World Childhood Foundation

Childhood och Regnbågsfonden lanserar ett gemensamt initiativ för att uppmärksamma och stärka arbetet mot sexuella övergrepp mot pojkar

Dela

*Pojkar som utsätts för sexuella övergrepp omfattas ofta inte i lagstiftningen.

* Pojkar som utsätts för sexuella övergrepp syns ofta inte i statistiken.

* Pojkar som utsätts för sexuella övergrepp vågar ofta varken polisanmäla eller berätta för sina familjer vad som hänt.

En jämförelse mellan 60 länder kring lagstiftning och insatser för att stoppa sexuella övergrepp mot barn visar på att nästan hälften av de länder som jämförts saknar ett tydligt skydd mot sexuella övergrepp mot pojkar i lagstiftningen. Bara 6 av 60 länder har information om hur stor andel pojkar som exploaterats sexuellt. Det finns en mängd exempel på hur övergrepp mot pojkar bedömts som mindre allvarliga än om det skulle drabba en flicka. I vissa fall skämtas de bort. I andra fall skuldbelägger vuxenvärlden pojken. Vuxenvärlden vet helt enkelt inte hur man ska bemöta en pojke som utsatts för övergrepp.

– Jag tycker det är sorgligt hur vi som jobbar mot sexuella övergrepp mot barn har svikit pojkarna, säger Britta Holmberg, programchef på Childhood. Vi har pratat alldeles för lite om hur de utsätts och hur det påverkar dem. Nu måste vi ändra på det! 

Regnbågsbarn (barn som är homo, bi och trans) har i sitt sökande efter identitet ofta inget annat val än att närma sig starkt sexualiserade vuxenmiljöer där de riskerar att utnyttjas av äldre. Deras första sexuella kontakter blir därför inte sällan övergrepp.


– Jag blev själv utsatt för övergrepp som barn, och nästan alla homokillar jag känner har såna erfarenheter, säger Jonas Gardell, som är ambassadör för Regnbågsfonden. Det är så vanligt att vi tagit det för normalt.

Pojkar som utsätts för sexuella övergrepp och barn som är regnbågsbarn är två tydliga och bitvis överlappande grupper där barn blir osynliggjorda och osynliggörandet har kunnat fungera och fungerar som skydd för förövarna.

Regnbågsfonden och Childhood lanserar nu ett gemensamt 3-årigt initiativ som vi kallar ”DE OSYNLIGA BARNEN” där vi tillsammans avser att: 

  • Bryta tystnaden om sexuella övergrepp mot pojkar
  • Bryta tystnaden om regnbågsbarn och deras särskilda utsatthet
  • Agera tillsammans för att finansiera konkreta insatser för att förebygga övergrepp mot projkar
  • Ge stöd till dem som utsatts samt finna sätt att prata om och bejaka barns rätt att vara homo och trans
  • Skapa en gemensam plattform för personer och organisationer som vill bidra till initiativet.


För mer information

Childhood – childhood.se Åsa Andreasson Åkerström, Kommunikationsansvarig asa.andreasson@childhood.org, 073-687 7006

Regnbågsfonden – regnbagsfonden.org Jonas Gardell, styrelsemedlem Genom helena@iles.se, 073 980 52 51


CHILDHOOD är en barnrättsorganisation som arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn, i Sverige och internationellt.

REGNBÅGSFONDEN är en insamlingsstiftelse som stöder regnbågsorganisationer (HBTQorganisationer) och regnbågsaktivister (HBTQ-aktivister) över hela världen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

World Childhood Foundation
World Childhood Foundation
Sveavägen 166, 16 tr
113 46 Stockholm

+46(0)8-551 175 00https://childhood.se/

World Childhood Foundation arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Vi ger stöd till lokala organisationer som utvecklar nya innovativa metoder som hjälper barn och familjer i utsatthet. Vi arbetar också aktivt för att stärka kvalitén och sprida beprövade modeller som når barn och familjer som tidigare inte fått det stöd de behöver. Med relativt små investeringar, kopplat med nära dialog och stöd, kan Childhood agera inkubator och hjälpa nya idéer och organisationer att växa och bli hållbara. Childhood grundades 1999 av Drottning Silvia.

Följ World Childhood Foundation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från World Childhood Foundation

Ny avancerad teknik ska stoppa sexuella övergrepp mot barn.10.3.2022 07:30:04 CET | Pressmeddelande

Under 2021 identifierade LIBRA miljontals bilder av sexuella övergrepp mot barn och gav insikter om hur materialet rör sig mellan europeiska länder. Programmet lanseras nu i större skala på den europeiska marknaden. Det möjliggör en bredare ansträngning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn eftersom det kan användas av flera aktörer utöver de brottsbekämpande myndigheterna. LIBRA är utvecklat av det nederländska företaget Web-IQ och har möjliggjorts genom finansiering och stöd från det nederländska säkerhets- och justitieministeriet och World Childhood Foundation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum