Region Örebro län

Befolkning och sysselsättning i Örebro län fram till 2050

Dela
Prognoserna visar att befolkningen i Örebro län fortsätter att växa, men inte lika kraftigt som tidigare. Samtidigt minskar andelen av befolkningen i arbetsför ålder, men sysselsättningen och utbildningsnivån förväntas öka.

Inom ramen för samarbetet mellan regionerna i Östra Mellansverige (ÖMS) och Mälardalsrådet har det tagits fram nya prognoser av befolkning, sysselsättning och inkomster. I rapporten redovisas framskrivningarna för länen i ÖMS samt analyser för utvecklingen fram till 2050.

- I den regionala utvecklingsplaneringen är framtidsbilder av befolkningen, sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen viktiga underlag för att belysa strategiska frågor. Vi kan se att antalet sysselsatta beräknas öka i länet fram till 2050. Utifrån de kompetensförsörjningsbehov som finns kommer utbildning, matchning och inkludering fortsatt vara viktig när vi planerar för viktiga samhällsinsatser i Örebro län, säger regionråd Charlotta Englund (C).

Befolkningstillväxten för länet i beräknas vara svagare än den tillväxt som rådde under 2010-talet. Det beror främst på att invandringen antas vara lägre framöver jämfört med tidigare. I Örebro län beräknas folkmängden år 2050 uppgå till 336 000 vilket motsvarar drygt 9 procent ökning från år 2021.

- Vi kan se att i demografiskt styrda branscher såsom vård, skola och omsorg beräknas öka mest i antal sysselsatta under de kommande 30 åren. Fram till år 2050 beräknas sysselsättningen för denna grupp öka till 62 000 sysselsatta Vi ser även att fler människor förväntas att pendla ut från Örebro län till andra län för att arbeta, jämfört med antalet som pendlar in, Petter Arneback Hjulström, Regional utvecklingsdirektör.

Andelen av befolkningen i arbetsför ålder minskar fram till år 2050. Andelen unga (0–19 år) minskar. Andelen äldre (65–84 år) beräknas vara relativt stabil. I samtliga län ökar dock andelen 85+ år. Det innebär sammantaget att den arbetsföra andelen av befolkningen minskar och att andelen av befolkningen som är mest vårdkrävande ökar. Det betyder att vi har en högre försörjningskvot i framtiden. Kvoten ökar med mellan 4 och 8 procentenheter i de olika länen där Örebro län har den lägsta ökningen på 4 procentenheter.

Andelen med utbildning kortare än 3-årigt gymnasium som högsta utbildning beräknas generellt minska fram till år 2050 medan andelarna för övriga utbildningsnivåer ökar. Fler fakta finns att ta del av i rapporten Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige som finns på www.regionorebrolan.se.

För mer information kontakta

Charlotta Englund, Regionråd C, Region Örebro län

Telefon: 019-602 74 31

E-post: charlotta.englund@regionorebrolan.se

Petter Arneback Hjulström, Regional utvecklingsdirektör

Telefon: 019-602 72 21

E-post: petter.arneback-hjulstrom@regionorebrolan.se

Nyckelord

Bilder

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

EU utser forskare vid USÖ att leda kampen mot allt mer svårbehandlad gonorré8.6.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den sexuellt överförbara sjukdomen gonorré ökar i förekomst och riskerar att bli obehandlingsbar på grund av antibiotikaresistens. Professor Magnus Unemo vid Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) och hans forskargrupp har nu utsetts av EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) att agera yttersta expertis i kampen mot spridningen av sjukdomen och relaterad antibiotikaresistens.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum