BioInnovation

BioInnovation tar första steget för ny företagsforskarskola

Dela

BioInnovation öppnade nyligen en utlysning för doktorandprojekt inom industriella processer. Därmed läggs grunden för en ny företagsforskarskola – som ska ta fram forskningsresultat för en resurseffektiv biobaserad industri.

BioInnovation har öppnat en utlysning för för doktorandprojekt inom biobaserade industriella processer. Bild: Pexels.
BioInnovation har öppnat en utlysning för för doktorandprojekt inom biobaserade industriella processer. Bild: Pexels.

– En ökad resurseffektiv användning av våra bioråvaror är grunden för en hållbar utveckling och för utvecklingen av attraktiva biobaserade produkter och material för en global marknad. Därför är det en bra möjlighet att företag och akademi nu kan bedriva forskning i nära samverkan i en företagsforskarskola, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

– Företagsforskarskolan är ett viktigt steg för att bibehålla en konkurrenskraftig biobaserad industri. Det finns ett stort behov att utveckla och effektivisera dagens produktionsprocesser kring skogsbaserade produkter. Vi behöver både ta fram ny teknik, ny kunskap och säkerställa kompetensförsörjningen inom området, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna och ledamot i BioInnovations programstyrelse.

– För industriföretag inom kemi och plast, samt bränsleföretag, finns ett intresse av att kunna använda mer av de restströmmar som uppstår vid användningen av biobaserad råvara från skogsindustrin och jordbruket. För att det ska fungera behövs tekniska lösningar för att rena fram rätt molekyler och för hur man bygger in nya råvaror i befintliga industrier. Därför är en koordinerad kunskapsuppbyggnad i en företagsforskarskola betydelsefull, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM samt ledamot i BioInnovations programstyrelse.

Utlysningen, som genomförs av BioInnovation i samverkan med Vinnova, vänder sig i första hand till universitet och högskolor med forskarutbildning i samverkan med behovsägare i form av tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Upp till 2,6 miljoner kronor kan sökas per projekt. Ansökningar till doktorandprojekten ska vara inlämnade till Vinnova senast den 4 maj 2021.

Företagsforskarskolan, som ska resultera i stärkt konkurrenskraft genom ny grundläggande kunskap och ökad innovationstakt samt säkra en långsiktig kompetensförsörjning i industri och akademi, kommer att ha en tydlig koppling till bioindustriföretag och satsningen koordineras av Chalmers tillsammans med KTH.

Läs mer om utlysningen: https://www.bioinnovation.se/utlysningar/planerad-utlysning-doktorand-och-post-doc-projekt-for-resurssmarta-industriella-processer/ 

Kontakt för mer information

Anna Wiberg, programchef, BioInnovation
+46 (0)76-129 62 94, anna.wiberg@bioinnovation.se

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna
+46 (0)8-762 79 79, torgny.persson@skogsindustrierna.se

Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef, IKEM
+46 (0)10-455 38 85, nils.hannerz@ikem.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

BioInnovation har öppnat en utlysning för för doktorandprojekt inom biobaserade industriella processer. Bild: Pexels.
BioInnovation har öppnat en utlysning för för doktorandprojekt inom biobaserade industriella processer. Bild: Pexels.
Ladda ned bild
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson
Ladda ned bild
Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna
Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna
Ladda ned bild
Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef, 
 IKEM
Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef, IKEM
Ladda ned bild

Länkar

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. 
Läs mer på www.bioinnovation.se

 

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Rapport visar vad som behövs för att få bionedbrytbar plast på rätt plats3.11.2022 14:09:15 CET | Pressmeddelande

Miljöproblem som plast i haven skyndar på utvecklingen av bionedbrytbara och komposterbara plastmaterial. Nedbrytning – oavsett om det sker i naturliga eller konstgjorda miljöer – är en komplicerad process och begreppen kring bionedbrytbarhet är många. Därför har konsultföretaget Trossa, på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, analyserat området bionedbrytbar plast, och tagit reda på vilka behov företag och bransch har för att kunna accelerera utvecklingen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum