Vänsterpartiet Malmö

Borgensavtal för skyddsutrustning klart

Dela

Mot bakgrund av bristen på skyddsutrustning under coronapandemin har Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram ett förslag om att de tillsammans med Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala kommuner ska bidra till att gemensamt finansiera stora volyminköp av skyddsutrustning, desinfektionsmedel med mera till landets kommuner.

Emma-Lina Johansson, foto: Malmö Stad
Emma-Lina Johansson, foto: Malmö Stad

- Vi i Vänsterpartiet ställer oss självklart bakom ett avtal som kan underlätta situationen för hemtjänstpersonal och andra vårdgivare som i dagsläget är extremt utsatta. Samtidigt kan det knappas undgå någon att det inte ska behöva gå till såhär, med statlig kontroll och beredskapslager hade vi aldrig hamnat i den här situationen, säger Emma-Lina Johansson (V), kommunalråd. 

Förslaget som antagits under dagens kommunfullmäktigemöte innebär att Malmö stad går in som borgenär för SKRs bolag Kommuninvest som ska göra inköpen. Totalt handlar det om en borgenssumma om 125 miljoner kronor för Malmö. 

I Dagens Nyheter kunde vi den 2 april läsa om orsaken till att det saknas beredskapslager i Sverige. Det finns enligt artikeln 6 statliga utredningar och rapporter sedan 2013 som alla riktat skarp kritik mot svensk läkemedelsförsörjning. Kritiken sammanfattas med att ingen har överblick eller ansvar över läkemedelsförsörjningen. Beredskapslagring är med ett par små undantag borta och alla rapporter, all kritik, går tillbaka till en viktig år 2009 Då apoteksmarknaden avreglerades. Över en natt försvann det övergripande ansvaret för läkemedelsförsörjningen som Apoteket AB haft – även vid kriser och höjd beredskap. I utredningen som låg till grund för avregleringen, SOU 2008:4, trodde man att det skulle finnas intresse hos ”alla kommersiella aktörer att på affärsmässiga grunder fullgöra uppgifter inom totalförsvarets läkemedelsförsörjning”. Denna fromma förhoppning gjorde att staten lyfte bort apotekens lagstadgade skyldighet att ansvara för läkemedelsförsörjningen. Ingen övertog ansvaret.

- Det här visar med all önskvärd tydlighet att vi inte kan avreglera och privatisera in absurdum. Vi kräver vård och omsorg för alla, då måste vi också gemensamt finansiera och styra den. Det är bara tillsammans vi kan klara kriser, säger Anders Skans (V), gruppledare. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Emma-Lina Johansson, foto: Malmö Stad
Emma-Lina Johansson, foto: Malmö Stad
Ladda ned bild
Anders Skans, foto: Malmö Stad
Anders Skans, foto: Malmö Stad
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Driv boenden i offentlig regi!4.6.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, HVB-hem, missbruksvård med mera. Vi i Vänsterpartiet anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker Kommunförbundet Skåne ska samordna utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika kommunerna, istället för att upphandla privata boenden. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från vinstintressen.

Vänsterpartiet föreslår stödpaket för Malmöbor och ideella föreningar14.4.2020 05:00:00 CESTPressmeddelande

Kommunledningen har tagit flera initiativ för att stödja det lokala näringslivet på olika sätt - vilket vi tycker är bra, för att trygga jobben och försörjningen. Vi saknar dock ett stödpaket för vanligt folk som drabbas hårt när deras försörjning upphör från en dag till en annan, för alla de som saknar ett hem och för de ideella föreningar som får kämpa hårt under krisen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum