SBAB Bank

Riksbanken vilar på hanen över sommaren

Dela

Det mesta talar för att inflationsspöket är fullt ut besegrat och att Riksbanken kan sänka styrräntan mer i år än med de totalt 0,75 procentenheter man har aviserat. De utbudsfaktorer som bidrog till att dra upp inflationen i både Sverige och Europa har normaliserats. Även om ECB väntas sänka sin styrränta i juni och kronan har stärkts på sistone, är det troligt att Riksbanken vilar på hanen med nästa sänkning till efter semestrarna. Riksbanken kan samtidigt inte bara beakta de risker som medför att inflationen kan bli högre än väntat utan även de som kan bidra till en inflation under målet. Den rörliga bolåneräntan väntas sjunka ner mot 3,3 procent till hösten 2025. I valet mellan att binda räntan på 1–5 år eller välja rörlig ränta som binds om vart tredje månad under respektive annan bindningstid är rörlig ränta det billigaste alternativet givet prognosen. Bara vid ett tillfälle tidigare – i maj 2009 – har andelen bolånetagare som väljer rörlig ränta varit högre än nu.

Enligt SBAB:s prognos är den rörliga bolåneräntan nere på runt 3,3 procent nästa höst.
Enligt SBAB:s prognos är den rörliga bolåneräntan nere på runt 3,3 procent nästa höst.

I dag publicerar SBAB årets tredje nummer av Boräntenytt med prognoser över Riksbankens styrränta och bolåneräntor med olika bindningstider. 

Inflationen fullt ut besegrad – inte uteslutet att inflationen faller under målet

Tolvmånadersinflationen fortsatte att sjunka i april och låg då strax över Riksbankens mål. De senaste sex respektive tre månaderna har dock inflationen i genomsnitt legat under målet. De faktorer i form av olje-, naturgas-, frakt- och elpriser, samt globala livsmedelspriser som bidrog till att dra upp inflationen under hösten 2021 och våren 2022 har normaliserats. Även tjänsteinflationen är på tydlig nedgång. Nya geopolitiska risker oaktat talar det mesta för att inflationsspöket är fullt ut besegrat och att Riksbanken kan sänka styrräntan mer i år än med de totalt 0,75 procentenheter man har aviserat hittills. Inhemska faktorer i form av ökande arbetslöshet och – relativt omvärlden – måttliga löneökningar, mer räntekänslig ekonomi, samt inflationsförväntningar helt i linje med målet, bör väga tyngre än oron för kronkursen. Att Riksbanken valde att sänka styrräntan före ECB verkar inte heller ha påverkat kronan negativt. SBAB:s prognosmakare ligger mot denna bakgrund därför fast med prognosen om totalt fem sänkningar av styrräntan i år om vardera 0,25 procentenheter (se tabell 1). 

– Det går förstås inte att utesluta risker som drar upp inflationen igen, men det mesta talar för att inflationen redan är nere på målet och att Riksbanken kan sänka styrräntan med mer i år än med de totalt 0,75 procentenheter man hittills har aviserat. Det vore dessutom ett misstag att bara beakta riskerna för en högre inflation än väntat framöver. Den senaste tidens inflationsutfall ger vissa signaler om att Riksbanken lika gärna riskerar att skjuta under målet med i så fall onödig negativ påverkan på arbetslösheten, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Även om Europeiska centralbanken (ECB) väntas sänka sin styrränta i början av juni och kronan har stärkts på sistone, är det troligt att Riksbanken vilar på hanen med nästa sänkning till efter semestrarna. Jag tror att man helt enkelt vill ”vänta och se”. Riksbanken kan rimligen samtidigt inte bara beakta risker som medför att inflationen kan bli högre än väntat utan även de som kan bidra till att den hamnar under målet med kostnader i form av en onödigt hög arbetslöshet. Ett mycket lågt inflationsutfall för maj skulle möjligen kunna föranleda en andra sänkning redan i juni, men jag håller det inte för troligt, säger Robert Boije.

Den rörliga bolåneräntan nere runt 3,3 procent nästa höst

Givet SBAB:s prognos för styrräntan kan den rörliga bolåneräntan väntas vara nere på runt 3,3 procent nästa höst. De längre bundna bolåneräntorna väntas inte falla lika mycket eftersom de redan har fallit utifrån marknadsförväntningar om att styrräntan och den rörliga bolåneräntan kommer att sänkas stegvis under kommande år (se tabell 2). 

– Vår bedömning nu är att den rörliga bolåneräntan är nere på runt 3,3 procent i höst nästa år. Sedan finns det förstås risker i vår omvärld som kan ändra bilden, vilka, som alltid, är viktiga att väga in som bolånetagare, säger Robert Boije. 

Valet av räntebindningstid inte självklart

I valet mellan att binda räntan på 1–5 år eller välja rörlig ränta som binds om vart tredje månad under respektive annan bindningstid är rörlig ränta det billigaste alternativet givet prognosen (se diagram 1). Fyra års bindningstid framstår dock som ett prisvärt alternativ. För närvarande uppgår andelen bolån till bunden ränta längre tid än 3 månader och upp till fem år till strax under 9 procent och med ännu längre bindningstider till cirka 1 procent. Mindre än 10 procent av de nya lånen binds alltså på tider längre än 3 månader. Det är en mycket ovanlig situation och har tidigare bara inträffat en gång sedan mätningarnas start i mars 1996 och det var i maj 2009.

– Valet av räntebindningstid är inte givet i nuvarande läge och beror också på hur man som bolånetagare förhåller sig till risk och vilka marginaler man har i sin ekonomi för att kunna parera oväntade förändringar i räntan. Bara en gång tidigare sedan mätningarna började har andelen bolånetagare som väljer rörlig ränta varit lika hög eller högre än nu och det var i maj 2009, säger Robert Boije.

null
null

Samtliga tabeller och diagram återfinns i bifogat pressmeddelande.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Enligt SBAB:s prognos är den rörliga bolåneräntan nere på runt 3,3 procent nästa höst.
Enligt SBAB:s prognos är den rörliga bolåneräntan nere på runt 3,3 procent nästa höst.
Ladda ned bild

Dokument

Om SBAB

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och mäklarguiden Hittamäklare är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 287 000 och 634 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 mars 2024). Antal medarbetare (FTE) är 957. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.sefacebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Mäklarna optimistiska om uppsving på bostadsmarknaden19.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Inför årets tredje kvartal tror 62 procent av mäklarna på stigande priser. Endast 5 procent tror på sjunkande priser. Majoriteten tror även att budpremierna kommer att stiga. Den senaste tidens ökade aktivitet på bostadsmarknaden bedömer mäklarna i huvudsak drivs av ett uppdämt behov att byta bostad följt av förhållandevis kapitalstarka mindre pris- och räntekänsliga bostadsköpare som varit inne en längre tid på bostadsmarknaden.

Ny befolkningsprognos omkullkastar tidigare bedömningar av bostadsbehovet17.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

SCB:s nya befolkningsframskrivning ger helt ändrade förutsättningar för behovet av nya bostäder fram till 2030. Boverkets gamla prognos var 67 000 bostäder per år. Ett byggande runt 30 000 bostäder förefaller vara mer ändamålsenligt – detta bedömt även utifrån behovet av att bygga bort den befintliga bostadsbristen. Bostadsbyggandet kan, mot denna bakgrund, inte på samma sätt som de senaste åren, väntas bidra till en hög BNP-tillväxt de kommande åren. Efterfrågan på nya bostäder uppskattad utifrån hushållens faktiska köpkraft – som skiljer sig från behovet – visar att det i genomsnitt är i stort sett balans mellan efterfrågan och utbudet av nya bostäder för samtliga boendeformer i Sverige som helhet. Det gäller även i Sveriges tre storstadsområden. Däremot finns obalanser i flera kommuner och regionstäder.

Sansade boprisförväntningar bland bostadsägare11.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Bostadsägarnas optimism om bostadspriserna fortsätter att öka. Man får går tillbaka till hösten 2021 för att hitta en lika stor optimism. 63 procent tror på stigande priser på ett års sikt jämfört med 3 procent som tror på sjunkande. Främsta skälet till prisuppgång anges vara sjunkande räntor. Samtidigt är förväntningarna sansade. Av de 63 procent som tror på stigande bostadspriser tror 4 av 5 att priserna kommer att stiga med maximalt 5 procent på ett års sikt. Bostadsägarna är som grupp mer optimistiska jämfört med bostadsspekulanter och de som hyr. Om elpriserna skulle stiga tror 72 procent att det kan påverka bostadspriserna negativt. Detta visar SBAB:s mätning av drygt 1000 bostadsägares prisförväntningar (Housing Price Expectations – HPE) för årets andra kvartal.

Temperaturen fortsätter att stiga på bostadsmarknaden – men kyligt för årstiden7.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

SBAB/Booli:s indikator Bomarknadstempen för maj visar att temperaturen fortsatte att stiga på bostadsmarknaden. Sedan årsskiftet är kortare försäljningstider för både hus och lägenheter den faktor som har bidragit mest till upptiningen – så även under maj tillsammans med fler budgivare på framför allt lägenhetssidan. Det är dock en bit kvar till ett normalt läge på bostadsmarknaden. Något uppsving är inte heller att vänta under juni och juli – tvärtom.

Stora löneskillnader gör det svårare för unga kvinnor att komma in på bostadsmarknaden4.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Unga kvinnor tjänar drygt 5000 kronor mindre i månaden, jämfört med män i motsvarande ålder. Det bidrar till sämre möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. Enligt SBAB:s undersökning kan en 27-årig man köpa en etta i 19 av Sveriges 25 största kommuner. En kvinna i samma ålder har endast råd att köpa motsvarande lägenhet i 6 kommuner. Lättast är det att köpa en etta i Västerås, Jönköping, Norrköping, Borås, Sundsvall och Karlstad. Svårast är det i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå, Lund och Nacka - där kan vare sig en man eller kvinna med medianinkomst köpa en etta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye