Fordonsbesiktningsbranschen

Tillfälligt stopp för besiktning av gasdrivna Fiat Ducato

Dela

Efter att tre fordon av modell Fiat Ducato med gastank exploderat inför nu medlemmarna i Fordonsbesiktningsbranschen ett tillfälligt stopp för besiktning av dessa fordon. Syftet är att trygga besiktningspersonalens säkerhet. Stoppet ligger kvar tills det utretts vad som orsakat explosionerna och det kan fastslås att fordonen kan besiktigas på ett säkert sätt.

Den senaste tiden har tankarna på tre gasminibussar av modell Fiat Ducato exploderat, senast i Kalmar län. De fordon som exploderat levererades ursprungligen med ståltank men har konverterats av tredje part till att i stället ha gastank i kompositmaterial. Det kan i nuläget inte säkert sägas om det är kompositmaterialet som sådant eller något i fordonens styrsystem som orsakat explosionerna, eller en kombination däremellan.

Försvarsmakten arbetar just nu med att punktera tankarna på fordon av modell Fiat Ducato med sådan konvertering.

Medlemmarna i Fordonsbesiktningsbranschen (FBB), som utför kontrollbesiktning, har enats om att av säkerhetsskäl införa ett tillfälligt stopp för besiktning av gasdrivna bilar av aktuell modell och drivmedel. Åtgärden vidtas för att garantera säkerheten för besiktningsföretagens personal.

-Detta är en ren säkerhetsåtgärd för att våra tekniker inte ska utsättas för onödig risk i sitt arbete, säger Tord Fornander, ordförande Fordonsbesiktningsbranschen.

Eftersom det ännu inte klarlagts exakt vilka fordon som berörs ska samtliga Fiat Ducato med drivmedel gas nekas tillträde till besiktningshall och besiktning ska inte utföras. Besiktningsföretagen kommer rödlista fordon av den aktuella modellen och med gas som drivmedel i respektive företags bokningssystem. FBB är beredda att vidta ytterligare åtgärder om det framgår att orsaken till explosionerna är kompositmaterialet som sådant och det finns fler modeller där ståltank bytts till tank av kompositmaterial.

Åtgärderna gäller tills vidare och fram till:

  • orsakerna bakom explosionsrisken konstaterats,
  • det utretts vilka fordon som omfattas, och
  • de fordon som omfattas har åtgärdats.

Fordonsbesiktningsbranschen står i kontakt med relevanta myndigheter för att erbjuda sitt kunnande och står till förfogande för samverkan.

-Myndigheterna utreder detta, vi står till förfogande att bistå med kunskap i det arbetet. Först när det är klargjort varför dessa bilar exploderar och lämpliga åtgärder vidtagits så kan det bli aktuellt att ta in dem i en besiktningshall igen, säger Tord Fornander.

Om besiktning av fordon med gastank

Kontrollbesiktning av fordon med gasdrift sker enligt fastställda intervall precis som för alla andra fordon. Vid besiktningen genomgår fordonet en kontroll enligt ordinarie kontrollprogram. Gastanken kontrolleras däremot vanligtvis inte vid kontrollbesiktningen om den inte frilagts på förhand. Istället kontrolleras tankarnas skick av auktoriserad verkstad, som utfärdar intyg om att tanken följer gällande regelverk. Vid besiktningen säkerställer besiktningsorganet intygets äkthet och att intyget utfärdats på ett korrekt sätt.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Fordonsbesiktningsbranschens uppgift är att bevaka och agera i branschgemensamma frågor samt är mötesplats för branschen. Sektionen utgör språkrör för branschgemensamma frågor och representerar branschen vid kontakter med nationella och internationella myndigheter och organisationer.

Följ Fordonsbesiktningsbranschen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fordonsbesiktningsbranschen

Fordonsbesiktningsbranschens arbete för att motverka mutbrott9.4.2024 11:45:06 CEST | Pressmeddelande

Fordonsbesiktning ska utföras av en opartisk besiktningstekniker vid ett oberoende och ackrediterat besiktningsorgan. Mutor och annan brottslighet som innebär att besiktningar inte blir av är allvarlig brottslighet och utgör ett hot mot trafiksäkerheten och miljön. Därför har Fordonsbesiktningsbranschen länge, tillsammans med Polisen och Transportstyrelsen, arbetat med en rad förbättringar för att motverka brott, vilket nu innebär att flera fall upptäckts och lett till åtal och domar.

För femte året i rad - Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning19.2.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) visar att Sverige för femte året i rad är bland de sämsta länderna i EU när det gäller miljökrav vid fordonsbesiktning. Låga krav och höga gränsvärden gör att många personbilar måste godkännas, trots bristande avgasrening och miljöskadliga utsläpp. Vidare välkomnas förslag för att kriminalisera fusk med avgasrening, samtidigt som branschen noterar att Sverige fortfarande saknar specifika besiktningsregler för elbilar.

Fordonsbesiktningsbranschen och polisen i tätt samarbete för att motverka brott9.5.2023 09:51:29 CEST | Pressmeddelande

Konsumenter ska alltid kunna lita på att en bilbesiktning går korrekt till och att den utförs av en opartisk och oberoende aktör. Trots att Fordonsbesiktningsbranschen länge arbetat med en rad förbättringar inom den egna verksamheten för att motverka brott ser branschen ett behov av stärkt samarbete mellan myndigheter och branschen för att motarbeta att mutbrott förekommer. I tätt samarbete med polisen intensifieras därför arbetet med att motarbeta brott inom besiktningsbranschen.

Ny rapport: Sverige fortfarande bland de sämsta i EU på miljökrav vid besiktning9.3.2023 09:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen (FBB), som publiceras idag, visar att Sverige fortsatt ligger långt efter andra länder i EU när det gäller att ställa miljökrav vid besiktning. Nya förslag från Transportstyrelsen om skärpningar av besiktningsreglerna för att bättre kunna kontrollera skadliga utsläpp från trafiken, välkomnas av branschen. Samtidigt är fusk och manipulation av avgasrening ett stort problem, som snabbt kräver nya kontrollmetoder och instrument. Dessutom konstaterar FBB att det fortfarande saknas särskilda besiktningsregler för elbilar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye