Lantbrukarnas Riksförbund

LRFs kommenterar EUs naturrestaureringslag

Dela

Den 17 juni röstade EU:s miljörådet för att anta naturrestaureringslagen. En grundbult i lagen är att varje land ska ta fram en naturestaureringsplan. I dessa planer ska varje nation peka ut områden som ska restaureras. Sverige har 24 månader på sig att presentera ett utkast på plan efter det att lagstiftningen träder ikraft.

LRFs förbundsordförande Palle Borgström.
LRFs förbundsordförande Palle Borgström. Foto LRF. Fri att använda.

”Vi tycker inte att lagstiftning är rätt väg att gå för förändra komplexa och naturliga ekosystem. Nu är beslutet fattat i Bryssel. Ansvaret för hur stora konsekvenser naturestaureringslagen får för Sveriges skogs- och jordbruk ligger nu på Sveriges regeringen och myndigheter”.

Säger Palle Borgström LRF förbundsordförande och fortsätter. 

”Det dagliga arbetet för biologisk mångfald och restaurering av ekosystem som sker inom både jord- och skogsbruket får inte begränsas. Det är viktigt eftersom lagen riskerar att bli särskilt problematisk för Sverige om vi rapporterar statusen för våra naturtyper på ett annat sätt än övriga EU”. 

Den politiska överenskommelsen från hösten 2023 är bättre än kommissionens ursprungliga lagförslag men är fortfarande utmanade för LRF på en rad olika punkter, inte minst för omfattande arealer kommer att omfattas. Hur mycket är oklart. Det beror på hur Sverige väljer att tolka den flexibilitet som introducerats i lagstiftningen och hur Sverige väljer att sätta sin referensareal för olika naturtyper. LRF hade därför gärna sett att lagförslaget hade gått till en andra läsning så att det lagtexten kunde förtydligas ytterligare.

”Även om syftet med naturrestaureringslagen är gott och baseras på värden vi delar riskerar konsekvenserna av naturrestaureringslagen bli ett hårt slag mot möjligheten att gå över till fossilfria plaster, begränsa möjligheten att utveckla bioenergi och landsbygdens arbetsmarknad. Därför är det viktigt att LRF bidrar som en konstruktiv part i verkställande av lagen”. Avslutar Palle Borgström LRF förbundsordförande.

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med drygt 120 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen.

LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. http://www.lrf.se/

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

13 000 underskrifter för minskad vildsvinsstam5.7.2024 09:12:08 CEST | Pressmeddelande

Naturvårdsverket har i ett pressmeddelande gått ut med statistik som visar att trafikolyckor med vildsvin nu ökar. Det är indikationer på en växande vildsvinsstam och är mycket allvarligt. LRF har länge varnat för det stora vildsvinsbeståndet och det är bra att Naturvårdsverket är tydliga med att snabba insatser behövs för att bromsa den mycket oroande utvecklingen. Men det räcker inte att, som Naturvårdsverket skriver, markägare och jägare ska vara uppmärksamma på hur stammen utvecklas lokalt och ta till åtgärder som jakt och skrämsel. Det kan aldrig vara upp till enskilda markägare eller jägare att ensamma bestämma hur mycket vilt vi kan tolerera i landet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye