SBAB Bank

Temperaturen fortsätter att stiga på bostadsmarknaden – men kyligt för årstiden

Dela

SBAB/Booli:s indikator Bomarknadstempen för maj visar att temperaturen fortsatte att stiga på bostadsmarknaden. Sedan årsskiftet är kortare försäljningstider för både hus och lägenheter den faktor som har bidragit mest till upptiningen – så även under maj tillsammans med fler budgivare på framför allt lägenhetssidan. Det är dock en bit kvar till ett normalt läge på bostadsmarknaden. Något uppsving är inte heller att vänta under juni och juli – tvärtom.

Försäljningsläget fortsatte att stärkas i maj för lägenheter trots ett stort utbud

Bomarknadstempen visar ett sammantaget förbättrat läge för säljare av lägenheter i maj (se diagram 1). Det förklaras i huvudsak av fler budgivare och kortare annonstider (se diagram 2). Även budpremierna ökade svagt. Fler återpublicerade annonser pekade i andra riktningen. Läget är dock sammantaget fortsatt kylslaget i Sverige som helhet liksom i alla tre storstadsområdena (se diagram 4). Utbudet är alltjämt betydligt större än normalt.

– Från mäklarhåll kommer nu diverse glada utspel om ett tydligt förbättrat läge för både köpare och säljare på bostadsmarknaden. Vi ser absolut en viss förbättring men någon rejäl temperaturökning är det knappast tal om än så länge, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

SBAB har denna månad också gjort en djupdykning i hur säsongsmönstren ser ut för alla de underliggande faktorer (variabler) som ingår i beräkningen av Bomarknadstempen för lägenheter. I maj finns en tydlig positiv säsongseffekt för budpremierna, antalet budgivare, andelen prissänkta objekt och annonstiderna samt ett mindre men ändock positivt bidrag även från antalet återpublicerade annonser. Dessa motverkas delvis av ett likaledes tydligt negativt säsongsbidrag från utbudet (se diagram 6). Nettoeffekten av samtliga faktorer visar på ett tydligt positivt säsongsbidrag netto under vårmånaderna och augusti och ett tydligt negativt bidrag under juni och juli och höstmånaderna (se diagram 8).

– Man brukar ju säga att våren och augusti ofta uppvisar prisökningar på bostäder medan juni och juli samt höstmånaderna ofta uppvisar prisnedgångar. Våra beräknade säsongsmönster för de sex underliggande faktorer som ingår i Bomarknadstempen stärker denna bild. Sommarmånaderna juni och juli kan därför inte antas ge någon vidare draghjälp för högre temperatur på marknaden för lägenheter. Om historien upprepar sig borde vi se att framför allt annonstiderna ökar i juni och juli och att även antalet budgivare faller markant, säger Robert Boije.

Viss förbättring även för villor

Bomarknadstempen fortsatte att öka i maj även för villor (se diagram 1) om än lite långsammare än för lägenheter. Kortare annonstider var det som bidrog mest till uppgången (se diagram 3). Ett ökat utbud drog i andra riktningen. Liksom för lägenheter är utbudet fortfarande betydligt större än normalt. Läget för villor är likartat i Sveriges tre storstadsområden (se diagram 5). Villamarknaden är samtidigt något mindre kall än den för lägenheter, även om lägenhetssidan närmat sig villasidan på senare tid.

I maj finns en tydlig positiv säsongseffekt för budpremierna, antalet budgivare, andelen prissänkta objekt och annonstiderna, som motverkas av ett tydligt negativt säsongsbidrag från utbudet och antalet återpublicerade annonser (se diagram 7). Nettoeffekten av samtliga faktorer visar på ett tydligt positivt säsongsbidrag netto under vårmånaderna och augusti och negativt under juni och juli och höstmånaderna (se diagram 8). 

– Vi har i stort sett ett likartat läge för lägenheter och villor. Temperaturen fortsätter att stiga på båda dessa marknader, men det är alltjämt rätt kyligt och vi kan, sett till hur det brukar se ut, inte förvänta oss någon större temperaturhöjning under juni och juli. Det stora utbudet ligger alltjämt som ett gråväder över bostadsmarknaden. Som bostadssäljare och mäklare får nog ett större hopp sättas till augusti, men normalt följs augusti av en kylslagen höst på bostadsmarknaden, säger Robert Boije.

null

Om Bomarknadstempen

I Boolis databas finns variabler som i olika dimensioner speglar läget på bostadsmarknaden. SBAB/Boolis kompositindikator – ”Bomarknadstempen” – väger ihop hur mycket utbudet av befintliga bostäder, antal dagar på Booli, antalet återpublicerade bostäder, andelen prissänkta bostäder, antalet budgivare samt medelbudpremien, avviker från sina historiska genomsnitt (se utförligare metodbeskrivning nedan). Denna indikator ger ett sammanvägt mått på hur lätt eller svårt det är att sälja en bostad och publiceras månadsvis. Indikatorn bryts också ner i sina olika beståndsdelar för att tydligare visa vad det är som driver förändringarna över tid. Indikatorn beräknas också separat för Sveriges tre storstadslän.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om SBAB

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och mäklarguiden Hittamäklare är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 287 000 och 634 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 mars 2024). Antal medarbetare (FTE) är 957. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.sefacebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Fallande lägenhetspriser i juni medan villapriserna steg2.7.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Bostadspriserna steg med 0,2 procent i juni i Sverige som helhet. Därmed har bostadspriserna stigit sex månader i rad och med sammanlagt 6,6 procent sedan årsskiftet. Det var dock en splittrad bild: lägenhetspriserna föll i fyra av sex regioner och med i genomsnitt 0,5 procent för Sverige som helhet. Villapriserna steg däremot med 0,6 procent och i fyra av sex regioner. Rensat för säsong och andra tillfälliga effekter steg priserna för Sverige som helhet med 0,5 procent – lägenhetspriserna med 0,6 procent och villapriserna med 0,3 procent. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för juni.

Mäklarna optimistiska om uppsving på bostadsmarknaden19.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Inför årets tredje kvartal tror 62 procent av mäklarna på stigande priser. Endast 5 procent tror på sjunkande priser. Majoriteten tror även att budpremierna kommer att stiga. Den senaste tidens ökade aktivitet på bostadsmarknaden bedömer mäklarna i huvudsak drivs av ett uppdämt behov att byta bostad följt av förhållandevis kapitalstarka mindre pris- och räntekänsliga bostadsköpare som varit inne en längre tid på bostadsmarknaden.

Ny befolkningsprognos omkullkastar tidigare bedömningar av bostadsbehovet17.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

SCB:s nya befolkningsframskrivning ger helt ändrade förutsättningar för behovet av nya bostäder fram till 2030. Boverkets gamla prognos var 67 000 bostäder per år. Ett byggande runt 30 000 bostäder förefaller vara mer ändamålsenligt – detta bedömt även utifrån behovet av att bygga bort den befintliga bostadsbristen. Bostadsbyggandet kan, mot denna bakgrund, inte på samma sätt som de senaste åren, väntas bidra till en hög BNP-tillväxt de kommande åren. Efterfrågan på nya bostäder uppskattad utifrån hushållens faktiska köpkraft – som skiljer sig från behovet – visar att det i genomsnitt är i stort sett balans mellan efterfrågan och utbudet av nya bostäder för samtliga boendeformer i Sverige som helhet. Det gäller även i Sveriges tre storstadsområden. Däremot finns obalanser i flera kommuner och regionstäder.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye