Akademiska sjukhuset

Akademiska får nationellt ansvar för gendermatoser och svåra hudsymtom

Dela
Som enda sjukhus i landet får Akademiska/Region Uppsala tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för en grupp ärftliga hudsjukdomar, gendermatoser. Jämte fyra andra universitetssjukhus får Akademiska också nationellt ansvar för svåra hudsymtom. Besluten om att koncentrera vården till färre sjukhus fattades av Nämnden för nationell högspecialiserad vård den 24 maj.

– Gendermatosmottagningen på Akademiska har lång erfarenhet av omhändertagande av dessa patientgrupper. Det är ärftliga och ovanliga hudsjukdomar som är svåra att diagnostisera. På mottagningen får patienten träffa ett team som består av hudläkare, klinisk genetiker och hudsjuksköterska. Tanken med nationell högspecialiserad vård (NHV) är att samarbetet kring dessa patientgrupper ska stärkas inom hela landet och leda till en mer jämlik vård, säger Katja Holmgren, hudläkare på Akademiska sjukhuset.

Nationell högspecialiserad vård (NHV) rör den allra mest avancerade vården inom vissa diagnoser och har sedan 1 juli 2018 ersatt rikssjukvård. Det handlar om vård som är komplex, avancerad eller sällan förekommande. Vården får bedrivas vid som mest fem enheter i landet.

Ett aktuellt område är gendermatoserär, en grupp ärftliga hudsjukdomar som är ovanliga och där diagnostiken utgår från hudens utseende, hudbiopsier och DNA-analys. Enligt Katja Holmgren har det gjorts framsteg de senaste 15-20 åren, framför allt inom den genetiska diagnostiken. Detta innebär att allt fler mutationer som framkallar sjukdom upptäcks vilket bidrar till mer exakt diagnos och genetisk rådgivning. Det går också snabbare med DNA-analys och man kan i de flesta fall få ett svar inom 1-2 månader. Den genetiska diagnostiken utförs på klinisk genetik, Akademiska laboratoriet, som har utvecklat de genetiska analyserna i samarbete med Clinical Genomics Uppsala.

De vanligaste gendermatoserna är Iktyos, Keratodermier och Epidermolysis Bullosa. Vid Iktyos och Keratodermier är huden torr och förtjockad. Vanligast är Lamellär Iktyos där barnet ofta föds som så kallad "collodiom baby", det vill säga täckt med ett tjockt hornlager, oförmöget att svettas. Kongential Iktyos orsakar livslånga besvär av generell fjällning, hudförtjockning och sprickor/sår. Epidermolysis Bullosa medför brännskadeliknande hudavlossning. Huden blir skör med blåsbildning och sår, som i vissa fall kan sitta i slemhinnor. Ytterligare ett exempel är Dariers sjukdom, som innebär huduppluckring och förhorning av huden, framförallt på bålen och i ansiktet på grund av cellrubbningar. Patienterna har ofta problem med hudinfektioner.

– Många av dessa hudsjukdomar uppstår under barnaåren, men vi möter både barn och vuxna på mottagningen. Under årens lopp har vi utvecklat nära samarbeten kring dessa patienter med andra kliniker och specialiteter, till exempel barnmedicin, barnkirurgi, öron-näsa-hals, handkirurgi, samt dietist och arbetsterapeut. I och med tilldelningen av Nationell högspecialiserad vård kommer detta arbete att och vidareutvecklas, säger Katja Holmgren.

Fem sjukhus ska ansvara för svåra hudsymtom

Den 24 maj togs även ett beslut om nationell högspecialiserad vård vid svåra hudsymtom som innebär att vården koncentreras till fem sjukhus. Det som omfattas är framförallt tillstånd orsakade av blåsdermatoser (en blåsbildande hudsjukdom som startar med erosioner i munslemhinnan och både kan drabba unga och medelålders), läkemedelsreaktioner, pyoderma gangrenosum (en ovanlig, inflammatorisk hudsjukdom, som inte orsakas av infektion, och som leder till att det bildas en ansamling av döda celler, vävnader och cellrester) och hidradenitis suppurativa (en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar områden med svettkörtlar, framförallt i armhålor, ljumskar och mellangårdens hud.

– En fördel med ökad koncentration av vården är att patienterna kan erbjudas mer högspecialiserad vård. Det handlar om ovanliga diagnoser där man måste träffa patienterna regelbundet för att bibehålla kompetensen, säger Klas Agerberg, hudläkare på Akademiska sjukhuset.

–Dessutom krävs stora patientvolymer för att kunna bedriva och vidareutveckla meningsfull translationell forskning, där problem identifieras i sjukvården och blir föremål för preklinisk forskning och utveckling med målet att förbättra diagnostik- eller behandlingsmetoder. Ytterligare en fördel är ett nära samarbete med andra områden på sjukhuset som blivit Nationell högspecialiserad vård: svåra brännskador och gendermatoser, avrundar han.

För mer information/intervju om gendermatoser, kontakta:
Katja Holmgren, hudläkare på Akademiska sjukhuset;
0764963697, katja.holmgren@akademiska.se

Marie Virtanen, hudläkare på Akademiska sjukhuset;
0736506415, marie.virtanen@akademiska.se

För mer information/intervju om svåra hudtillstånd, kontakta:
Klas Agerberg, hudläkare på Akademiska sjukhuset;
0761054906, klas.agerberg@akademiska.se

FAKTA: Nationell högspecialiserad vård på Akademiska sjukhuset

 • Viss vård vid endometrios (kirurgi)
 • Epilepsikirurgisk utredning och behandling
 • Extraktion av pacemakerutrustning (inklusive ICD)
 • HIPEC (Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan för patienter med spridd cancer i bukhinnan)
 • Huvud och halsparagangliom
 • Kraniofacial kirurgi
 • Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer samt operationer vid hjärtsjukdom kopplad till NET
 • Osteogenesis imperfecta (OI)
 • Primär skleroserande kolangit (gallgångssjukdomen PSC)
 • Systemisk amyloidos
 • Svåra brännskador
 • Svårbehandlade ätstörningar, inklusive barn
 • Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS) vilket omfattar endovaskulär behandling mot komplikationer vid skrumplever.
 • Viss vård vid Moyamoyasjukdom och syndrom (en sjukdom som drabbar blodkärlen i hjärnan)
 • Gendermatoser
 • Svåra hudsymtom
 • Tarmrehabilitering barn

FAKTA: Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvård med nationell högspecialiserad vård (NHV) som rör den allra mest avancerade vården inom vissa diagnoser. Regionerna ansöker löpande om tillstånd. Socialstyrelsen utreder och Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutar vilka sjukhus som får uppdraget. Vården finansieras offentligt och bedrivs vid som mest fem enheter i landet. Det handlar om vård där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Syftet med koncentrationen till ett fåtal platser är framförallt att utveckla kunskapen, kvaliteten och patientsäkerheten samt att använda resurserna på ett effektivt sätt.

 Nyckelord

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Akademiska och Mälarsjukhuset inleder samarbete inom strålbehandling25.5.2023 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Sektionen för onkologi på Akademiska sjukhuset har inlett ett samarbete med onkologkliniken på Mälarsjukhuset, Region Sörmland. Detta innebär att läkare vid strålbehandlingsenheten på Akademiska på distans kommer att bedöma vilket område som ska strålbehandlas och hur stor stråldos som ska ges, så kallad targetritning. Bakgrunden är ett utökat samarbete mellan klinikerna. Akademiska har även pågående diskussioner om samarbeten med andra onkologkliniker inom sjukvårdsregionen.

Akademiska barnsjukhuset får nationellt ansvar för tarmrehabilitering för barn24.5.2023 16:21:48 CEST | Pressmeddelande

Nu står det klart att Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för tarmrehabilitering för barn upp till 18 år. Beslutet, som togs av nämnden för nationell högspecialiserad vård den 24 maj, innebär att vården koncentreras till fyra universitetssjukhus. Det som omfattas är rehabilitering vid kronisk tarmsvikt, medfödda tarmsjukdomar och oklara sjukdomstillstånd i tarmen.

Smärtombud ska återinföras på Akademiska23.5.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Att det finns säkerhets- och miljöombud på arbetsplatser känner de flesta till. Mindre känt är sannolikt smärtombud inom hälso- och sjukvård. På Akademiska sjukhuset har funktionen funnits tidigare inom flertalet verksamhetsområden men "legat i träda” sedan 2014. Den återinförs nu som ett led i patientsäkerhetsarbetet där personcentrerad vård är ett ledord. Med god smärtlindring kan sår läka bättre efter operation med kortare vårdtid som följd.

Nya läkemedel mot SLE ses som ett genombrott10.5.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

SLE är en kronisk reumatisk systemsjukdom som är komplicerad och svårbehandlad. Många läkemedel, exempelvis cellhämmande preparat, bygger på rätt enkla principer med otillräcklig effekt och i många fall biverkningar. I år har två nya läkemedel registrerats i Sverige, ett är en antikroppsbehandling som hämmar immunreaktionen, det andra en behandling mot njurinflammation vid SLE. Detta uppmärksammas i samband med internationella SLE-dagen 10 maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum