Svensk Dagligvaruhandel

Positiv försäljningsutveckling för dagligvaruhandeln i maj

Dela

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 5,1 procent under maj 2024, jämfört med samma månad 2023, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Inflationen för livsmedel och alkoholfria drycker uppgick under månaden till 1,5 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Kalendereffekten för maj beräknas till 1,4 procent och den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen estimeras därmed till 3,8 procent*. Justerat för både inflation och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under månaden till 2,3 procent.

 - Utvecklingen var positiv i maj, vilket delvis förklaras av att månaden innehöll en extra fredag jämfört med samma månad i fjol. Trots att inflationen för livsmedel nu har stabiliserats på en lägre nivå ska vi komma ihåg att konsumenterna fortfarande har en relativt svag köpkraft, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i maj till 5,2 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln ökade under månaden med 2,6 procent. Hemleverans minskade med 0,7 procent och upphämtning i butik ökade med 7,1 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i maj till 4,1 procent.

 - I maj drevs den positiva utvecklingstakten i dagligvaruhandeln främst av den fysiska butikshandeln. Även e-handelsutvecklingen var positiv, men e-handeln uppvisade en betydligt lägre utvecklingstakt än den fysiska handeln. E-handelsandelen ligger nu stabilt på drygt 4 procent, avslutar Karin Brynell.

Dagligvaruindex för juni publiceras 11 juli.

* Avrundat med en decimal.

Idag, tisdag den 18 juni, anordnar Svensk Dagligvaruhandel ett webbinarium kl. 08.00 - Kampen om köpkraften. Följ sändningen här

För ytterligare frågor kontakta:

Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel, 070-975 80 85
Cecilia Anneling, kommunikationschef Svensk Dagligvaruhandel, 070-840 52 63

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Dagligvaruindex är en månatlig rapport från Svensk Dagligvaruhandel som redovisar en stor del av den renodlade dagligvaruhandelns försäljningsutveckling i fysisk butik och på nätet. Rapporten tas fram i samarbete med HUI Research som ansvarar för statistikinsamling och kvalitetssäkring av data.

Följ Svensk Dagligvaruhandel

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Dagligvaruhandel

Kommentar till SCB Konsumentprisindex (KPI) juni 202412.7.2024 09:13:34 CEST | Pressmeddelande

Inflationen i juni var 2,6 procent enligt SCB:s senaste statistik (KPI), vilket är betydlig lägre än i maj. Inflationen för livsmedel och alkoholfria drycker var 1,1 procent, vilket fortsatt är lägre än den övergripande inflationen. I över ett halvår har vi haft en avtagande prisökningstakt på livsmedel, men det är viktigt att komma ihåg att vi befinner oss på en ny högre prisnivå och att hushållen fortsatt har en relativt svag köpkraft, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Kommentar till Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen25.6.2024 12:01:19 CEST | Pressmeddelande

- Vi har mottagit den genomlysning som Konkurrensverket gjort av livsmedelssektorn. Vi har under arbetets gång haft en löpande dialog med myndigheten, besvarat förfrågningar och delat data och fakta. Vi kan konstatera att Konkurrensverket lyfter problematik med kommunernas planmonopol, och vi delar uppfattningen om att det måste bli lättare att etablera matbutiker. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att ytterligare stärka konkurrensen, och vi har fört fram flera konkreta förslag kring det. Sen tycker vi inte att man kan begränsa sig till att bara titta på bruttomarginalen, den ger inte en heltäckande bild. Då missar man de kostnadsökningar som varit i sista ledet i kedjan. Därför hade det varit mer relevenat för Konkurrensverket att titta på rörelsemarginalen, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel. - Konkurrensverket framhåller omotiverade höjningar av matpriserna. Den övergripande prisnivån i Sverige har inte stigit mer än övriga länder i Europa. De stigande livsmede

Kommentar till SCB Konsumentprisindex (KPI) maj 202414.6.2024 09:34:12 CEST | Pressmeddelande

Inflationen i maj var 3,7 procent enligt SCB:s senaste statistik (KPI), vilket är lägre än i april. Inflationen för livsmedel och alkoholfria drycker var 1,5 procent, vilket fortsatt är betydligt lägre än den övergripande inflationen. Trenden med en stabilisering på en lägre prisnivå håller i sig, vi verkar ha lämnat de kraftiga matprisökningarna bakom oss. Men det är viktigt att komma ihåg att hushållen fortsatt har en relativt svag köpkraft , säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye