Försäkringskassan

Anpassningar av socialförsäkringen gav mindre smittspridning under 2020

Dela

Under pandemiåret 2020 anpassades många delar av socialförsäkringen för att bidra till mindre smittspridning i samhället och för att förenkla för människor. I rapporten Socialförsäkringen och coronapandemin som släpps idag analyserar Försäkringskassan utfallet och konstaterar att användningen av socialförsäkringen har varit omfattande och att många – men inte alla – anpassningar har gett önskad effekt.

Användningen av socialförsäkringen har varit omfattande under år 2020, exempelvis nära fördubblades antal nya sjukfall och antal dagar med tillfällig föräldrapenning i mars 2020. Under året gjordes också flera anpassningar av socialförsäkringen med syfte att minska smittspridningen av covid-19, minska belastningen på hälso- och sjukvården och förenkla för människor. Bland annat införde regeringen ersättning för karensavdrag och ersättning till riskgrupper.

Även Försäkringskassan gjorde tillfälliga anpassningar av verksamheten både för att mäkta med det mycket stora inflödet av ansökningar men också för att avlasta vården – det senare framförallt genom en tillfälligt ändrad hantering av tidsgränserna för läkarintyg för sjukpenning (från normalt dag 14 till dag 21) och ersättning för vab (från normalt dag 7 till att inte krävas alls fram till 1 november och sedan efter dag 21 från den 15 dec 2020).

– Socialförsäkringen och de många förändringar som gjorts i den har både underlättat och varit en viktig förutsättning för att människor ska kunna följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regeringen kommit med, säger Martin Hurtig, analytiker på Försäkringskassan och författare till rapporten.

Ersättning för karens, smittbärarpenning och slopat läkarintyg har haft stor påverkan

Rapporten visar att en fjärdedel av befolkningen i arbetsför ålder har använt den nya ersättningen för karens. Ersättningen har i större utsträckning använts av personer som arbetar i branscher där kontakter med andra är vanligt och där hemarbete är ovanligt.

Att smittbärarpenningen i oktober 2020 utvidgades till att även omfatta personer som lever ihop med en som är bekräftat smittad med covid-19 har sannolikt också lett till fler har stannat hemma.

– Att man kunnat vara hemma med sjuklön och sjukpenning till dag 21 utan att uppvisa läkarintyg bidrog till att antal sjukfall som blev exakt 21 dagar ökade kraftigt. Det har sannolikt inneburit att fler med sjukdomssymtom varit hemma längre än de skulle varit annars, vilket rimligen också bidragit till att begränsa smittan, säger Martin Hurtig.

Ersättning till riskgrupp och tandvårdsstödet har använts av färre

En av de nya ersättningarna som infördes under pandemin som har nyttjats i mindre utsträckning än förväntat är ersättningen till riskgrupper. Även andra, redan befintliga ersättningar, har använts av färre personer än normalt. Till exempel minskade antalet besök till tandvården drastiskt under våren år 2020, i synnerhet bland personer över 70 år, vilket innebär att färre har tagit del av det statliga tandvårdsstödet.

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pandemiersättningar upphör från och med 1 oktober22.9.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Från och med den 1 oktober upphör de tillfälliga ersättningar som regeringen införde under pandemin – bland annat ersättning för karens och riskgruppsersättningar. Samtidigt försvinner det undantag som regeringen beslutat om gällande läkarintyg. I och med det upphör också Försäkringskassans tillfälliga hantering av läkarintyg. Det betyder att läkarintyg kommer behövas från och med dag 8 i sjukperioden. Även för ersättning för vab kommer intyg behövas från och med dag 8.

Pandemin: Många korta sjukfall och uppskjuten rehabilitering1.9.2021 09:09:39 CEST | Pressmeddelande

Pandemin har påverkat de försäkrades möjligheter att få stöd från sjukförsäkringen, både genom att det blivit enklare att få sjukpenning, framförallt vid korta sjukfall, men också då förutsättningarna för stöd för återgång i arbete försämrats och rehabiliteringsinsatser har skjutits upp. Samtidigt har pandemin medfört en stor ökning av korta sjukfall – det visar Försäkringskassans andra delsvar på regeringsuppdrag om ”Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen” som lämnas in idag.

Myndigheter föreslår bättre möjligheter för informationsutbyte för att motverka felaktiga utbetalningar12.7.2021 09:13:11 CEST | Pressmeddelande

Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen drabbar skattebetalarna och undergräver förtroendet för våra trygghetssystem. Just nu pågår flera initiativ och arbeten för att se till att de felaktig utbetalade kronorna blir färre. Som ett led i detta arbete föreslår fem myndigheter gemensamt ändringar i Lagen om underrättelseskyldighet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum