de brottslingar som kommer hit passar på att begå även andra brott, som stölder och inbrott. Det är ett samhällsproblem som inte bör prioriteras ned, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på If.

Sverige sticker ut internationellt

Bilbrottsligheten i Sverige sticker ut ur ett internationellt perspektiv. Enligt EU:s statistikkontor Eurostat hade Sverige år 2021, det senaste året för vilket det finns jämförande siffror, näst flest stölder av hela eller delar av motordrivna fordon per capita i Europa, med 179 stölder per 100 000 invånare. Endast Italien var värre drabbat 2021 med 186 stölder per 100 000 invånare. År 2020 var Sverige värst drabbat i hela Europa, enligt Eurostat, med 207 stölder per 100 000 invånare. Eurostats siffror bygger på uppgifter från de europeiska ländernas polismyndigheter.

Data saknas för följande länder 2021: Andorra, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Cypern, Frankrike, Kosovo, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Nordmakedonien, Ryssland, San Marino, Storbritannien, Turkiet, Ungern och Vatikanstaten.

Läs hela Bilbrottsbarometern nedan under Dokument eller här: Bilstölder (if.se)

Fler slutsatser i Bilbrottsbarometern 2024:

Fler bilar än någonsin försvinner utan att återfinnas

2023 var ett år då rekordmånga personbilar efterlystes utan att senare återfinnas – totalt 1 939 av totalt 6 140 efterlysta bilar. Det betyder att nästan en tredjedel av alla bilar som stjäls och efterlyses aldrig hittar tillbaka till sin rätta ägare.

Bildelstölder minskar – ökat fokus på dyra reservdelar

Även bildelar som försäkringsbranschens organisation Larmtjänst anser vara särskilt stöldbegärliga – rattar, airbags, navigationssystem och strålkastare – stals i mindre utsträckning under 2023. Totalt anmäldes 1 597 stölder av dessa komponenter till försäkringsbolagen under 2023, en minskning med sju procent från 2022. Skadekostnaden för dessa stölder uppgick till 157 miljoner kronor, ungefär samma skadekostnad som år 2018, då det skedde 2 302 stölder av dessa komponenter.

Organiserad brottslighet dominerar

Bilbrottsligheten i Sverige domineras fortfarande av internationella, organiserade brottsnätverk som arbetar systematiskt. Enligt Polisen lämnar merparten av allt stöldgods Sverige och transporteras främst österut, där den största efterfrågan finns. Uppskattningsvis 90 procent av stöldgodset beräknas föras utomlands.

Öppet bilregister underlättar för brottsnätverken

Utifrån den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen finns det i Sverige en stor offentlig till­­gång till personuppgifter, exempelvis individers inkomster och fordonsinnehav. Det finns flera svenska sajter som genom ett så kallat frivilligt utgivningsbevis tillhandahåller möjlighet att göra sökningar i databaser med en mängd samkörda register och stor mängd känsliga personliga data. Dessa sajter används som verktyg av kriminella för att hitta lämpliga bilar att stjäla, ofta som rena beställningsjobb, då de endast behöver söka efter de bilar som är intressanta för att sedan få upp namn och adress till ägaren.

If uppmanar regeringen att genomföra följande fyra effektiva åtgärder:

1. Ge Tullverket ökade budgetanslag för att den nya lagen ska kunna få verklig effekt. Även Kustbevakningen behöver stärkas ekonomiskt. Kriminalisera utförsel av stöldgods och öka budgetanslagen till myndigheterna.

2. Begränsa tillgången till och spridningen av personuppgifter. Begränsa allmänhetens tillgång till personuppgifter i bilregistret. If välkomnar regeringens utredning för att begränsa söktjänsters möjligheter att offentliggöra uppgifter om privatpersoner (dir. 2023:145). Det är dock viktigt att se till att alla syften och behov utifrån ett samhällsperspektiv täcks. Vidare behövs en genomlysning av hur och i vilket syfte Transportstyrelsen säljer personuppgifter ur vägtrafikregistret (ett register över landets alla fordon och körkortsinnehavare), eftersom de kan användas i kriminella syften.

3. Utöka gränsmyndigheternas samordning och användning av modern teknik. Polisen, Tullen och Kustbevakningen måste samordna sina insatser mer effektivt och långsiktigt vid gränserna, utifrån ett helhetsperspektiv och med utbyte av underrättelseinformation. De tre myndigheternas befogenheter behöver användas tillsammans och integrerat för att öka effektiviteten.

4. Stoppa återkommande brottslingar. Majoriteten av tillgreppsbrotten har idag kopplingar till internationella stöldligor och dessa grupperingar är som regel mycket brottsaktiva.  Ge återkommande brottslingar förbud att återvända. 

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Källa: Ifs Bilbrottsbarometer 2024/Larmtjänst
Källa: Ifs Bilbrottsbarometer 2024/Larmtjänst
Ladda ned bild
Ann Hassel Tano, utredningschef på If.
Ann Hassel Tano, utredningschef på If.
Ladda ned bild
Källa: Ifs Bilbrottsbarometer 2024/Eurostat . Eurostats siffror bygger på uppgifter från de europeiska ländernas polismyndigheter. Data saknas för följande länder 2021: Andorra, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Cypern, Frankrike, Kosovo, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Nordmakedonien, Ryssland, San Marino, Storbritannien, Turkiet, Ungern och Vatikanstaten
Källa: Ifs Bilbrottsbarometer 2024/Eurostat . Eurostats siffror bygger på uppgifter från de europeiska ländernas polismyndigheter. Data saknas för följande länder 2021: Andorra, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Cypern, Frankrike, Kosovo, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Nordmakedonien, Ryssland, San Marino, Storbritannien, Turkiet, Ungern och Vatikanstaten
Ladda ned bild

Dokument

Om oss

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Ny nordisk undersökning bland 4 000 personer bekräftar oroande ökning av stress14.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny nordisk undersökning från försäkringsbolaget If visar att stressen sprider sig i hela Norden. 51 procent av befolkningen i Norden upplever att deras arbetsförmåga har påverkats negativt av stress. ”Vi ser tydliga paralleller mellan den upplevda stressnivån och sjukskrivningstalen. Utvecklingen går åt fel håll”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

If presents record-high growth and large interest in personal health7.5.2024 08:54:14 CEST | Pressmeddelande

“Today, If presents the highest topline growth yet for the first quarter (7.6%). We improved our profit before taxes (6.5%), supported by strong investment return. Personal insurance is growing the fastest, but even more encouraging is the steady growth in all business areas. Wide growth demonstrates the strength of our geographical footprint and diversified portfolio. The impact of the severe Nordic winter we’ve experienced this year weights down the combined ratio, but the underlying performance is strong”, If’s CEO Morten Thorsrud comments when presenting the results of the first quarter of 2024.

If presenterar en rekordhög tillväxt och stort intresse för personhälsa i första kvartalet7.5.2024 08:53:17 CEST | Pressmeddelande

”If presenterar i dag den högsta tillväxten någonsin för det första kvartalet (7,6%). Vi förbättrade vårt resultat före skatt (6,5%), med stöd av en stark investeringsavkastning. Personförsäkringar växer snabbast, men ännu mer lovande är den stadiga tillväxten inom alla affärsområden. Bred tillväxt visar styrkan i vår geografiska närvaro och diversifierade portfölj. Effekterna av den stränga nordiska vintern vi upplevt i år tynger totalkostnadsprocenten, men den underliggande utvecklingen är stark”, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud, i en kommentar till resultatet för första kvartalet 2024.

Sjukskrivningar av stress på rekordnivå – se regionala variationerna21.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar dramatiskt och i slutet av förra året var antalet sjukskrivna till följd av stress högre än på flera decennier. Åtta av tio som drabbas är kvinnor, visar Ifs genomgång och regionala kartläggning av Försäkringskassans senaste siffror. ”Denna ökning är oroande. Samhällskonsekvenserna blir stora, och vi vet dessutom att det finns ett mörkertal bland fler än de som syns i sjuktalen”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye