Högskolan i Halmstad

Artificiell intelligens och precisionshälsa vid Högskolan i Halmstad

Dela

I en ny forskningsprofil vid Högskolan, kallad CAISR Health, möts forskning om AI-verktyg och forskning om hur dessa kan implementeras inom vården. Temat är AI och precisionshälsa och forskningen bedrivs i samarbete med Region Halland och näringslivet. CAISR Health startar i dag, den 1 juli, och profilens forskningsprojekt rullar igång i augusti.

CAISR Health startar den 1 juli och profilens forskningsprojekt rullar igång i augusti.
CAISR Health startar den 1 juli och profilens forskningsprojekt rullar igång i augusti.

Den nya forskningsprofilen CAISR Health fokuserar på informationsdriven vård och hur detta bäst implementeras i hälso- och sjukvården. I profilen samarbetar forskare vid Högskolan med Region Halland, Brigham and Women’s Hospital i Boston och företagen Cambio, Capio Sverige, Hallandia V, Mölnlycke, Novartis, InterSystems och Visiba Care.

Forskning på toppnivå om hur informationsdriven vård bäst implementeras

CAISR Health fokuserar på att använda den data som genereras genom hela vårdkedjan till ett kvalificerat beslutsstöd för hälso- och sjukvården.

– Data genereras varje gång personer är i kontakt med sjukvården, när de hämtar ut mediciner, eller när de befinner sig i så kallade ”intelligenta miljöer”. Data kan förädlas till kunskap för att till exempel bättre avgöra när en patient är redo att skrivas ut, vilken behandling en individ kan ha mest nytta av och säkerställa att behandlingen uppfyller sina mål, säger Mattias Ohlsson, projektledare för CAISR Health och professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad och Lunds universitet.

Tillgången på hälsodata möjliggörs av Region Halland och kompletteras med en omfattande ”health data factory” som Högskolan och Region Halland har investerat i. Målet är att etablera en forskningsprofil på toppnivå om hur informationsdriven vård bäst utvecklas, implementeras och används, om integritetsbevarande distribuerad datautvinning och om maskininlärning i hälso- och sjukvårdssammanhang.

Beslutsstöd vid hjärtsvikt och psykisk ohälsa

Inom forskningsprofilen CAISR Health ska flera olika projekt bedrivas – alla med syfte att utveckla och implementera informationsdriven vård.

– I vår forskning kombinerar vi data från sjukvården med data från exempelvis smarta klockor och sensorer. Med informationsdriven vård kan man agera mer proaktivt och hälsoförebyggande. Ett av våra projekt syftar till att förutse vilka unga vuxna som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, för att kunna erbjuda dessa individer stöd på ett tidigt stadium. Ett annat projekt fokuserar på sårläkning medan ett tredje projekt tillhandahåller beslutsstöd för läkare i samband med utskrivning av hjärtsviktspatienter, säger Kobra (Farzaneh) Etminani, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad.

Markus Lingman är överläkare och strateg vid Region Halland och delaktig i CAISR Health:

– Informationsdriven vård handlar om att leverera faktabaserad och individfokuserad precisionsvård. Den informationsdrivna vården minskar fragmenteringen eftersom den sammanfogar olika delar av sjukvården till en helhet. Det minskar risken för över- eller underbehandling, vilket gynnar såväl individen som skattebetalarna, säger Markus Lingman och fortsätter:

– En nära samverkan mellan akademi, näringsliv och regionen inom ramen för CAISR Health gör det möjligt att snabbt överföra ny forskningskunskap till konkret patientvärde i form av längre livslängd, ökad hälsa och ett ökat förtroende för sjukvården. AI är också ett viktigt verktyg för att främja en jämlik vård.

Mer information

Nyhet om CAISR Health på Högskolan i Halmstad webbplats

CAISR Health webbsidor

Nyckelord

Kontakter

Bilder

CAISR Health startar den 1 juli och profilens forskningsprojekt rullar igång i augusti.
CAISR Health startar den 1 juli och profilens forskningsprojekt rullar igång i augusti.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Box 823 (Besöksadress: Kristian IV:s väg 3)
301 18 Halmstad

035-16 71 00https://www.hh.se/

Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är känd för sina verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Lärosätet har två profilområden, Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen, och deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Följ Högskolan i Halmstad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Högskolan i Halmstad

Inbjudan till pressträff: Forskningsprojektet Sweden-China Bridges rapport om batteribyte på tunga fordon30.9.2021 14:59:25 CEST | Pressmeddelande

Inom forskningsprojektet Sweden-China Bridge publiceras nu den andra omfattande studien i Kina med fokus på batteribyten för tunga fordon. I studien har man undersökt förekomsten av batteribyte (battery-swapping) för tunga elfordon, det vill säga att enkelt byta ett urladdat batteri mot ett fulladdat, i stället för att ladda batteriet med kabel.

Högskolan i Halmstad satsar på e-sport – startar labb i samverkan med RBU Halland21.9.2021 15:44:25 CEST | Pressmeddelande

Lördagen 25 september klockan 14.00 slår Högskolans nyaste labb upp dörrarna för en festlig invigning. Labbet – som Högskolan startar tillsammans med RBU Halland – är nästa steg i Högskolans satsning på e-sport. I labbet kan personer med funktionsnedsättning utöva e-sport under trygga former. Här skapas också förutsättningar för att bedriva forskning inom området.

Årets alumn vid Högskolan i Halmstad: ”Värdet av att studera på en mindre högskola är stort”4.6.2021 08:00:52 CEST | Pressmeddelande

För att han genom sitt innovativa tänkande och positiva synsätt är en värdefull ambassadör för och samarbetspartner till Högskolan tilldelas Peter Uppman, innovationsstrateg på Region Halland, utmärkelsen Årets alumn 2021 vid Högskolan i Halmstad. ”Jag känner mig väldigt stolt. Högskolan i Halmstad ligger mig väldigt varmt om hjärtat”, säger årets alumn.

Studenter lär sig tänka och verka hållbart i nytt forskningsprojekt1.6.2021 10:47:59 CEST | Pressmeddelande

Många ungdomar är mycket engagerade i klimatfrågor och det finns en stor medvetenhet och vilja att förändra vårt samhälle till att bli mer hållbart. För att möta denna globala rörelse måste våra universitets- och högskoleutbildningar anpassas och utvecklas. Högskolan i Halmstad är del i det nystartade EU-projektet Active8 Planet som har till syfte att integrera hållbarhetsfrågor och tvärvetenskapliga samarbeten i högre utbildningar.

Måltiden viktig för barn med gastrostomi28.5.2021 11:10:00 CEST | Pressmeddelande

En barnfamiljs gemensamma måltid strukturerar vardagen, utvecklar barns motoriska förmågor och skapar ett socialt sammanhang. Det kan samtidigt vara komplicerat att få till en fungerande middag med barn. Hur är det då för familjer där det finns barn med gastrostomi? Hur skapar dessa familjer delaktighet under måltiderna och hur anpassar de sitt vardagsliv utifrån det annorlunda ätandet? Det har Ellen Backman vid Högskolan i Halmstad undersökt i sin nyligen publicerade avhandling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum