Region Örebro län

Bisysslor får inte skada Region Örebro läns verksamhet

Dela

Region Örebro läns medarbetare får inte ha en bisyssla som påverkar det ordinarie arbetet negativt eller som konkurrerar med regionens verksamhet. En bisyssla får inte heller skada förtroendet för Region Örebro läns verksamhet. Det säger de riktlinjer för bisysslor som regionstyrelsen beslutade om i dag.

Riktlinjen för bisysslor inom Region Örebro län har funnits tidigare men den har nu uppdaterats. Huvudregeln är precis som tidigare att bisysslor är tillåtna men att Region Örebro läns verksamhet ska prioriteras före annan verksamhet, undantaget är de åtaganden som är förknippade med privatlivet.

- Det är viktigt att vi har en aktuell riktlinje att förhålla oss till men det handlar egentligen inte om några konstigheter. Som arbetsgivare har vi ingenting att invända mot en bisyssla så länge den inte påverkar Region Örebro läns verksamhet eller anseende negativt, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Riktlinjen pekar ut tre olika typer av bisysslor:

  • Förtroendeskadlig bisyssla: Medarbetare får inte ha någon bisyssla som kan påverka opartiskheten i arbetet eller skada Region Örebro läns anseende.
  • Arbetshindrande bisyssla: Medarbetare får inte ha bisyssla som påverkar möjligheterna att utföra en god arbetsprestation genom att de olika arbetsuppgifterna kolliderar i tid eller får till följd att den anställde får en alltför tung arbetsbörda.
  • Konkurrensbisyssla: Med konkurrerande bisyssla avses normalt sett en verksamhet som innebär eller kan innebära att den påverkar Region Örebro läns verksamhet menligt.

De medarbetare som har en bisyssla ska anmäla detta och därefter ska respektive chef besluta om den är godkänd eller inte. För cheferna regleras rätten till bisyssla i anställningsavtalet.

- Chefer i Region Örebro län är förebilder för övriga medarbetare och det är extra viktigt att de har en restriktiv hållning när det gäller att ha en eventuell bisyssla, säger Andreas Svahn.

Kontakt

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Andreas Svahn
Andreas Svahn
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum