Linköpings kommun – Politik

Bristerna måste åtgärdas

Dela

Linköpings äldre förtjänar en äldreomsorg präglad av kvalitet och medmänsklighet. Tyvärr ser vi idag brister som måste åtgärdas.

Ånestads vårdboende har under det senaste året visat stora brister och förtroendet för Attendo som driver boendet är därför lågt. Brukarundersökningar visar på många svagheter och vi kommer följa verksamheten noga och kräver att få se omedelbara resultat.

Äldrenämnden har under det senaste året sagt upp tre utförare på grund av bristande kvalité och vi är beredda att göra det igen. Om inte bristerna åtgärdas kommer avtalet med Attendo sägas upp.

– I Linköpings kommun ska alla kunna känna sig trygga med att få omsorg med bra kvalitet. När någon av våra utförare inte levererar det så måste vi vidta de åtgärder som krävs, säger Annika Krutzén (M), ansvarigt kommunalråd.

– De brister vi ser är inte acceptabelt någonstans. Nu kräver vi åtgärder omgående, våra äldre förtjänar bättre, säger äldrenämndens ordförande, Liselotte Fager (KD).

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Nya områdesteam fokuserar på brottsprevention15.12.2020 09:34:24 CETPressmeddelande

I Berga, Ryd och Skäggetorp finns det platser som upplevs som otrygga. Orsakerna är bland annat regelbundna samlingar av ungdomar vilket skapar oro, främst kring centrumen, cykelstölder, skadegörelse och narkotikaförsäljning. I områdena riskerar också barn och unga att dras in i kriminella miljöer. Därför sätter Allians för Linköping nu in nya områdesteam som ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande på dessa platser.

Fokus på ökad trygghet och stöd till näringslivet i Allians för Linköpings budget för kommunstyrelsen 202125.11.2020 11:18:59 CETPressmeddelande

Coronapandemin har slagit hårt mot Sveriges kommuner. Aldrig har osäkerheterna varit så stora, och förutsättningarna varit så dåliga, som nu i pandemins spår. I kommunstyrelsens internbudget för 2021 avsätter därför Allians för Linköping extra reserver för att just kunna möta dessa stora osäkerheter. Budgetförslaget innehåller även satsningar på ökad trygghet och stöd till det lokala näringslivet under denna svåra tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum