Transportföretagen

Ny rapport pekar på flera utmaningar för Kalmar läns infrastruktur, el- och kompetensförsörjning

Dela

En ny rapport från Industriarbetsgivarna och Transportföretagen pekar på flera utmaningar för Kalmra län:

mer personal, mer fossilfri el och bättre infrastruktur behövs för att säkra industri och transporter.  

Rapporten visar på de utmaningar som måste hanteras för att det även i framtiden ska vara möjligt att våra företag har en ledande roll i arbetet med att ställa om sin verksamhet för att ge minsta möjliga klimatpåverkan, för jobb och stärkt konkurrenskraft.  

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Foto: Albin Händig Inga restriktioner

–  Genom rapporten vill vi visa på de möjligheter men också de utmaningar som basindustrin och transportsektorn står inför i Kalmar län.  

Basindustrin står för cirka 20 procent av Sveriges BNP. Drygt 90 procent av basindustrins produktion exporteras. Basindustrin är viktig för sysselsättningen.   

– Industrins konkurrenskraft i Kalmar och i hela landet påverkar sysselsättningen. Det är genom ökad tillväxt och produktivitet som industrin kan skapa utrymme för fler jobb och för grön omställning. Därför har vi ringat in ett antal frågor och åtgärdsförslag för att industrin och transporterna att fortsatt ska kunna utvecklas, konkurrera och exportera, säger Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna. 

Transportnäringen är i sin tur helt avgörande för att samhället ska fungera. Konkurrenskraftiga transporter är en förutsättning för svensk export. Över 90 procent av all export går via de svenska hamnarna. Hamnarna i Kalmar län har en viktig roll för att få ut svenska produkter på den internationella marknaden. 

– Nu vill vi uppmana ansvariga politiker, såväl på kommunal nivå som på regional och nationell nivå att omgående arbete för att skapa de bästa förutsättningarna. Detta för att länet även i framtiden ska ha en basindustri och transportsektor som bidrar till en fortsatt positiv utveckling av Kalmar län och hela Sverige, avslutar Tina Thorsell. 

Nu behöver ett antal frågor lösas för att basindustrin och transportsektorn i Kalmar län ska kunna bidra till jobb och grön omställning.   

1. Brist på personal och möjligheten att långsiktigt säkerställa kompetensförsörjningen i länet.  

Dimensionera utbildningarna efter arbetsmarknadens behov, stärk yrkesprogrammens koppling till industrin, se över gymnasieskolans programstruktur, ge fler tillgång till yrkesvux och skapa fler platser på yrkeshögskolan.  

2. Tillgången till fossilfri energi till konkurrenskraftiga priser såväl i länet som i hela landet.  

Förenkla och förkorta tillståndsprocesserna som idag bromsar utbyggnaden av elsystemet elnät och elproduktion. Värna befintlig elproduktion, som vattenkraft och kraftvärme och underlätta utbyggnaden av ny kärnkraft.  

3. En väl underhållen infrastruktur för att det ska vara möjligt för transportsektorn att tillgodose kravet på leveranssäkerhet.  

Bygg bort flaskhalsar och kapacitetsbrister i väg- och järnvägssystemet, öka tempot för uppgradering av infrastruktur som klarar 74 tons lastbilar och skapa sammanhängande transportstråk för 74 tons lastbilar. Halvera underhållsskulden till 2030 med en långsiktigt finansierad underhållsplan för infrastrukturen. Förstärk stöden till laddning för tunga fordon. Stötta aktörer som utvecklar produktion av fossilfria flyg- och sjöfartsbränslen och inför ett investeringsstöd till elanslutning för fartyg i hamn.  

Ladda ner rapporten som bifogat dokument. 

För pressfrågor kontakta Johan Hasslow,Transportföretagen johan.hasslow@transportforetagen.se eller Ebba Fredin, Industriarbetsgivarna, ebba.fredin@industriarbetsgivarna.se eller 0730-447120 

Kontakter

Transportföretagen är transportnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 200 medlemsföretag med cirka 200 000 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Stockholms Stad måste skjuta upp utvidgningen av miljözon klass 37.5.2024 10:23:50 CEST | Pressmeddelande

Under måndagskvällen klubbades ett införande av Miljözon klass 3, med start 31 december 2024, i Stockholm stads kommunfullmäktige. Detta innebär att enbart elfordon, gasfordon med utsläppsklass Euro 6 och bränslecellsfordon tillåts i området innanför Hamngatan – Sveavägen – Kungsgatan – Birger Jarlsgatan. Och redan nu vill staden utvidga miljözonen. För alla som reser klimatsmart tillsammans i turistbuss innebär det problem – det finns för få fordon som motsvarar kraven på marknaden. Besökare i buss portas i praktiken från centrala Stockholm.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye