Akademiska sjukhuset

Akademiska inför krislägesavtal inom intensivvården

Dela

Akademiska sjukhuset har beslutat att använda krislägesavtal för vissa sjuksköterskor och undersköterskor inom intensivvård och intermediärvård. Detta efter att ha uttömt alla andra möjligheter att klara bemanningen i det ansträngda läget. Avtalet innebär att berörda medarbetare schemaläggs med en längre arbetstid, 48 timmar per vecka.

Exteriör Akademiska sjukhuset
Exteriör Akademiska sjukhuset

Med anledning av coronapandemin är personalförsörjningen mycket ansträngd inom slutenvården och behovet av förhöjd vårdnivå för covid-19-patienter är stort samtidigt som behovet av intensiv- och intermediärvård är stort även bland övriga patienter. 

 - I nuläget ser vi ingen tendens till minskning av antal patienter som behöver intensivvård och den vården skulle bli mycket svår att bedriva utan att införa krislägesavtalet. Vi behöver säkra att tillräckligt många vårdplatser kan hållas öppna för att möjliggöra att absolut nödvändig vård kan utföras, säger Marianne van Rooijen, tf sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset.

Arbete pågår nu med att identifiera vilka verksamheter och vilka medarbetare som ska omfattas. Chefer kommer att ta kontakt med berörd personal inom de närmsta dagarna. 

Region Uppsala befinner sig sedan 3 november i förstärkningsläge, den näst högsta beredskapsnivån inom hälso- och sjukvården. Den 30 december beviljade SKR regionens ansökan om krislägesavtal som nu implementeras på Akademiska sjukhuset.

Krislägesavtalet innebär att ordinarie kollektivavtal eller enskilda överenskommelser inte längre gäller. De ersätts i stället med villkoren i krislägesavtalet, som innebär längre arbetstid och högre lön. Den ordinarie arbetstiden inom krislägesavtalet är 48 timmar per vecka. Arbetstiden kan variera mellan veckorna, så länge den totala arbetstiden under fyra veckor är maximalt 192 timmar. 

Förutom ordinarie månadslön eller timlön utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Det innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme. Vid så kallad särskild nödfallsövertid höjs krisersättningen till 150 procent av lönen per timme. 

Avtalet gäller tillsvidare, men kan aktiveras under maximalt fyra veckor för en medarbetare. Uppföljning av avtalet och arbetstiden kommer att göras av närmaste chef. 

För mer information, kontakta:
Marianne van Rooijen, tf sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset,
tel: 076-724 89 54, e-post: marianne.van.rooijen@akademiska.se

Bilder

Exteriör Akademiska sjukhuset
Exteriör Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild
Marianne Van Rooijen, biträdande sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Marianne Van Rooijen, biträdande sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Akademiska först i Skandinavien med kateterburen operation av hjärtklaffar vid hormonproducerande cancer22.2.2021 12:45:00 CETPressmeddelande

Thoraxkirurger på Akademiska sjukhuset har för första gången i Skandinavien utfört ett dubbelt hjärtklaffsingrepp med kateterteknik på en patient som tidigare genomgått öppen hjärtkirurgi för klaffsjukdom relaterad till neuroendokrin tumörsjukdom. Metoden innebär ökade möjligheter till andragångsoperationer av hjärtklaffarna för denna patientgrupp.

Patienter ger högre betyg till Akademiska17.2.2021 08:15:00 CETPressmeddelande

En attitydmätning hösten 2020 visar att patienter som besökt Akademiska ger sjukhuset högre betyg än i en jämförbar mätning våren 2017. Det gäller i stort sett alla punkter, men skillnaden är störst vad gäller miljön, såsom lokalernas standard och en trivsam miljö. Även tillgängligheten uppskattas. 60 procent upplevde inga eller små problem med väntetiderna trots den höga beläggningen under pandemin.

Stora förändringar i covidvården sedan pandemin startade15.2.2021 08:15:00 CETPressmeddelande

Sedan coronapandemin bröt ut våren 2020 fram till december vårdades cirka 1 400 patienter på Akademiska sjukhuset för covid-19. För de svårast sjuka har ny kunskap lett till stora förändringar. Personalen har lärt sig mer om hur andningssvikten skiljer sig från andra infektionssjukdomar vilket påverkar när syrgas sätts in. En annan skillnad är att man numera ger högre doser heparin mot blodproppar. Inom intensivvården har vårdtiden blivit kortare jämfört med våren 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum