Transportföretagen

Kommentar: Skattebefria laddning av tunga elfordon!

Dela

Igår presenterade regeringen ett antal skatteförslag som ska bli föremål för höstens budgetförhandlingar. Bland förslagen finns sänkt ersättningsnivå för den så kallade expertskatten, sänkt skatt på arbetsinkomster och pension samt bibehållen sänkt skatt på så kallad jordbruksdiesel. Transportföretagens transportekonom Mårten Bergman kommenterar några av förslagen.

Av särskilt intresse är regeringens förslag om att helt slopa indexeringen på energiskatten på el, som i vanliga fall räknas upp årligen utifrån den allmänna prisutvecklingen, KPI.

- Regeringen har agerat vankelmodigt om indexeringen. Sverige har en av världens högsta skatter på el. Elskatten är i huvudsak en fiskal skatt, det vill säga syftet är att generera skatteintäkter. Vi var många som var kritiska när skatten vid årsskiftet höjdes historiskt mycket, drygt nio procent, trots att regeringen hade för avsikt att pausa uppräkningen, säger Mårten Bergman transportekonom.

- Att nu helt slopa uppräkningen är positivt. När samhället ska ställa om till en kraftigt ökad användning av fossilfri el blir det bakvänt att kraftigt höja en redan hög skatt. För transportsektorn är en hög elskatt en effektiv bromskloss för omställningen, säger Mårten Bergman och fortsätter.

- Men regeringen borde underlätta ytterligare för transportsektorns elektrifiering. Idag är el som används i spårtrafik och i hamnar (s.k. landström) skattebefriad, eller kraftigt nedsatt. Det är bra, men regeringen bör även skattebefria el som går till laddning av elbussar och ellastbilar i yrkestrafik, säger Mårten Bergman.

Läs mer om regeringens skatteförslag här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/04/flera-skatteforslag-som-remitterats-infor-hostbudgeten/

Kontakter

Transportföretagen är transportnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 200 medlemsföretag med cirka 200 000 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Konsekvensanalys av nya krav på upphandlingar av busstrafik20.6.2024 09:18:26 CEST | Pressmeddelande

Sveriges Bussföretag presenterar idag en ny rapport - sammanställd av konsultbolaget EY - för att ge underlag för en saklig diskussion kring hur landets regioner vid upphandling av elbussar och batterier ska klara av att kombinera krav på strikt social hållbarhet utan att backa omställningen till en klimatsmart transportsektor och uppsatta klimatmål. -När kraven höjs måste också offentliga beställare av busstrafik nu vara beredda att tillsammans med företagen diskutera hur, och på vilket sätt dessa olika mål kan uppnås i landets regioner om vi ska klara att värna både klimatmål och krav kopplade till social hållbarhet. I slutändan riskerar annars resenärerna i kollektivtrafiken att drabbas av kraftigt höjda kostnader och minskat utbud, säger Anna Grönlund branschchef och vVd Sveriges Bussföretag.

Flygbranschen tar ställning med ny policy mot störande passagerare19.6.2024 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

För att antalet incidenter med stökiga passagerare ska minska kraftsamlar nu flygbranschen tillsammans. Genom att ställa sig bakom en gemensam policy ska säkerheten ombord på flygplan och flygplatser öka. Antalet incidenter relaterade till stökiga flygpassagerare – som riskerar flygsäkerheten – har ökat de senaste åren. Trenden syns i Sverige, i våra grannländer och globalt. Därför har den samlade flygbranschen i Sverige beslutat att ställa sig bakom en gemensam policy. Målet är att stärka samarbetet och hitta lösningar, som på sikt minskar antalet incidenter med just stökiga flygpassagerare.

Per Geijer tillträder som säkerhetschef på Transportföretagen5.6.2024 14:46:00 CEST | Pressmeddelande

Omvärlden förändras och säkerhets- och beredskapsfrågor har snabbt vuxit i betydelse. Samtidigt som transportsektorn är avgörande för Sveriges beredskap är branschen plågad av stölder och kriminalitet. Därför inrättar Transportföretagen en ny tjänst som säkerhetschef för att stötta medlemmar och bevaka den politiska utvecklingen. Per Geijer tillträder som Säkerhetschef för Transportföretagen den första juni.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye