SBAB Bank

Skakig prisuppgång på bostäder i maj

Dela

Bostadspriserna steg med 0,4 procent i maj i Sverige som helhet. Därmed har bostadspriserna stigit fem månader i rad och med sammanlagt 5,9 procent sedan årsskiftet. Lägenhetspriserna steg med 0,5 procent och villapriserna med 0,4 procent. Prisuppgången senaste månaden får dock betraktas som lite skakig. I tre av sex regioner föll lägenhetspriserna och i två regioner även villapriserna. Priserna steg för Sverige som helhet med 0,2 procent rensat för säsong och andra tillfälliga effekter – lägenhetspriserna med 0,6 procent och villapriserna med 0 procent. Villapriserna steg mindre än vad som är normalt för maj månad och lägenhetspriserna något mer. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för maj.

Maj var en varm och solig månad, men inte på villamarknaden. Priserna på villor steg betydligt mindre än vad som är normalt för årstiden. Totalt steg villapriserna med 0,4 procent i maj. Som mest steg de i Storgöteborg (3,6 %), och i Mellersta- och Norra Sverige föll priserna tillbaka.
Maj var en varm och solig månad, men inte på villamarknaden. Priserna på villor steg betydligt mindre än vad som är normalt för årstiden. Totalt steg villapriserna med 0,4 procent i maj. Som mest steg de i Storgöteborg (3,6 %), och i Mellersta- och Norra Sverige föll priserna tillbaka.

Bostadspriserna steg med 0,4 procent i maj i Sverige som helhet

Bostadspriserna steg med 0,4 procent i maj i Sverige som helhet (se tabell 1). Det var femte månaden i rad med stigande priser. Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknande trenden en uppgång på 0,2 procent (se tabell 2 och diagram 1). Det är en lägre beräknad trendökning än föregående månad. Sedan toppnoteringarna våren 2022 (innan Riksbanken började höja räntan), har priserna fallit totalt med drygt 9 procent – villapriserna betydligt mer än lägenhetspriserna. 

– Bostadspriserna har nu visserligen stigit fem månader i rad och med sammanlagt nästan 6 procent sedan årsskiftet. Den trendmässiga prisuppgången – alltså när man justerar för hur mycket bostadspriserna brukar öka i maj – indikerar dock en betydligt lägre prisuppgång än i april. I tre av sex regioner föll lägenhetspriserna och i två regioner även villapriserna. Man kan kanske mot denna bakgrund sammanfatta prisuppgången i maj som lite skakig, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB. 

– Bokslutet för bostadspriserna ska göras först när året är slut. Nu väntar två sommarmånader där det brukar vara stiltje på bostadsmarknaden och, augusti undantaget, normalt fallande bostadspriser under hösten. Med beaktande av det kan knappast vårens prisuppgång på bostäder betraktas som ett glädjeskutt, säger Robert Boije.

Lägenhetspriserna steg med 0,5 procent i maj

Lägenhetspriserna steg med 0,5 procent i maj. Mest steg lägenhetspriserna i Mellersta Sverige (1,8 %). I Stormalmö, Norra- och Södra Sverige föll lägenhetspriserna något. Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar trenden svagt stigande lägenhetspriser med 0,6 procent i maj för Sverige som helhet (se tabell 2 och diagram 1–2).

– Summerat sedan årsskiftet har lägenhetspriserna nu stigit med 8 procent. Även den beräknade trenden uppvisar en uppgång, om än svagare än den som beräknades i april. Även om bolåneräntorna troligen kommer att sjunka framöver när nu Riksbanken väntas sänka styrräntan, kommer många bostadsrättsföreningar att behöva höja sina månadsavgifter när tidigare bundna lån till mycket låg ränta löper ut. Det bör verka återhållande för lägenhetspriserna i stort, säger Robert Boije.

Villapriserna steg med 0,4 procent i maj

Villapriserna steg med 0,4 procent i maj. Som mest steg de i Storgöteborg (3,6 %). I Mellersta- och Norra Sverige föll priserna tillbaka. Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden stillastående priser. Villapriserna steg alltså mindre än normalt vid denna tidpunkt på året (se tabell 2 och diagram 1–2).

– Maj var en varm och solig månad, men inte på villamarknaden. Priserna på villor steg betydligt mindre än vad som är normalt för årstiden, säger Robert Boije.

För prisförändringar i Sverige som helhet och i de olika regionerna – se tabell- och diagrambilaga i bifogat pressmeddelande. 

null

Beskrivning av prisindexet

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. Indexet baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bland annat bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för sex geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro. Booli är en del av SBAB.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om SBAB

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och mäklarguiden Hittamäklare är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 287 000 och 634 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 mars 2024). Antal medarbetare (FTE) är 957. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.sefacebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Fallande lägenhetspriser i juni medan villapriserna steg2.7.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Bostadspriserna steg med 0,2 procent i juni i Sverige som helhet. Därmed har bostadspriserna stigit sex månader i rad och med sammanlagt 6,6 procent sedan årsskiftet. Det var dock en splittrad bild: lägenhetspriserna föll i fyra av sex regioner och med i genomsnitt 0,5 procent för Sverige som helhet. Villapriserna steg däremot med 0,6 procent och i fyra av sex regioner. Rensat för säsong och andra tillfälliga effekter steg priserna för Sverige som helhet med 0,5 procent – lägenhetspriserna med 0,6 procent och villapriserna med 0,3 procent. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för juni.

Mäklarna optimistiska om uppsving på bostadsmarknaden19.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Inför årets tredje kvartal tror 62 procent av mäklarna på stigande priser. Endast 5 procent tror på sjunkande priser. Majoriteten tror även att budpremierna kommer att stiga. Den senaste tidens ökade aktivitet på bostadsmarknaden bedömer mäklarna i huvudsak drivs av ett uppdämt behov att byta bostad följt av förhållandevis kapitalstarka mindre pris- och räntekänsliga bostadsköpare som varit inne en längre tid på bostadsmarknaden.

Ny befolkningsprognos omkullkastar tidigare bedömningar av bostadsbehovet17.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

SCB:s nya befolkningsframskrivning ger helt ändrade förutsättningar för behovet av nya bostäder fram till 2030. Boverkets gamla prognos var 67 000 bostäder per år. Ett byggande runt 30 000 bostäder förefaller vara mer ändamålsenligt – detta bedömt även utifrån behovet av att bygga bort den befintliga bostadsbristen. Bostadsbyggandet kan, mot denna bakgrund, inte på samma sätt som de senaste åren, väntas bidra till en hög BNP-tillväxt de kommande åren. Efterfrågan på nya bostäder uppskattad utifrån hushållens faktiska köpkraft – som skiljer sig från behovet – visar att det i genomsnitt är i stort sett balans mellan efterfrågan och utbudet av nya bostäder för samtliga boendeformer i Sverige som helhet. Det gäller även i Sveriges tre storstadsområden. Däremot finns obalanser i flera kommuner och regionstäder.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye