Blekinge Tekniska Högskola

Så kan osäkerhet minskas vid gräsrotsfinansiering

Dela

Gräsrotsfinansiering kan beskrivas som en metod för att finansiera projekt, där mindre belopp samlas in från ett större antal personer. En ny avhandling inom industriell ekonomi vid BTH visar hur investerare kan hantera den osäkerhet som är förknippad med nya former av gräsrotsfinansiering via digitala plattformar.

Gräsrotsfinansiering via digitala plattformar är ett resultat av fintech-revolutionen och har skapat en ny form av finansiering där nya företag i ett tidigt stadium kan få finansiering genom att flera mindre investerare från allmänheten har möjlighet att investera pengar i nya företag. 

Tidig finansiering är av central betydelse för många företag men innefattar stor osäkerhet och risk för investerare. Ett skäl till detta är informationsasymmetri mellan entreprenörer och investerare. Detta ställer höga krav på tillgång av information, men samtidigt skapar kombinationen av avsaknad av fysiska möten med entreprenörer och bristande kunskaper bland potentiella investerare stora problem för gräsrotsfinansiärer.  

Ola Olsson avhandling i ämnet industriell ekonomi undersöker investerares beteenden i olika delar av investeringsprocessen, identifierar skillnader mellan olika typer av investerare och analyserar investeringsdynamik över tid.  

Avhandlingens slutsatser sammanfattas i en nyutvecklad konceptuell modell för beslutfattande inom gräsrotsfinansiering. Modellen kompletterar tidigare forskning inom området och är ett stöd för mindre investerare att hantera osäkerhet baserat på a) värdering, b) tidshorisonter och c) val av investering utifrån portföljens innehåll.

Utöver att bidra till hur potentiella investerare kan navigera i investeringsprocessen pekar även avhandlingen på att digitala plattformar kan utvecklas ytterligare för att underlätta tidig finansiering av nya företag, till exempel genom att investera i flera lämpliga teknologiska hjälpmedel.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: 21 maj 2024
Tid: Kl 13:15
Plats: Sal J1630 Campus Karlskrona samt på  distans via Zoom.
Avhandling och abstakt.

För mer information kontakta Ola Olsson via e-post: ola.olsson@bth.se

Nyckelord

Kontakter

Om oss

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom mjukvaruutveckling och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Besök oss gärna på www.bth.se

 

Följ Blekinge Tekniska Högskola

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Blekinge Tekniska Högskola

Den svenska modellen, ny teknik och maktbalansen på arbetsmarknaden10.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Teknologisk utveckling antas ofta leda till högre produktivitet, växande överskott, stigande löner och ett ökat välstånd. Införandet av AI, automatisering och digitalisering riskerar dock att bryta detta positiva samband. Ny forskning vid BTH visar att den svenska modellen – som utgår från ett mer jämbördigt maktförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare – kan bidra till driva den nya tekniken i en mer positiv riktning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye