Fastighetsägarna

Boende i Stockholm känner stort klimatansvar i vardagen

Dela

Att källsortera sitt avfall och lämna det till återvinning har blivit en självklarhet för stockholmare som bor i bostads- och hyresrätter. Hälften sorterar ut sitt matavfall och sju av tio tycker att det är viktigt att bo klimatvänligt. Det visar Fastighetsägarna Stockholms rapport ”Klimatet, hemmet och jag” som undersökt stockholmares klimatengagemang och beteenden.

Undersökningen, som baseras på frågor om hur klimatsituationen påverkar vårt beteende i hemmet, visar att vad vi äter och hur vi hanterar våra matrester säger något om vår identitet och vad vi har för värderingar. Den tar också upp våra drömmar om ett framtida boende. 1000 stockholmare har tillfrågats. 

– Resultatet synliggör de förväntningar som finns på hyresvärdar och bostadsrättsföreningar när det gäller klimatengagemang och agerande. Vi ser exempelvis att många vill kunna sortera och lämna sitta avfall i anslutning till hemmet. Däremot vet vi att många fastighetsägare saknar utrymme och möjlighet för fler avfallsfraktioner i sina fastigheter. Här finns en stor utmaning i Stockholm, säger Anni Carpelan, chef för hållbar utveckling på Fastighetsägarna Stockholm. 

Stockholmare vill också bo klimatvänligt, framför allt de yngre som har starkare attityder och önskningar. Hälften av alla 20–30-åringar drömmer om ett hus som är klimatanpassat byggt. Detta är inte alls lika viktigt för gruppen 61–75-åringar. 

Medvetenheten om hur man kan spara energi är hög. Och de vanligaste energisparande åtgärderna i det egna hemmet är fulla disk- och tvättmaskiner. En fjärdedel av de svarande har snålspolande kranar och många begränsar sitt duschande eller förkortar sin duschtid. Energisnål belysning är en vanlig åtgärd liksom att stänga av golvvärmen, vilket är dubbelt så vanligt i bostadsrätt jämfört med hyresrätt. Kvinnor begränsar energianvändningen mer än män. 

– Fokus på de konsumtionsbaserade utsläppen ökar. Enligt förslag från Miljömålsberedningen, som representeras av samtliga riksdagspartier, ska de totala utsläppen från konsumtion i Sverige vara netto noll år 2045. Det är höga ambitioner, och här kommer fastighetsägare att spela en viktig roll, säger Anni Carpelan.

Fler slutsatser från rapporten:

  • 39 procent av männen drömmer om en laddstation till bilen. Motsvarande siffra för kvinnor är 25 procent.
  • Kvinnor är överrepresenterade när det gäller återvinning och second handinköp av prylar och kläder. 33 procent av kvinnorna drömmer om en byteshylla för kläder och skor i huset de bor i. Motsvarande siffra för män är 19 procent.
  • En mycket liten grupp gör inga särskilda konsumtionsval alls i hänsyn till klimatet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Fastighetsägarna Stockholm är en medlems- och branschorganisation för fastighetsägare i Stockholms och i Gotlands län med 4 500 medlemmar. Vi strävar efter en väl fungerande
fastighetsmarknad och driver fastighetsbranschens frågor framåt – hållbar stadsutveckling, en välfungerande bostadspolitik, fastighetsägares digitala verklighet. Vi arbetar för en levande stad som utvecklas hållbart, nu och i framtiden.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Välkomnar att Eons medlemskap i Prisdialogen inte förnyas25.11.2022 11:40:00 CET | Pressmeddelande

Fastighetsägarna Syd välkomnar Prisdialogens beslut att inte bevilja Eon nytt medlemskap i Prisdialogen för Malmö och Burlöv avseende 2023. Beslutet att inte bevilja förlängt medlemskap baseras på att Eon inte i tillräcklig omfattning svarat upp på kundernas förfrågan om fördjupad information avseende alternativa värmekällor, att transparensen och dialogen avseende kommande prisutveckling brustit samt att avvikelsen från prisändringsmodellens åtagande om prisstabilitet varit alltför stor.

1 av 3 trycker planprocessen är för komplicerad23.11.2022 11:50:00 CET | Pressmeddelande

Närmare var tredje tycker att den kommunala processen för att ändra användningen av lokaler är komplicerad. Bygglovsprocessen tar dessutom för lång tid. Det anser en majoritet i en ny kartläggning som Fastighetsägarna och arkitektkontoret White tagit fram. Med ökad kommunikation mellan kommunen och fastighetsägare kan processen bli mer förutsägbar. Det är en av slutsatserna som dras i en gemensam delrapport där Fastighetsägarna och White föreslår sex åtgärder för en snabbare och mer effektiv planprocess.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum