A Non Smoking Generation

Brådskande uppmaning inför EU-valet: Reglera nya nikotinprodukter som tobak

Dela

Inför stundande EU-val vill A Non Smoking Generation, tillsammans med European Network for Smoking and Tobacco Prevention, uppmärksamma en akut fråga angående spridningen av nya nikotinprodukter över kontinenten. Organisationerna lanserar därför en informationskampanj riktad till alla EU-medborgare och kräver samtidigt att alla kandidater i EU-valet ska lova snabba och tillräckliga åtgärder för att skydda nästa generation från ett skadligt nikotinberoende.

I över fyra decennier har A Non Smoking Generation orubbligt kämpat för en tobaksfri generation och ett tobaksfritt Sverige. Med kunskapsspridning, robust lagstiftning och beskattning har vi successivt minskat andelen rökare bland vuxna svenskar. Som ett svar på den här utvecklingen har tobaksindustrin utvecklat nya ”tobaksfria” nikotinprodukter som har kunnat kringgå all den lagstiftning som effektivt reglerat både snus och cigaretter.

Tobaksindustrins lansering av det ”tobaksfria” vita snuset har skapat en lavin av nikotinberoende svenska ungdomar. Trots motsatta påståenden har dessa produkter inte fungerat som hjälpmedel för rökstopp utan snarare som introduktion till ett nikotinberoende. Med godisliknande smaker, snygg design och marknadsföring i sociala medier har industrin kunnat kringgå befintlig tobakslagstiftning och nå ut till barn och unga. Följaktligen har sex av tio svenska gymnasieelever experimenterat med e-cigaretter och varannan gymnasieelev har testat vitt snus. Samtidigt har även andelen rökare bland ungdomar ökat betydligt. Mellan åren 2021 och 2023 ökade andelen rökande gymnasieelever från 17 procent till 21 procent. Detta motsäger tydligt tobaksindustrins påståenden om att snus ersätter rökning.

Denna alarmerande verklighet understryker det brådskande behovet av beslutsamma åtgärder från Europaparlamentets beslutsfattare. Även om den Europeiska Cancerplanen innehåller lovvärda insatser och siktar på en tobaksfri generation år 2040 återstår det att införa en mängd avgörande insatser. Trots att Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll (FCTC) Artikel 5.2 uppmanar alla medlemsstater att förebygga alla former av nikotinberoende är den nuvarande regleringen otillräcklig inom större delen av Europa.

Vi uppmanar nu samtliga kandidater i EU-valet och medlemmar i Europaparlamentet att lyssna på Världshälsoorganisationens rekommendationer och prioritera barn och ungas hälsa och rätt till skydd från alla former av nikotinberoende. Specifikt efterfrågar vi en strikt reglering och beskattning på alla nya nikotinprodukter som inte är godkända läkemedel:

  • Inför lag om nikotinfri skoltid
  • Förbjud alla former av reklam – även i sociala medier
  • Förbjud godisliknande smaker
  • Förbjud online-försäljning
  • Beskatta som tobak och höj tobaksskatten
  • Använd skatten till kunskapshöjande och tobaksförebyggande insatser

Vi är tacksamma för att ni uppmärksammar denna akuta fråga och förväntar oss ett effektivt samarbete för alla barns rätt till ett nikotinfritt liv och en hållbar utveckling.

Öppet brev till kandidaterna i Europaparlamentet från samtliga 27 medlemsländer i EU.

För ytterligare information eller ytterligare material, tveka inte att kontakta oss.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation: helen@nonsmoking.se, 073-339 36 44

Nyckelord

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

Följ A Non Smoking Generation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från A Non Smoking Generation

För en nikotinfri generation5.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under maj 2024 genomfördes en viktig kampanj för en nikotinfri generation i sociala medier. Ett 30-tal inflytelserika profiler – allt från skådespelare och artister till influencers och TV-personligheter – har delat bilder och videor på Instagram, TikTok och Facebook där de tar ställning för ungas rätt att skyddas från skadliga beroenden och tobaksindustrins oetiska marknadsföring. A Non Smoking Generation är oerhört tacksamma för deras insats som har gjort skillnad för många ungdomars liv och framtid.

Urgent Call to Action on New Nicotine products ahead of the European Parliament Elections7.5.2024 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

As the European elections draw near, we, A Non Smoking Generation, alongside the European Network for Smoking and Tobacco Prevention, are compelled to address a pressing issue regarding the proliferation of new nicotine products across the continent. Therefore, we are launching an information campaign targeting all EU citizens, while simultaneously demanding all candidates to the European Parliament elections to pledge swift and adequate measures to protect the next generation from harmful nicotine addiction.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye