Konkurrensverket

Placeringar på HVB upphandlades på fel sätt

Dela

Trots att Huddinge kommun har ett gällande ramavtal för placeringar på HVB har kommunen direktupphandlat placeringar till stora belopp under flera år. Nu yrkar Konkurrensverket att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling genom att ingå avtal om HVB utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. 

Efter att ha fått in ett tips om att Huddinge kommun löpande direktupphandlar hem för vård eller boende (HVB), trots att kommunen har ett gällande ramavtal, inledde Konkurrensverket ett tillsynsärende. Utredningen omfattar direktupphandlade placeringar, det vill säga upphandlingar som inte har annonserats enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Det sammanlagda värdet på de granskade upphandlingarna uppgår till cirka 25 miljoner kronor.

Huddinge kommun framhåller att man i första hand använder sig av det gällande ramavtalet, men direktupphandlar placeringar i de fall ramavtalsleverantörer nekar till att ta emot en viss individ. Annonseringar är i sådana fall inte möjliga eftersom individer behöver omedelbar placering, enligt kommunen. Direktupphandlingarna sker då med stöd av undantagen för synnerlig brådska respektive synnerliga skäl i LOU.

Konkurrensverket anser att de direktupphandlingar av placeringar på HVB som kommunen under flera år har genomfört till stora belopp innebär att kommunen under en längre tid måste ha varit medveten om att det finns behov av att upphandla ytterligare placeringsalternativ för att täcka behoven.

– En upphandlande myndighet ska organisera sitt inköpsarbete på ett sådant sätt att upphandlingsreglerna följs. I det ingår att genomföra upphandlingar som på ett korrekt sätt täcker verksamhetens behov, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att Huddinge kommun ska betala två miljoner i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Andersson Müller, processråd, 08-700 15 65, maria.anderssonmuller@kkv.se

Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Kontakter

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Mäklarföretag upphör med samordning av publicering av bostadsannonser efter åtagande11.7.2024 13:41:45 CEST | Pressmeddelande

Sex mäklarföretag har åtagit sig att inte längre samordna sig om hur deras anslutna mäklare ska agera när det gäller publicering av bostadsobjekt på söktjänster för bostäder. Det innebär att de konkurrensproblem som har identifierats till följd av företagens agerande har omhändertagits. Konkurrensverket godtar därför mäklarföretagens åtaganden och avslutar utredningen.

Bristande konkurrens i livsmedelsbranschen ger omotiverat höga priser på mat25.6.2024 10:08:46 CEST | Pressmeddelande

Det råder i flera avseenden bristande konkurrens i livsmedelskedjan. Det konstaterar Konkurrensverket i en genomlysning av branschen. För konsumenterna innebär det att de betalar mer för många livsmedel än vad de skulle behöva göra. Följden blir också att pengarna inte alltid hamnar där de behövs för att gynna nyetableringar, investeringar och ökad produktion. Nu ökar Konkurrensverket sin tillsyn av branschen.

Kommunerna behöver göra mer för att främja marknaden för publik laddning av elfordon18.6.2024 14:31:11 CEST | Pressmeddelande

Sveriges kommuner spelar en viktig roll för att publik laddning av elfordon ska kunna utvecklas till en väl fungerande marknad med effektiv konkurrens. De bör därför främja marknadens utveckling genom att exempelvis upplåta kommunal mark till aktörer som vill etablera publik laddinfrastruktur. Men det finns starka indikationer på att många kommuner i stället gynnar sin egen säljverksamhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye