Vårdföretagarna

Seger för patienterna. Vårdföretagarna välkomnar regeringens besked om en utredning av vårdgarantin.

Dela

Under en presskonferens på torsdagsmorgonen aviserade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) och Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg att en utredning tillsätts för att stärka vårdgarantin och väsentligt korta tidsgränserna, helt i linje med vad Vårdföretagarna länge föreslagit.

Antje Dedering, förbundsdirektör
Antje Dedering, förbundsdirektör

- Dagens besked från regeringen och Sverigedemokraterna är välkommet. Att patienternas rättigheter stärks rejält är nödvändigt för att fler ska få den vård de behöver och har rätt till. Idag tvingas alldeles för många vänta orimligt länge. En skärpt vårdgaranti tror vi är avgörande för att komma till rätta med de rekordlånga vårdköerna, säger Antje Dede ring, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

En särskild utredare får i uppdrag att analysera och lämna förslag på en ny, väsentligt stärkt vårdgaranti senast 25 maj 2026. Därutöver ska utredaren senast 2 januari 2025 föreslå statliga insatser för att minska väntetiderna inom den specialiserade vården.

- Vårdföretagarna har, utöver att arbeta för en stärk vårdgaranti, också lämnat konkreta förslag för hur statliga insatser kan bidra till att kapa vårdköer och därmed öka tillgängligheten och jämlikheten. Att regeringen nu tar initiativ i den frågan är positivt för Sveriges patienter. Vårdföretagarnas medlemsföretag är redo att ta ett stort ansvar, säger Antje Dedering.

Vårdföretagarna följer utvecklingen av köer och väntetider inom den specialiserade vården genom Vårdkörapporten som publiceras varje månad. I den senaste rapporten, som avser statistik för mars månad, hade 190 000 patienter väntat längre än den lagstadgade vårdgarantin på 90 dagar, antingen på ett första möte med en specialist eller på operation eller behandling.

- De långa väntetiderna har cementerats inom svensk sjukvård. Det leder till stort lidande för patienter och anhöriga som tvingas vänta betydligt längre än i jämförbara länder. Vårdföretagarna är övertygade om att kombination av stärkta patienträttigheter och ett mycket närmare samarbete mellan offentliga och privata vårdgivare är den rätta vägen för att få till en förändring. Det är bra att regeringen ser det, men jag vill också uppmana de 21 regionerna att fördjupa samarbeten med effektiva och uppskattade privata vårdgivare. Det är så vi får bästa och mesta vård för Sveriges patienter, säger Antje Dedering.  

Kontakter

Bilder

Antje Dedering, förbundsdirektör
Antje Dedering, förbundsdirektör
Ladda ned bild

Länkar

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare

Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Vårdföretagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Månadens vårdkörapport: Stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd inom ryggkirurgi.28.6.2024 09:13:55 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd inom ryggkirurgi. I tre regionener; Region Skåne, Region Östergötland och Region Jämtland Härjedalen var andelen närmare 70 procent. I ytterligare tre regionener; Region Dalarna, Region Värmland och Region Uppsala var andelen som väntat längre än vårdgarantin på 90 dagar över 50 procent. I två regioner; Region Kalmar och Region Jönköping var andelarna under 10 procent.

Ny rapport: Högre kvalitet och mer äldreomsorg för varje skattekrona med privat driven hemtjänst26.6.2024 11:46:54 CEST | Pressmeddelande

Rapporten visar att det finns ett positivt samband mellan andelen hemtjänst som en kommun köper från privata utförare och kvalitet och kostnadseffektivitet i hemtjänsten. En större andel köp från privata utförare ger en lägre kostnad per omsorgstagare. Exempelvis var kostnaden per omsorgstagare i genomsnitt 260 000 kronor för kommuner där inköpen från privata utförare utgjorde mer än 30 procent av de totala kostnaderna för hemtjänsten, jämfört med 401 000 kronor bland de kommuner där inga köp från privata utförare gjordes.

Ny rapport BUP-köer: 8 av 10 barn får vänta längre än vårdgarantin på utredning inom BUP – 28 000 kan behöva utredning under 202425.6.2024 09:04:49 CEST | Pressmeddelande

Väntetider första besök: Region Västerbotten hade 9 av 10 barn i kön till BUP väntat längre än vårdgarantin på 30 dagar under perioden januari till april. I två regioner, Sörmland och Västmanland, hade 75 procent av barnen i kön väntat längre än vårdgarantin på ett första besök än vårdgarantin. Väntetid utredning: Andelen barn i kön som väntat längre i kön än vårdgarantin på en utredning inom BUP var över 50 procent i 16 av 21 regioner perioden januari-april 2024. Andelen var över 90 procent i två regioner, Västernorrland och Kronoberg. Väntetid behandling: Inom fem regioner var andelen som fick vänta längre än vårdgarantin på en behandling inom BUP runt 80 procent; Region Västerbotten, Region Jönköping, Region Kalmar, Region Östergötland och Region Norrbotten. Se hela listan region för region genom att ladda ned bilagan.

Vårdföretagarnas Assistansbarometer juni: Kommunerna tvingas ta större ansvar. Individer med rätt till statlig assistans har minskat från 16 200 till 13 300 2014 - 2023. Under samma period har antalet individer med rätt till personlig assistans beslutad av kommuner ökat från 4 100 till 4 700.24.6.2024 10:25:50 CEST | Pressmeddelande

Månadens specialgranskning fokuserar på det faktum att kommunerna fått ta ett allt större ansvar för individer med funktionsnedsättning de senaste tio åren. Individer med rätt till statlig assistans har minskat från 16 200 till 13 300 2014 - 2023. Under samma period har antalet individer med rätt till personlig assistans beslutad av kommuner ökat från 4 100 till 4 700. Det har inte varit helt kommunicerande kärl mellan staten och kommunerna, men det står helt klart att kommunerna har fått ta ett allt större ansvar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye