Akademiska sjukhuset

Barnläkare efterlyser mindre hysch-hysch kring hiv

Dela

Idag lever nära 8 000 personer i Sverige med hiv. Trots att forskning, behandling och förebyggande insatser kommit långt är kampen långtifrån över. Många drabbade upplever fortfarande stigma både här och i låginkomstländer, vilket uppmärksammas på världsaidsdagen 1 december med temat ”Stoppa ojämlikheten, stoppa aids!”.

Idag lever nära 8 000 personer i Sverige med hiv.Många drabbade upplever fortfarande stigma både här och i låginkomstländer, vilket uppmärksammas på världsaidsdagen 1 december med temat ”Stoppa ojämlikheten, stoppa aids!”.
Idag lever nära 8 000 personer i Sverige med hiv.Många drabbade upplever fortfarande stigma både här och i låginkomstländer, vilket uppmärksammas på världsaidsdagen 1 december med temat ”Stoppa ojämlikheten, stoppa aids!”.

- Trots att hiv betraktas som en kronisk sjukdom som välbehandlad inte förkortar livet finns fortfarande hinder i det sociala livet för personer med sjukdomen, även i Sverige. Det finns negativa attityder som påverkar bemötandet och vardagen. Jag skulle säga att det är fortfarande är lite småhemligt och upplevs pinsamt att prata om hiv, säger Christian Sundberg, barnläkare på Akademiska sjukhuset som både arbetat med frågan internationellt för Läkare utan gränser och med hivsmittade barn på hemmaplan.

Humant immunbristvirus (hiv) är ett retrovirus, Det upptäcktes på 1980-talet och har fått en global spridning. I dag lever cirka 38 miljoner män, kvinnor och barn med hiv. Infektionen går inte att bota, men bromsmediciner kan förhindra att hiv utvecklas till den dödliga sjukdomen aids (förvärvat immunbristsyndrom).

Christian Sundberg betonar att hivsmittade i västvärlden numera kan leva ett normalt liv. I Sverige får alla med sjukdomen antiretrovirala läkemedel kostnadsfritt. Man behöver inte bli sjuk av infektionen och kan leva lika länge som andra. Samtidigt kvarstår stigma kring sjukdomen. Enligt enkätstudien Leva med hiv, som genomfördes 2014, är 78 procent som lever med hiv i hög grad oroliga över att berätta om sin hivstatus.

- Utmaningen är att få fler att inse att det är en av många virala sjukdomar som det finns effektiv behandling för. Vi måste ge hivsmittade förutsättningar att vara öppna med sin infektion, orka acceptera livslång daglig behandling och därmed inte riskera att missa några doser, framhåller Christian Sundberg.

Även om smittspridningen är låg i Sverige så förekommer fall. Bland barn är det, enligt Sundberg, vanligast hos adopterade från mer drabbade länder.

- Från sjukvårdens sida måste vi aktivt stötta föräldrar så att de kan prata med barn och tonåringar och förklara att de inte gjort något för att smittas.

Han betonar samtidigt att hiv fortfarande en stor utmaning globalt, inte minst i Afrika där många avstår från att testa sig.

- En vanligt förekommande uppfattning är att de som insjuknar är onda och har gjort något fel. Trots att det oftast är männen som smittar kvinnorna får kvinnorna inte sällan skulden. Detta gör dem än mer stigmatiserade och rädda för vad familjen/släkten ska säga och för att bli utfrysta. Dock finns ljus i tunneln; Gravida har ofta en stark drivkraft att testa sig så att barnen kan födas friska. Om kvinnan behandlas före och efter förlossningen minskar risken för överföring till barnet dramatiskt, med över 90 procent, avrundar Christian Sundberg.

FAKTA: Hiv i Sverige och världen

  • I Sverige lever cirka 8 000 personer med hiv. Omkring 10 procent antas ha en hivinfektion utan att veta om det. Medianåldern för hivdiagnos är 44 år.
  • I världen lever omkring 37,9 miljoner personer med hiv. En fjärdedel av dessa känner inte till att de har en hivinfektion.
  • 2018 diagnosticerades 1,7 miljoner personer med hiv internationellt. Cirka 62 procent av de som lever med hiv har tillgång till hivmediciner.

    Källa: Folkhälsomyndigheten

Fotnot: Världsaidsdagen är en internationell dag som instiftades av Världshälsoorganisationen WHO 1988 för att skapa medvetenhet om hiv och aids och för att minnas de personer som avlidit i aidsrelaterade sjukdomar. Årets tema är ”Stoppa ojämlikheten, stoppa AIDS!”.

För mer information/intervju, kontakta:
Christian Sundberg, överläkare i barnmedicin, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 9475 eller 0738-661355, e-post: christian.sundberg@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

Idag lever nära 8 000 personer i Sverige med hiv.Många drabbade upplever fortfarande stigma både här och i låginkomstländer, vilket uppmärksammas på världsaidsdagen 1 december med temat ”Stoppa ojämlikheten, stoppa aids!”.
Idag lever nära 8 000 personer i Sverige med hiv.Många drabbade upplever fortfarande stigma både här och i låginkomstländer, vilket uppmärksammas på världsaidsdagen 1 december med temat ”Stoppa ojämlikheten, stoppa aids!”.
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Individanpassad strålbehandling vid spridd neuroendokrin cancer utvärderas i internationellt forskningsprojekt13.12.2021 12:00:00 CET | Pressmeddelande

Målsökande strålbehandling med radioaktivt Lutetium-177 är en vanlig behandling vid spridda neuroendokrina tumörer. Forskare vid Akademiska sjukhuset och Skåne universitetssjukhus i Lund inleder inom kort ett stort forskningsprojekt för att utvärdera om individuellt anpassad stråldos är bättre än dagens standardmodell som innebär att alla patienter får samma dos.

Framsteg i behandling av ansiktsförlamning fokus för nordiskt expertmöte på Akademiska8.12.2021 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Facialisparesteamet på Akademiska sjukhuset är pionjärer i Norden på att erbjuda multidisciplinär vård vid samma patientbesök. Sedan starten 2012 har cirka 200 patienter per år med ansiktsförlamning behandlats med en kombination av fysioterapi, botox eller mikrokirurgi. Den 9-10 december anordnar teamet ett nordiskt expertmöte i Uppsala med fokus på framsteg i behandling av patientgruppen.

Höftprotesstudie utvidgas till Storbritannien för snabbare resultat7.12.2021 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Närmare 20 000 personer i Sverige drabbas årligen av en höftfraktur. Merparten är äldre och sköra, och nästan alla behöver opereras för att komma på fötter igen. Forskare på Akademiska sjukhuset leder en studie där man undersöker om en ny sorts höftprotes, dubbelcup, kan minska risken för ur-led-hoppning. För att nå snabbare resultat inkluderas nu även patienter i Storbritannien.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum