Konkurrensverket

Avtal med ändrade krav på skolbussar skulle ha upphandlats

Dela

Tibro kommun ingick ett tilläggsavtal med en upphandlad leverantör av skolskjuts som gav leverantören dispens från ett krav på att bussarna inte fick vara äldre än tio år. Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Tibro kommun annonserade en upphandling av skolskjutsar i november 2022 som avsåg resor för elever i förskoleklass, grundskola och särskola. Ett av kraven i upphandlingen var att bussarna inte fick vara äldre än tio år. Kravet på bussarnas ålder gällde under hela avtalstiden på fyra år. Kommunen kunde därefter bara bevilja undantag från ålderskravet om avtalet förlängdes. Upphandlingens värde uppskattas till knappt 27 miljoner kronor.

Efter tilldelningen av kontraktet meddelade leverantören att fordonsbrist i branschen innebar att planen för bussarna behövde omarbetas. Leverantören ville använda begagnade bussar i stället för nya. Det innebar att fyra av sex bussar inte skulle uppfylla upphandlingens krav på ålder. I ett tilläggsavtal gav då kommunen leverantören dispens från det ursprungliga kravet på att bussarna inte fick vara äldre än tio år under avtalets inledande tidsperiod.

Enligt kommunen, som fick meddelandet om att ålderskravet på bussarna inte skulle gå att uppfylla i juni 2023, var tilläggsavtalet den enda möjliga lösningen för att säkerställa att eleverna fick skolskjuts till skolstarten i augusti.

Enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, får ett upphandlat avtal inte ändras på ett sådant sätt att det ändrar kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär. Konkurrensverket anser att Tibro kommun genom att ingå ett tilläggsavtal som ändrade kravet på bussarnas ålder omförhandlade ett av kontraktets grundläggande villkor. Ändringen utgjorde därför en otillåten direktupphandling.

– Att ändra centrala avtalsvillkor i redan tilldelade kontrakt och ramavtal utan att genomföra en annonserad upphandling snedvrider konkurrensen till nackdel för andra leverantörer. Om de ändrade villkoren varit kända vid tidpunkten för upphandlingen hade fler leverantörer kunnat ha möjlighet att lämna anbud och till andra villkor. Förutom att konkurrensen begränsas minskar kommunens agerande även transparensen i de offentliga affärerna, säger Konkurrensverkets chefsjurist Marie Östman.

Konkurrensverket yrkar nu att Förvaltningsrätten i Jönköping ska besluta att Tibro kommun ska betala 1,9 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha brutit mot annonseringsplikten.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Siri Olsen, processråd, 08-700 15 37, stefan.siriolsen@kkv.se.

Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Kontakter

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Mäklarföretag upphör med samordning av publicering av bostadsannonser efter åtagande11.7.2024 13:41:45 CEST | Pressmeddelande

Sex mäklarföretag har åtagit sig att inte längre samordna sig om hur deras anslutna mäklare ska agera när det gäller publicering av bostadsobjekt på söktjänster för bostäder. Det innebär att de konkurrensproblem som har identifierats till följd av företagens agerande har omhändertagits. Konkurrensverket godtar därför mäklarföretagens åtaganden och avslutar utredningen.

Bristande konkurrens i livsmedelsbranschen ger omotiverat höga priser på mat25.6.2024 10:08:46 CEST | Pressmeddelande

Det råder i flera avseenden bristande konkurrens i livsmedelskedjan. Det konstaterar Konkurrensverket i en genomlysning av branschen. För konsumenterna innebär det att de betalar mer för många livsmedel än vad de skulle behöva göra. Följden blir också att pengarna inte alltid hamnar där de behövs för att gynna nyetableringar, investeringar och ökad produktion. Nu ökar Konkurrensverket sin tillsyn av branschen.

Kommunerna behöver göra mer för att främja marknaden för publik laddning av elfordon18.6.2024 14:31:11 CEST | Pressmeddelande

Sveriges kommuner spelar en viktig roll för att publik laddning av elfordon ska kunna utvecklas till en väl fungerande marknad med effektiv konkurrens. De bör därför främja marknadens utveckling genom att exempelvis upplåta kommunal mark till aktörer som vill etablera publik laddinfrastruktur. Men det finns starka indikationer på att många kommuner i stället gynnar sin egen säljverksamhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye