Avesta kommun

Avesta kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018 och genomför aktiviteter för att öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar

Dela

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjveckan för att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack. Avesta kommun deltar i kampanjen.

- Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar och intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap ökar. Förberedda och engagerade invånare stärker både kommunens och vårt lands samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan, säger Max Rupla, säkerhetssamordnare, Avesta kommun.

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

- Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse, säger Max Rupla.

De lokala arrangemangen under kampanjveckan syftar till att skapa en dialog med invånarna om hur kommunen påverkas vid en samhällsstörning och hur hushållen kan förbereda sig inför en händelse. I Avesta kommun kommer bland annat följande aktiviteter att äga rum under veckan i samarbete med Frivilliga resursgruppen och Frivilliga bilkåren:

  1. FRG kommer att ha informationspunkter/förevisning i Gallerian, på ICA i Horndal, Fors, Avesta och sannolikt i Krylbo.
  2. FRG kommer föreläsa för PRO och liknande föreningar under och i anslutning till veckan.
  3. FRG kommer under måndagen den 28:e att åka ut och publicera bifogade anslag på alla anslagstavlor och bibliotek i kommunen.
  4. FRG kommer också att informera bibliotekspersonalen om deras roll under kriser.
  5. Frivilliga bilkåren har under måndagen varit på Karlfeldtgymnasiet med en terrängbil. Eleverna fick se och provsitta fordonet. Frivilla bilkåren informerade om krisberedskap och berättade om sin ungdomsverksamhet

- Eftersom vi har ett stort motorintresse bland unga i kommunen hoppas vi att Frivilla bilkårens deltagande kan leda till att vissa av ungdomarna kan engageras i bilkåren framgent, förklarar Max Rupla.

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll. Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen kommer också att finnas på MSB:s webbplats dinsäkerhet.se.

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). För mer information om Avesta kommuns deltagande i Krisberedskapsveckan, kontakta Max Rupla, max.rupla@avesta.se.

Läs mer om Krisberedskapsveckan och broschyren Om krisen eller kriget kommer: www.msb.se/krisberedskapsveckan

Nyckelord

Kontakter

Max Rupla
Säkerhetssamordnare
Avesta kommun
max.rupla@avesta.se
0226-64 57 25

Om

Avesta kommun
Avesta kommun
Corneliusgatan 16
774 81 Avesta

0226-64 50 00https://www.avesta.se/

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupa andetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än Stora och Lilla Helvetet.

Följ Avesta kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Avesta kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum