GotlandsHem

Sammanfattning av konstituerande styrelsemöte

Dela

Måndag 22 april genomförde GotlandsHems styrelse konstituerande styrelsemöte. Det genomfördes efter ordinarie bolagsstämma där årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 presenterades tillsammans med revisionsberättelse och framläggande av lekmannarevisorns granskningsrapport.

Bild från GotlandsHems ordinarie bolagsstämma 22 april 2024.
Bild från GotlandsHems ordinarie bolagsstämma 22 april 2024.

Ordinarie bolagsstämma

För 2023 redovisar GotlandsHem ett positivt resultat på 11 miljoner kronor, en soliditet om 33,7 procent och en justerad soliditet för marknadsvärde om 69 procent.

– Dock speglar resultatet inte hur bolaget faktiskt går. Hyresintäkterna har ökat med 15 miljoner kronor, men ökande kostnader gör att vi redovisar ett nollresultat på vår förvaltning. Detta stärker inte vårt kapital som behövs för återinvesteringar i underhåll och nyinvesteringar som till exempel energieffektiviserande åtgärder, säger Joakim Martell vd GotlandsHem.

Året har präglats av förberedelser för genomförande av de projekt och aktiviteter som gör att vi når våra långsiktiga mål 2031. För att möta framtida krav på oss som fastighetsförvaltare har en översyn av organisation och stödsystem genomförts.

Intäkter från försäljning, försäkringsersättning samt investeringsbidrag har bidragit positivt till resultatet. Vi har också kunnat återföra delar av tidigare års nedskrivningar på våra fastigheter vilket ger en positiv nettoeffekt på resultatet. Detta drivs framför allt av ett förändrat arbetssätt med löpande fastighetsvärderingar i linje med branschstandarden för fastighetsbolag.

GotlandsHem kommer 2024 fortsätta arbetet med styrning och kostnadskontroll. Vi ser fortsatt att fastighetsförvaltningen präglas av kostnadsökningar vilket bekräftar vikten av pågående arbete med effektiviseringar och strukturella satsningar.

Vi har fortfarande ett starkt eget kapital om 700 miljoner kronor vilket är resultatet av tidigare fastighetsförsäljningar.

– Det kommer bidra till att vi kan bygga nytt och renovera, men det räcker inte. Vi kommer också behöva finansiera våra projekt genom lån och ytterligare försäljningar. Vår modell bygger dels på att bygga och sälja bostadsrätter som vi säljer med förtjänst, men vi kommer också löpande pröva marknaden genom att erbjuda vissa av våra hyresfastigheter till försäljning, säger GotlandsHems styrelseordförande Mats Ågren.

Konstituerande styrelsemöte

Vid det konstituerande styrelsemötet beslutades sedvanliga uppdateringar av styrande dokument. Som ny suppleant i GotlandsHems styrelse hälsades Aino Friberg Hansson välkommen. Hon ersätter Gerty Holmstedt som tackas för sitt stora och mångåriga engagemang i vår styrelse.

Planerna för 300 bostäder i Gläntan fortsätter

Styrelsen beslutade att justera budgeten för startfasen av projektet för byggnation av 300 nya bostäder i Gläntan. Det vill säga kostnaderna fram till byggstart, som kommer att landa på 15 miljoner kronor.

– Gläntan blir hjärtat i Gråbo. Här bygger vi 300 bostäder och skapar en trygg plats och ett levande område för alla åldrar. Vårt mål är att skapa ett aktivt, grönt och varierat bostadsområde där alla känner sig trygga, säger Kristoffer Strehlenert, chef för utveckling och hållbarhet samt projektägare för nyproduktion.

Området får sin karaktär genom en blandad bebyggelse med både radhus och punkthus, i varierad upplåtelseform med såväl hyresrätter som bostadsrätter. Det ska inbjuda till aktivitet genom lekplats och ytor för att utöva sport, samt genom cykelbanor som förenklar möjligheten att leva bilfritt.

De omgivande grönområdena som gett Gläntan dess namn ska bevaras och utvecklas. Vi kommer att plantera en stor mängd träd och buskar och möjliggöra boendeodling. Med denna utformning hoppas vi att också besökare, grannar och personer som är yrkesverksamma i området kommer uppleva Gläntan som en plats att trivas i.

Upphandling av entreprenör för Riggen är klar

Nu är upphandlingen för rivning och återuppbyggnad av Riggen genomförd och PEAB har blivit tilldelad entreprenör för arbetet. Styrelsen har därmed beslutat att projektet kan gå vidare med detaljerad planering och genomförande.

– Projektet för etapp 1 och 2 av Riggen har en budget om 311 miljoner kronor för rivning, byggnation och byggherrekostnad, vilket innebär att 105 bostäder kommer ersätta dagens 87, säger Kristoffer Strehlenert.

Dialogen med Riggens hyresgäster fortsätter nu, närmast med de som bor kvar i området, men vi kommer även ha dialog med de som flyttat ut, de är också en del av Riggens framtid.

Kommande försäljningar och koncernstruktur

Styrelsen informerades om arbetet med kommande försäljningar och koncernstruktur som viktiga möjliggörare för finansiering och kostnadseffektiviseringar.

Frågor

För intervju kontakta kommunikation@gotlandshem.se eller 0498 – 20 39 97.

Talespersoner

Mats Ågren, styrelseordförande.

Joakim Martell, vd.

Kristoffer Strehlenert, chef för utveckling och hållbarhet samt ansvarig för nyproduktion.

Kontakter

Bilder

Bild från GotlandsHems ordinarie bolagsstämma 22 april 2024.
Bild från GotlandsHems ordinarie bolagsstämma 22 april 2024.
Ladda ned bild

Länkar

GotlandsHem - där livet pågår

Sedan 1957 har GotlandsHem varit hela Gotlands allmännyttiga bostadsföretag och är helägt av Region Gotland. Vi äger och förvaltar drygt 4 700 hyreslägenheter och 140 lokaler som är spridda över hela ön, från Fårösund i norr till Burgsvik i söder. Vårt bostadsbestånd är varierat, från medeltida byggnader i Visby innerstad till modern bebyggelse på landsbygden.  

Följ GotlandsHem

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GotlandsHem

Välkommen till ordinarie bolagsstämma18.4.2024 08:55:00 CEST | Pressmeddelande

22 april klockan 13.00 går GotlandsHems ordinarie bolagsstämma av stapeln. Här presenteras årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023. Den ordinarie bolagsstämman är öppen för media och allmänhet. Det kommer finnas flera frågestunder under bolagsstämmans genomförande. Direkt efter bolagsstämman finns även möjlighet för enskilda intervjuer. Välkommen till vår bolagsstämma 22 april klockan 13.00 som sker i hörsalen i lokalen Avar på Regementsgatan 2 i Visborg. Frågor Frågor om bolagsstämman besvaras av kommunikationsavdelningen på kommunikation@gotlandshem.se eller 0498 – 20 39 97.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye