Akademiska sjukhuset

Akademiska barnsjukhuset får nationellt ansvar för tarmrehabilitering för barn

Dela
Nu står det klart att Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för tarmrehabilitering för barn upp till 18 år. Beslutet, som togs av nämnden för nationell högspecialiserad vård den 24 maj, innebär att vården koncentreras till fyra universitetssjukhus. Det som omfattas är rehabilitering vid kronisk tarmsvikt, medfödda tarmsjukdomar och oklara sjukdomstillstånd i tarmen.
Barn som föds med kort tarmsyndrom vårdas ofta inom neonatal intensivvård. Sjukdomen medför kronisk tarmsvikt som kräver långsiktig tarmrehabilitering i samarbete mellan föräldrar, hemsjukhus och Barngastrocentrum Uppsala. Foto: Akademiska sjukhuset
Barn som föds med kort tarmsyndrom vårdas ofta inom neonatal intensivvård. Sjukdomen medför kronisk tarmsvikt som kräver långsiktig tarmrehabilitering i samarbete mellan föräldrar, hemsjukhus och Barngastrocentrum Uppsala. Foto: Akademiska sjukhuset

– Kvalificerad tarmrehabilitering förändrar tillvaron radikalt för barn med svåra sjukdomar i mag-tarmkanalen både kort- och långsiktigt. Tilldelningen av detta NHV-tillstånd är ett erkännande och ett fint förtroende. Vi känner oss starkt motiverade att fortsätta bedriva och utveckla vården för dessa svårt drabbade barn och deras familjer, säger Niklas Nyström, barngastroenterolog och överläkare vid Barngastrocentrum Uppsala, Akademiska barnsjukhuset.

Nationell högspecialiserad vård (NHV) rör den allra mest avancerade vården inom vissa diagnoser och har sedan 1 juli 2018 ersatt rikssjukvård. Det handlar om vård som är komplex, avancerad eller sällan förekommande. Vården får bedrivas vid som mest fem enheter i landet som uppfyller kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Syftet med koncentrationen är framför allt att utveckla kunskapen, kvaliteten och patientsäkerheten samt att använda resurserna på ett effektivt sätt.

Det aktuella beslutet om tarmrehabilitering gäller för barn upp till 18 år, där vården framgent ska bedrivas på fyra sjukhus. Akademiska barnsjukhuset är ett av dessa och får nu ansvar för bedömning, utredning, utformning av behandlingsplan samt initiering, monitorering och långsiktig uppföljning av behandlingen.

Barngastrocentrum Uppsala är en högspecialiserad, multiprofessionell verksamhet inom Akademiska barnsjukhuset som utvecklats för att kunna erbjuda bästa möjliga vård och tarmrehabilitering till barn med kort tarmsyndrom, svår motilitetsrubbning (rubbning i tarmens rörlighet) och andra sjukdomar som kan leda till kronisk tarmsvikt.

– Genom Shared care, vår modell för kontinuerligt samarbete med vårdnadshavare och hemsjukhusens vårdlag, kan samma högkvalitativa vård erbjudas oavsett var i landet barnet bor. Vi är väl förberedda och redan organiserade i enlighet med Socialstyrelsens krav för nationell högspecialiserad tarmrehabilitering för barn, avrundar Niklas Nyström.Exempel på sjukdomstillstånd/diagnoser som omfattas av NHV-beslutet om tarmrehabilitering för barn:

 • Kronisk tarmsvikt, med förväntat behov av långvarig parenteral nutrition (att vätska och näring ges intravenöst), oavsett underliggande sjukdom.
 • Tarmsjukdomar som kan innebära risk för kronisk tarmsvikt såsom exempelvis kort tarmsyndrom eller svår motorikrubbning i mag-tarmkanalen.
 • Pediatrisk intestinal pseudoobstruktion (PIPO), svår motorikrubbning i mag-tarmkanalen som påverkar dess förmåga att föra tarminnehållet vidare. Vanliga symtom är buksmärtor, illamående, buksvullnad, kräkningar, diarré och förstoppning, beroende på vilken del av mag- och tarmkanalen som är påverkad.
 • Medfödd enteropati, en grupp sällsynta sjukdomar som leder till svåra, kroniska diarréer debuterande före ett års ålder, oftast i nyföddhetsperioden.
 • Även vid oklara sjukdomstillstånd där till exempel svår motorikrubbning i mag-tarmkanalen kan vara en möjlig förklaring, liksom vid andra svåra sjukdomstillstånd (utöver de definierade ovan) ska kontakt tas med nationell enhet tidigt i förloppet för hjälp med bedömning, utredning och vidare handläggning.

För mer information/intervju, kontakta:
Niklas Nyström, överläkare vid Barngastrocentrum Uppsala, Akademiska barnsjukhuset;
0186115850,niklas.p.nystrom@akademiska.se

 

FAKTA: Nationell högspecialiserad vård på Akademiska sjukhuset

 • Viss vård vid endometrios (kirurgi)
 • Epilepsikirurgisk utredning och behandling
 • Extraktion av pacemakerutrustning (inklusive ICD)
 • HIPEC (Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan för patienter med spridd cancer i bukhinnan)
 • Huvud och halsparagangliom
 • Kraniofacial kirurgi
 • Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer samt operationer vid hjärtsjukdom kopplad till NET
 • Osteogenesis imperfecta (OI)
 • Primär skleroserande kolangit (gallgångssjukdomen PSC)
 • Systemisk amyloidos
 • Svåra brännskador
 • Svårbehandlade ätstörningar, inklusive barn
 • Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS) vilket omfattar endovaskulär behandling mot komplikationer vid skrumplever
 • Viss vård vid Moyamoyasjukdom och syndrom (en sjukdom som drabbar blodkärlen i hjärnan)
 • Gendermatoser
 • Svåra hudsymtom
 • Tarmrehabilitering barn

   


Nyckelord

Bilder

Barn som föds med kort tarmsyndrom vårdas ofta inom neonatal intensivvård. Sjukdomen medför kronisk tarmsvikt som kräver långsiktig tarmrehabilitering i samarbete mellan föräldrar, hemsjukhus och Barngastrocentrum Uppsala. Foto: Akademiska sjukhuset
Barn som föds med kort tarmsyndrom vårdas ofta inom neonatal intensivvård. Sjukdomen medför kronisk tarmsvikt som kräver långsiktig tarmrehabilitering i samarbete mellan föräldrar, hemsjukhus och Barngastrocentrum Uppsala. Foto: Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild
Niklas Nyström, barngastroenterolog och överläkare vid Barngastrocentrum Uppsala, Akademiska barnsjukhuset
Niklas Nyström, barngastroenterolog och överläkare vid Barngastrocentrum Uppsala, Akademiska barnsjukhuset
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Akademiska och Mälarsjukhuset inleder samarbete inom strålbehandling25.5.2023 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Sektionen för onkologi på Akademiska sjukhuset har inlett ett samarbete med onkologkliniken på Mälarsjukhuset, Region Sörmland. Detta innebär att läkare vid strålbehandlingsenheten på Akademiska på distans kommer att bedöma vilket område som ska strålbehandlas och hur stor stråldos som ska ges, så kallad targetritning. Bakgrunden är ett utökat samarbete mellan klinikerna. Akademiska har även pågående diskussioner om samarbeten med andra onkologkliniker inom sjukvårdsregionen.

Akademiska får nationellt ansvar för gendermatoser och svåra hudsymtom24.5.2023 16:22:44 CEST | Pressmeddelande

Som enda sjukhus i landet får Akademiska/Region Uppsala tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för en grupp ärftliga hudsjukdomar, gendermatoser. Jämte fyra andra universitetssjukhus får Akademiska också nationellt ansvar för svåra hudsymtom. Besluten om att koncentrera vården till färre sjukhus fattades av Nämnden för nationell högspecialiserad vård den 24 maj.

Smärtombud ska återinföras på Akademiska23.5.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Att det finns säkerhets- och miljöombud på arbetsplatser känner de flesta till. Mindre känt är sannolikt smärtombud inom hälso- och sjukvård. På Akademiska sjukhuset har funktionen funnits tidigare inom flertalet verksamhetsområden men "legat i träda” sedan 2014. Den återinförs nu som ett led i patientsäkerhetsarbetet där personcentrerad vård är ett ledord. Med god smärtlindring kan sår läka bättre efter operation med kortare vårdtid som följd.

Nya läkemedel mot SLE ses som ett genombrott10.5.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

SLE är en kronisk reumatisk systemsjukdom som är komplicerad och svårbehandlad. Många läkemedel, exempelvis cellhämmande preparat, bygger på rätt enkla principer med otillräcklig effekt och i många fall biverkningar. I år har två nya läkemedel registrerats i Sverige, ett är en antikroppsbehandling som hämmar immunreaktionen, det andra en behandling mot njurinflammation vid SLE. Detta uppmärksammas i samband med internationella SLE-dagen 10 maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum