Svensk Dagligvaruhandel

FAKTA OM MATEN: Kampen om köpkraften

Dela

Sverige har sen 50-talet gått från cirka 40 000 matbutiker till idag knappt 4 000. Trots det har de flesta konsumenter tillgång till ett flertal livsmedelsbutiker och ofta olika koncept, öppettider, servicenivå, pris och utbud. Det visar en ny rapport Svensk Dagligvaruhandel tagit fram och som publiceras idag. 

Fakta om mat: Kampen om köpkraften
Fakta om mat: Kampen om köpkraften

Den senaste 100 åren i Sverige har präglats av en tydlig urbanisering. Inkomsterna har ökat och vi har flyttat från landsbygd till städer. Livsmedelsbutikerna, som måste vara nära sina kunder, har flyttat med.

I rapporten Fakta om mat: Kampen om köpkraften lyfts bland annat Mora som ett exempel, där är det genomsnittliga avståndet mellan två butiker är 1 032 meter, samma siffra för Stockholm och Göteborg är 319 respektive 425 meter. Det visar på att butikerna ligger relativt nära varandra i såväl mindre som större kommuner, men att distansen minskar när befolkningen ökar.

 - Idag har de flesta konsumenter flera matbutiker att välja på. Butiker som både skiljer sig i storlek, prissättning, utbud och service. Kampen om köpkraften är lokal. Man kanske veckohandlar på en stormarknad, kompletteringshandlar i en medelstor butik på väg hem från jobbet och hämtar sen ut sina paket hos den lilla butiken närmast hemmet. Alla fyller en viktig funktion, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Det finns idag en rad olika butikskoncept, från stormarknader till små när- och servicebutiker. De mindre butikerna, som är många till antalet, utgör en mindre andel av både total säljyta och omsättning i dagligvaruhandeln. Den största andelen av dagligvarubranschens omsättning återfinns i butiker som omsätter 50 mkr och uppåt. Större butiker har generellt en betydligt högre omsättning per kvadratmeter än mindre butiker, vilket är ett tydligt bevis på de stordriftsfördelar som finns inom branschen. Motsatsen gäller då för de mindre butikerna som generellt har smådriftsnackdelar.

Rapporten  finns för nedladdning HÄR. Idag, tisdag den 18 juni, anordnar Svensk Dagligvaruhandel ett webbinarium kl. 08.00 där rapporten Fakta om mat: Kampen om köpkraften kommer presenteras. Följ sändningen här

Fakta om maten
Fakta om maten är en rapportserie som kortfattat belyser dagligvaruhandeln ur olika perspektiv. Varje rapport sätter fokus på en frågeställning och strävar efter att öka kunskapen om branschen. Den första rapporten i serien – Större kaka men mindre bit – fokuserar på livsmedelskonsumtionen och hur den svenska konsumenten lägger en allt mindre del av den disponibla inkomsten på livsmedel över tid.

Rapporterna skrivs på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel och är ett samarbete mellan Ek. Dr. och rådgivare Fredrik Bergström samt HUI Research.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisation för dagligvaruhandeln som är en viktig del av livsmedelskedjan. Vi tar fram branschriktlinjer och överenskommelser, svarar på remisser och arbetar med samhälls- och näringspolitiska frågor. Våra medlemsföretag är Axfood, City Gross, Coop Sverige, ICA Sverige, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna.

Följ Svensk Dagligvaruhandel

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Dagligvaruhandel

Kommentar till SCB Konsumentprisindex (KPI) juni 202412.7.2024 09:13:34 CEST | Pressmeddelande

Inflationen i juni var 2,6 procent enligt SCB:s senaste statistik (KPI), vilket är betydlig lägre än i maj. Inflationen för livsmedel och alkoholfria drycker var 1,1 procent, vilket fortsatt är lägre än den övergripande inflationen. I över ett halvår har vi haft en avtagande prisökningstakt på livsmedel, men det är viktigt att komma ihåg att vi befinner oss på en ny högre prisnivå och att hushållen fortsatt har en relativt svag köpkraft, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Kommentar till Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen25.6.2024 12:01:19 CEST | Pressmeddelande

- Vi har mottagit den genomlysning som Konkurrensverket gjort av livsmedelssektorn. Vi har under arbetets gång haft en löpande dialog med myndigheten, besvarat förfrågningar och delat data och fakta. Vi kan konstatera att Konkurrensverket lyfter problematik med kommunernas planmonopol, och vi delar uppfattningen om att det måste bli lättare att etablera matbutiker. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att ytterligare stärka konkurrensen, och vi har fört fram flera konkreta förslag kring det. Sen tycker vi inte att man kan begränsa sig till att bara titta på bruttomarginalen, den ger inte en heltäckande bild. Då missar man de kostnadsökningar som varit i sista ledet i kedjan. Därför hade det varit mer relevenat för Konkurrensverket att titta på rörelsemarginalen, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel. - Konkurrensverket framhåller omotiverade höjningar av matpriserna. Den övergripande prisnivån i Sverige har inte stigit mer än övriga länder i Europa. De stigande livsmede

Kommentar till SCB Konsumentprisindex (KPI) maj 202414.6.2024 09:34:12 CEST | Pressmeddelande

Inflationen i maj var 3,7 procent enligt SCB:s senaste statistik (KPI), vilket är lägre än i april. Inflationen för livsmedel och alkoholfria drycker var 1,5 procent, vilket fortsatt är betydligt lägre än den övergripande inflationen. Trenden med en stabilisering på en lägre prisnivå håller i sig, vi verkar ha lämnat de kraftiga matprisökningarna bakom oss. Men det är viktigt att komma ihåg att hushållen fortsatt har en relativt svag köpkraft , säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye