Region Östergötland

Region Östergötland ser risker för patientsäkerhet vid strejk

Dela

Efter en bedömning av vad en strejk skulle innebära för sjukvården konstaterar Region Östergötland att det finns risk för fara för människors liv eller risk för bestående ohälsa hos patienter om strejken skulle träda i kraft. Därför har arbetsgivaren skickat en begäran om förhandling angående samhällsfarlig konflikt till Vårdförbundet i Östergötland.

Vårdförbundet varslade på tisdagen om strejk i Region Östergötland från 4 juni. Varslet riktar sig mot Universitetssjukhuset i Linköping och gäller sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. En bedömning som gjorts sedan varslet kom visar att konsekvenserna av en sådan strejk skulle bli omfattande.

Region Östergötland har därför skickat en framställan till Vårdförbundet där regionen påtalar att strejken medför en fara för människors liv och hälsa och därför är samhällsfarlig.

– Vårt fokus är patientsäkerheten. Vi ansvarar för att våra patienter ska få den vård som de behöver och inte riskera deras liv och hälsa. Vi ser nu uppenbara risker för våra patienter under en fortsatt konflikt och vi har därför har vi känt oss tvungna att vidta den här åtgärden, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.

Syftet med den begäran om förhandling som skickats till Vårdförbundet i Östergötland är att minska riskerna för att fara för människors liv eller risk för att bestående ohälsa uppstår. Utöver den varslade strejken omfattar förhandlingen också den blockad mot övertid och mertid som trädde i kraft den 25 april. Här har regionen följt utvecklingen fortlöpande under konflikten och konstaterar att även den utgör en risk för människors liv och hälsa.  

– Vi respekterar de spelregler som finns på arbetsmarknaden och Vårdförbundets rätt att vidta konfliktåtgärder. Att vi nu går vidare med den här åtgärden är helt kopplat till vår oro för att patientsäkerheten kan komma att äventyras, säger Karl Landergren.

En av konsekvenserna med blockaden mot övertid och mertid är att avsevärt färre röntgenundersökningar kan göras på Vrinnevisjukhuset och Lasarettet i Motala, vilket gör att köerna till röntgen blir längre. De konsekvenser som regionen ser med en strejk rör främst den akuta vården.

– Här ser vi att delar av den akuta vården på Universitetssjukhuset skulle vara svår att upprätthålla vid en strejk, säger Karl Landergren.

Arbete pågår nu för att hitta olika sätt att minimera effekterna av konfliktåtgärderna om de skulle bryta ut. Om strejken träder i kraft den 4 juni sker det samtidigt som semesterperioden inom Region Östergötland startar. Regionens verksamheter har redan anpassats för att medarbetarna ska få semester, samtidigt som östgötarna ska kunna få akut vård och vård som inte kan vänta.

– En strejk skulle därför slå extra hårt eftersom den skulle innebära ytterligare minskad kapacitet att ta hand om de patienter som behöver vård och det finns risk att regionen kan behöva dra in semestrar och omfördela personal, säger Karl Landergren.

Följ Region Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Östergötland

Strejken skapar oro inför sommarperioden13.6.2024 13:05:33 CEST | Pressmeddelande

Fler samhällsfarliga konfliktåtgärder har dragits tillbaka av Vårdförbundet från den pågående strejken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det handlar bland annat om sjuksköterskor vid infektionskliniken och reumatologen. ”Det är positivt, men vi ser med stor oro på hur vården kommer att påverkas vid en fortsatt strejk när vi nu går in i sommarperioden”, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye