Einar Mattsson

Hur Einar Mattsson forskar kring mer hållbara fastigheter på KTH Dig-IT Lab

Dela

Einar Mattsson kommer i närtid att starta ett projekt tillsammans med EQUA för att utveckla energiberäkningsmodeller. Fastighetskoncernen Einar Mattsson äger 102 fastigheter från olika tidsepoker – och har därför många tekniska installationer att testa olika modeller på – vilket blir en väldigt bra testplattform för båda parter. Einar Mattssons motiv till att delta är för att minska klimatpåverkan.

Illustration över testbäddar på KTH Dig-IT Lab
Illustration över testbäddar på KTH Dig-IT Lab

Forskning för optimering i testmiljö 

– Eftersom Einar Mattsson inte bara har flera nybyggda fastigheter utan också ett stort äldre bestånd, är det avgörande för Einar Mattsson att få arbeta med digitaliseringen så att vi kan reducera energianvändningen. Därmed kan vi minska klimatpåverkan även från de äldre byggnaderna så snart som möjligt. Redan inom två år hoppas vi kunna använda oss av resultat från forskningen och tillämpa i några av våra fastigheter, berättar Mikael Dimadis, projektledare för Einar Mattssons forskning

Digitala tvillingar simulerar optimeringen 
I de utvalda fastigheterna som är med i det här forskningsprojektet skapas en digital tvilling. I tvillingen samlas all data för simuleringar kan göras utifrån just den här byggnadens konstruktion, inomhustemperaturer och vädrets påverkan under olika årstider. Alla tester kan då ske digitalt innan den mest lämpliga inställningen görs i den verkliga byggnaden. Målet är att i förväg kunna se vilka åtgärder och vilken drift som behövs för att optimera energianvändningen och minska byggnadens klimatpåverkan.  

Einar Mattssons personal involverade  
Forskningsprojekten är indelade i flera olika delprojekt. Från Einar Mattssons deltar fastighetsförvaltningen, IT-avdelningen, energikunniga projektledare från teknik- och energigruppen och även fastighetsdriften deltar med sina energiexperter i ett av projekten. Forskningen ger en unik möjlighet att få ny kunskap på flera nivåer i koncernen. 
 
Tester tack vare andras och egen data 
Inom ramen för KTH Dig-IT Lab kommer data att delas mellan olika fastighetsägare. Det gör att Einar Mattsson kan ta del av, och testa, hur andra fastighetsägare arbetar med liknande system i sina fastigheter. En del av forskningsprojekten i sig är att kunna sätta upp nya standarder för hur vi ska kunna dela data mellan olika system, så att det går att göra jämförelser byggnader emellan och utifrån olika fastighetsägares data. 

Kontakter

Länkar

Om Einar Mattsson AB
Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson-sfären Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter. Koncernen är bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Koncernens förvaltningsbolag förvaltar drygt 14 000 bostäder åt en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare. Bolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven.

 Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook

Följ Einar Mattsson

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Einar Mattsson

Einar Mattsson: ”I en trivsam utemiljö vill människor röra sig, vistas och umgås med andra”3.7.2024 05:54:00 CEST | Nyheter

Johanna Karlsson är chef för utemiljögruppen hos Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB. Det är utemiljögruppen som ser till att välkomnande och välskötta gårdar alltid är en del av den långsiktiga fastighetsförvaltningen. Gruppen består av engagerade trädgårdsarbetare, arbetsledare och projektledare. Utemiljögruppen arbetar dels på uppdrag av koncernens fastighetsbolag, dels med externa fastighetsägare som köper tjänsten av Einar Mattsson.

Nya vård- och omsorgsbostäder och upprustad malmgård27.6.2024 12:40:27 CEST | Blogginlägg

Samrådet om detaljplanen för kv. Sommaren 10 är avslutat. Nu löper planprocessen på där man bland annat behandla synpunkter och för dialog med Stockholms stad om nästa steg. Här planerar Einar Mattsson att uppföra ett modernt och trivsamt vård- och omsorgsboende för äldre. Genom att uppföra vård- och omsorgsboendet ges också de ekonomiska förutsättningar som krävs för att renovera och därmed rädda Hovings malmgård då Stockholms stad i informella samtal tackat nej till att återköpa gården.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye