Linköpings kommun – Politik

Allians för Linköpings satsningar i social- och omsorgsnämndens internbudget för 2022

Dela

Arbetet som bedrivs av kommunens social- och omsorgsförvaltning håller en hög kvalitet och för att kunna fortsätta hålla denna höga nivå är det viktigt att förvaltningens medarbetare har en god arbetsmiljö så att kommunen även framgent kan möta Linköpingsbornas behov av omsorgsinsatser. Därför avsätter Allians för Linköping resurser för bland annat förbättringar inom arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Pandemins tid har varit ansträngande för social- och omsorgsförvaltningens verksamheter som under en längre tid har jobbat under hårt tryck. Det finns därför ett stort behov av återhämtning och avlastning för att kunna möta samhällsutvecklingens behov och utmaningar.

-Våra medarbetare är det viktigaste vi har, utan dem kan vi inte göra staden tryggare och utan dem kan vi inte bygga fler boenden eller ge fler barn hjälp i tid. Därför behöver vi underlätta deras arbete på de sätt vi kan, säger Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden.

Allians för Linköping avsätter också resurser för att utveckla nya arbetssätt och metoder så att hjälp- och stödinsatser för barn och unga kan sättas in så tidigt och lokalt som möjligt. Det handlar om ett förebyggande arbete, att genom att fokusera mer på tidiga insatser och på att få fler att acceptera stöd från socialtjänsten minska antalet personer som hamnar i svåra situationer i högre ålder.

Social- och omsorgsförvaltningen föreslås också få i uppdrag att utreda förutsättningar för ett kommunalt HVB för barn för att bättre möta behovet av stödinsatser för yngre barn.

-Våra barn som vi placerar har allt fler och mer komplexa behov, samtidigt som det blir svårare och svårare att rekrytera familjehem som kan tillgodose dessa behov. Därför ska vi nu utreda om det är möjligt att starta ett kommunalt HVB för att kunna minska de långväga placeringarna, avslutar Annika Krutzén (M).

För satsningarna avsätter Allians för Linköping totalt 10,8 miljoner kronor. Beslut om internbudget tas av social- och omsorgsnämnden den 20 oktober 2021.

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Allians för Linköpings budgetförslag 20227.9.2021 11:50:33 CEST | Pressmeddelande

Det är med stolthet som Allians för Linköping lägger fram en budget som tar ansvar för framtiden samtidigt som vi tillför stora resurser till verksamheterna för en återhämtning efter pandemin. Budgeten för 2022 har två tydliga fokus. Det ena är att det är en budget med tydligt trygghetsfokus. Det andra är att budgeten ger våra verksamheter goda förutsättningar för det som nu behöver göras i spåren av pandemin.

Kraftfulla satsningar för ökad trygghet30.8.2021 12:06:24 CEST | Pressmeddelande

Linköping har drabbats av flera allvarliga brott. Det är en farlig utveckling som påverkar hela samhället och den måste brytas. I Allians för Linköpings budget för 2022 ingår en kraftfull satsning på 80 miljoner kronor för ökad trygghet bestående av både trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder med fokus på tidiga insatser för barn och unga samt trygghetsskapande åtgärder i stadsdelarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum