BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris kommentar till Lagrådets yttrande om barnkonventionen som lag

Dela

Idag presenterade Lagrådet sitt yttrande över regeringens lagrådsremiss om att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är oerhört nedslående läsning att Lagrådet avstyrker förslaget då vi på Bris är övertygade om att barnkonventionen som lag i Sverige skulle skapa ett mer rättssäkert samhälle för barn.

– Vi hoppas att regeringen nu visar handlingskraft och hittar ett sätt att fortsätta arbetet framåt med att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Det är i år 27 år sedan Sverige antog barnkonventionen. Ändå vittnar Bris dagliga kontakter med barn om att Sverige som land inte lyckas garantera varje barn sina grundläggande mänskliga rättigheter. Vi hör barn berätta om hur deras rättigheter kränks varje dag, trots att Sverige är bunden till barnkonventionen.

– Utredningen som ligger till grund för lagrådsremissen bekräftar Bris bild och ger konkreta förslag om hur både administrativa och juridiska processer kan bli mer rättssäkra för barnet, säger Magnus Jägerskog.

Bris kommer noga gå igenom Lagrådets yttrande och återkomma med utförligare kommentarer.

För mer information, kontakta: 
Anna Holmqvist, pressekreterare 
anna.holmqvist@bris.se 
070-779 95 06 

Bris, Barnens rätt i samhället, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå barn och unga i utsatta situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna. Bris vision är ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. FN:s konvention om barnets rättigheter utgör grunden för Bris arbete och Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se  

Taggar:

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.seBris telefonnummer för barn och unga: 116 111Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50PG: 90 15 04-1

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum