Konkurrensverket

Konkurrensverkets beslut om sanktionsavgift för grossistbolag står fast efter prövning i domstol

Dela

Förvaltningsrätten i Stockholm har avgjort det första målet enligt lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. I domen går domstolen på Konkurrensverkets linje och avslår överklagandet från grossistbolaget Everfresh. Konkurrensverkets beslut att Everfresh ska betala en sanktionsavgift om fem miljoner kronor för att ha använt en otillbörlig handelsmetod står därmed fast.

Konkurrensverket ansåg att Everfresh hade använt sig av en otillbörlig handelsmetod genom att inte betala sina leverantörer i rätt tid och i oktober 2023 fattade Konkurrensverket för första gången beslut om en sanktionsavgift enligt lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH.

– Det har enligt vår mening inte funnits några otydligheter om att de aktuella betalningsperioderna som Everfresh använt sig av är förbjudna enligt LOH. Överträdelsen har direkt bäring på leverantörers likviditet, och får därför en sådan negativ inverkan på leverantörer som LOH ska förhindra. Vi är därför nöjda med att domstolen delar vår bedömning i alla delar, såväl vad gäller överträdelsens allvar som sanktionsavgiftens storlek, säger Konkurrensverkets chefsjurist Marie Östman.

Det var efter att Konkurrensverket hade fått information om att Everfresh, som är ett grossistbolag inom frukt och grönt och del av den globala koncernen Dole plc, inte hade anpassat sina betalningar till LOH som Konkurrensverket inledde en utredning.

I utredningen konstaterade Konkurrensverket att Everfresh vid ett stort antal tillfällen har betalat sina leverantörer för sent och att summan av de sena betalningarna uppgår till ett relativt högt belopp. Konkurrensverket beslutade därför att företaget skulle betala en sanktionsavgift om fem miljoner kronor för att ha använt en otillbörlig handelsmetod. Beslutet var det första beslutet om sanktionsavgift som Konkurrensverket fattade sedan lagen infördes. Everfresh överklagade Konkurrensverkets beslut till förvaltningsrätten som nu avgjort frågan.

I sin dom instämmer förvaltningsrätten i Konkurrensverkets bedömning att det är fråga om en allvarlig överträdelse av LOH och att det har funnits fog för att besluta om en sanktionsavgift. Domstolen slår också fast att de argument Everfresh fört fram i processen inte medför att sanktionsavgiften ska bestämmas till ett lägre belopp än det Konkurrensverket har beslutat. Everfreshs överklagande avslås i dess helhet.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Olsen Siri, processråd, 08-700 15 37, stefan.olsensiri@kkv.se

Masoud Kinsdale, processråd, 08-700 15 14, masoud.kinsdale@kkv.se

Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Kontakter

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Mäklarföretag upphör med samordning av publicering av bostadsannonser efter åtagande11.7.2024 13:41:45 CEST | Pressmeddelande

Sex mäklarföretag har åtagit sig att inte längre samordna sig om hur deras anslutna mäklare ska agera när det gäller publicering av bostadsobjekt på söktjänster för bostäder. Det innebär att de konkurrensproblem som har identifierats till följd av företagens agerande har omhändertagits. Konkurrensverket godtar därför mäklarföretagens åtaganden och avslutar utredningen.

Bristande konkurrens i livsmedelsbranschen ger omotiverat höga priser på mat25.6.2024 10:08:46 CEST | Pressmeddelande

Det råder i flera avseenden bristande konkurrens i livsmedelskedjan. Det konstaterar Konkurrensverket i en genomlysning av branschen. För konsumenterna innebär det att de betalar mer för många livsmedel än vad de skulle behöva göra. Följden blir också att pengarna inte alltid hamnar där de behövs för att gynna nyetableringar, investeringar och ökad produktion. Nu ökar Konkurrensverket sin tillsyn av branschen.

Kommunerna behöver göra mer för att främja marknaden för publik laddning av elfordon18.6.2024 14:31:11 CEST | Pressmeddelande

Sveriges kommuner spelar en viktig roll för att publik laddning av elfordon ska kunna utvecklas till en väl fungerande marknad med effektiv konkurrens. De bör därför främja marknadens utveckling genom att exempelvis upplåta kommunal mark till aktörer som vill etablera publik laddinfrastruktur. Men det finns starka indikationer på att många kommuner i stället gynnar sin egen säljverksamhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye