Naturvetarna

Årets geolog lockar med dinosaurier

Dela

Geosektionen i Naturvetarna har utsett Elisabeth Einarsson till Årets geolog. Genom att använda sig av dinosaurier och fossilfynd skapar hon intresse för geologins värld bland barn och en bredare allmänhet.

På lördag är det Geologins dag med aktiviteter i hela landet. Den nationella invigningen äger rum i Kristianstad, där Elisabeth Einarsson jobbar med forskning och undervisning på högskolan. Som disputerad i paleontologi står hon på fast mark.

Jätteroligt att få priset som är ett erkännande för mina insatser.

Hon har under många år drivit arbetet med att få in geologi på skolschemat och har lyckats till en del. Men hon vill att politikerna gör mer. Med en tidslinje som spänner över 80 miljoner får barn lära sig att tänka abstrakt över långa tidsrymder.

Jag har startat ett resurscentrum för geologi, som fungerar som ett stöd för lärarna, kopplat till läroplanen. Det fina med geologiämnet är att det knyter ihop kemi, fysik och biologi, och skapar förståelse för helheten.

Det menar hon är viktigt för att bland annat förstå klimatförändringarna och vad hållbar utveckling innebär.

På köpet får barnen lära sig det naturvetenskapliga arbetssättet, som bland annat rymmer källkritik, om vem står bakom forskningen. Det behövs mer av det i skolan.

Elisabeth Einarsson förklarar att många är lite rädda för det naturvetenskapliga ämnet.

Dinosaurier är en väg in. Barnen lyssnar intresserat och vill veta mer. De får något att hänga upp kunskapen på. Lika viktigt är att synliggöra det breda geologiyrket.

Kontaktuppgifter till Elisabeth Einarsson

elisabeth.einarsson@hkr.se

Nyckelord

Kontakter

Lars-Erik Liljebäck, chefredaktör
073-366 24 19

Bilder

Om

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och genom hela arbetslivet.

Vi har 32 500 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Som expert på naturvetares kompetens och arbetsmarknad erbjuder vi specialiserad service och rådgivning kring karriär, lön och arbetsvillkor. Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi kollektivavtal som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, vars förbund organiserar medlemmar efter utbildningsområde.

Följ Naturvetarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Naturvetarna

Naturvetarna satsar på sin tidning16.2.2018 07:00Pressmeddelande

Första numret av nya Naturvetaren har släppts. Med ett mindre format, en modernare design och ett förändrat innehåll vill Naturvetarna nå fler läsare. Här kan du läsa tidningen. – Att ge ut en tidning är viktigt för Naturvetarna. Vi berättar om hur naturvetare bidrar till samhällsutvecklingen, i allt från frågor om miljö och klimat till nya smarta läkemedel och matförsörjning. Det gör tidningen intressant för fler än naturvetare, säger Johan Ahlgren, chef Kommunikation och påverkan på Naturvetarna. Tidningen speglar naturvetare i deras olika roller som till exempel forskare, rådgivare, chef, produktutvecklare och inspektör. I det första numret skriver vi om en statsinspektör på Livsmedelsverket, som jagar matfuskare. Matbedrägerier omsätter stora belopp, som inte bara gör att folk blir lurade. De riskerar också att bli sjuka av bland annat kött som har smugglats in i landet utan att det har kontrollerats av myndigheter. – Det är ett bra exempel på hur naturvetare bidrar till samhällsut

Fler naturvetare behöver utbildas28.11.2017 08:00Pressmeddelande

Fler naturvetare behöver utbildas för att Sverige ska klara att ställa om till ett hållbart samhälle. Det är slutsatsen av Naturvetarnas arbetsmarknadsrapport för 2017. Tendensen på naturvetares arbetsmarknad har varit densamma under en följd av år. Inom allt fler områden behövs naturvetare. Inom vissa naturvetenskapliga områden går utvecklingen till och med mot brist på kompetens. Strategisk satsning på hållbart samhälle ökar efterfrågan. Efterfrågan kommer sannolikt att öka än mer inom många områden. Skälet är de strategiska satsningar på ett hållbart samhälle som har initierats. Det gäller områden där naturvetare redan idag är verksamma och har nyckelkompetenser – allt från miljö, klimat och hälsa till livsmedelsförsörjning, tillgång på naturresurser, säkerhet och infrastruktur. - Arbetsmarknadsläget för naturvetare var bra redan för ett år sedan men har förbättrats ytterligare jämfört med prognosen 2016. Det är positivt att efterfrågan ökar, samtidigt som fler examineras inom framt

Ny studentordförande i Naturvetarna vill förbättra den psykiska hälsan24.10.2017 08:30Pressmeddelande

En enig studentkongress har valt den blivande nutritionisten Lovisa Wilhelmsson till ordförande för Naturvetarnas studentråd. - Det ska bli spännande att leda landets naturvetarstudenter i en tid då underbyggd fakta och vetenskap blir allt viktigare. Våra medlemmar har lösningen på många av de framtida utmaningar som samhället står inför. Det handlar om allt från klimat och miljö till utveckling av nya läkemedel, liksom att skapa hållbara system för skogsbruk och livsmedelsproduktion. - Naturvetare skapar världens framtid, säger hon och sammanfattar det många naturvetare drivs av. För att förverkliga den visionen kommer studentrådet ha fokus på två frågor: arbetslivsanknytning och psykisk hälsa. - Vi vill att studenterna ska bli bättre förberedda inför första jobbet. Vår egen undersökning visar att de som har kontakt med arbetslivet under studierna snabbare får jobb efter examen. Att allt fler studenter blir utbrända och mår dåligt tar studentrådet på allvar. - Vi vill stärka studenter

Bra att regeringen satsar på miljö22.9.2017 06:00Pressmeddelande

Naturvetarna välkomnar de gröna satsningarna i budgetpropositionen. Att lägga mer resurser på miljö, klimat och naturvård är steg i helt rätt riktning. - Glädjande att regeringen vill minska tillflödet av plast i haven och i vår miljö. Här är det viktigt att utveckla biobaserade innovativa produkter som kan ersätta plast och som bryts ner i naturen, säger Ivar de la Cruz, ordförande för Naturvetarna. Satsningen på renare hav för att bland annat motverka övergödning, få bort miljögifter och återställa våtmarker är Naturvetarna positiv till, liksom till satsningen på grönare städer. - Många av de utmaningar som samhället står inför förutsätter naturvetenskaplig kompetens. Våra medlemmar, allt från forskare och produktutvecklare till chefer och projektledare, leder utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Naturvetarna är också positiv till att mer pengar tillskjuts miljö- och klimatforskningen. Det är precis vad som behövs för att hitta lösningar på många av samhällets utmaningar, som anti

Omlokalisering av myndigheter leder till sämre effektivitet och lägre kvalitet31.8.2017 15:40Pressmeddelande

Regeringens beslut i dag att flytta sju myndigheter till orter utanför Stockholm kan leda till kompetensförlust, försämrad effektivitet och lägre kvalitet i myndigheternas verksamheter. Risken är uppenbar att kompetens förloras när medarbetare lämnar och inte följer med till den nya lokaliseringsorten. När regeringen planerar flytta myndigheter eller delar av myndigheter från Stockholm till andra delar av landet, omfattar detta cirka 350 arbetstillfällen. I de berörda myndigheterna har Naturvetarna ett drygt 50-tal medlemmar bland de anställda. Skillnad på nya och etablerade myndigheter. - När regeringen skapar nya myndigheter bör de överväga var de ska placeras i landet och Naturvetarna stödjer ambitionen att vi ska ha statlig verksamhet på fler orter än i Stockholm. Nya myndigheter behöver inte alls vara centrerade till Stockholm, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör i Naturvetarna. För etablerade myndigheter har ett flertal utredningar genom åren, som till exempel från Riksrevision

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum