Gymnastik- och idrottshögskolan

Hög kondition kopplat till minskad risk för depression och sjukskrivning i vissa grupper

Dela

En ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, visar att personer med hög kondition har en lägre risk att bli deprimerade eller sjukskrivna på grund av depression. Sambandet var tydligast hos män, yngre personer och de med kortare utbildning.

Bild på ett cykeltest på GIH
Bild på ett cykeltest på GIH

– Resultaten från den här studien visar att en god kondition verkar vara gynnsamt för en lägre risk att drabbas av depression eller sjukskrivna på grund av depression. Däremot verkar denna positiva effekt vara starkast i vissa grupper, särskilt hos män och individer med lägre utbildning, säger Camilla Wiklund, forskare vid GIH och förstaförfattare till studien.

Studien bygger på data från den arbetande svenska befolkningen som genomfört ett konditionstest på cykel i samband med en hälsoprofilbedömning någon gång mellan år 1982 och 2020. Datat kommer från hälsoföretaget HPI, Health Profile Institute. Totalt inkluderades 330 247 individer i åldrarna 16–79 år, varav 46 procent kvinnor, och som inte hade en depressionsdiagnos vid studiens början. De tre utfallen i studien var depression, sjukskrivning på grund av depression och sjukersättning på grund av depression. Deltagarna följdes i snitt mellan 10 och 11 år, beroende på vilket utfall som studerades. I studien undersöktes också hur kön, ålder, utbildning och yrke påverkade sambanden.

Resultaten visade ett samband mellan högre kondition och lägre risk att drabbas av depression och sjukskrivning på grund av depression; ju högre nivå av kondition desto lägre var risken. Individer med hög kondition[1] hade 21 procent lägre risk för depression och de med måttlig[2] kondition hade 16 procent lägre risk för depression jämfört med individer med väldigt låg[3] kondition. Det fanns ingen skillnad mellan individer med låg[4] och individer med väldigt låg kondition. Deltagare med hög kondition hade också 11 procent lägre risk för sjukskrivning på grund av depression än de med väldigt låg kondition. Resultaten kvarstod efter justering för andra faktorer såsom livsstilsfaktorer, samsjuklighet, ålder och kön.

Hög kondition var också delvis relaterat till en minskad risk för sjukersättning på grund av depression. Dessa samband kvarstod efter justering för ålder och kön, men inte för livsstilsrelaterade faktorer och samsjuklighet.

– Det som är unikt med vår studie är att vi dels har kunnat undersöka olika aspekter av depression, både antalen nya fall av depression, dels sjukskrivning respektive sjukersättning till följd av depression. Dessutom har vi kunnat undersöka sambanden i olika grupper av befolkningen. Sambanden mellan högre kondition och de tre utfallen var främst tydliga hos män, hos yngre individer och hos individer med låg utbildning, säger Elin Ekblom Bak, professor på GIH och projektledare för studien.

– Det är viktigt att påpeka att det här är en observationsstudie och vi kan därför inte helt avgöra orsak och verkan mellan dessa faktorer, säger Camilla Wiklund. Dessutom finns det fler faktorer som vi inte har kunnat studera, som till exempel genetik, som kan spela stor roll för sambanden.

[1] Hög kondition (≥46 ml/min/kg)
[2] Måttlig kondition (32 till <46 ml/min/kg)
[3] Väldigt låg kondition (<25 ml/min/kg)
[4] Låg kondition (25 till <32 ml/min/kg)

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Preventive Medicine.

Studien har skett i samverkan med HPI Health Profile Institute, AbbVie, BioArctic och Monark Exercise.

Läs mer om E-PABS forskningsmiljö för fysisk aktivitet och hjärnhälsa på GIH.

För mer information kontakta:
Camilla Wiklund, postdoktoral forskare GIH, tel: 08-120 53 897, e-post: camilla.wiklund@gih.se
Elin Ekblom Bak, professor på GIH och ansvarig forskare för studien, tel: 08-120 53 861, e-post: elin.ekblombak@gih.se 

Kontakter

Bilder

Bilden visar testcykel på GIH
Bilden visar testcykel på GIH
Ladda ned bild

Dokument

Om oss

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. GIH ligger centralt i Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts-och friluftsområde.

På GIH utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver forskning inom idrottsvetenskap med fokus på ”människan i rörelse” samt är ett så kallat Riksidrottsuniversitet med goda möjligheter att kombinera studier med elitidrott.

Forskningen håller hög kvalitet, är samhällsrelevant och bedrivs ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 160 medarbetare och cirka 1 400 studenter.

Följ Gymnastik- och idrottshögskolan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Gymnastik- och idrottshögskolan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye