DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

”Det behövs en ny utredning!”

Dela

Utredningen mot diskriminering är helt otillräcklig. Det menar DHR, i sitt remissvar.

Regeringens utredning om utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94) är helt otillräcklig.Det skulle behövas en ny utredning med annat perspektiv och uppdrag, för att skydda människor med funktionsnedsättning mot den diskriminering som vi faktiskt drabbas av.  

- Så länge som Diskrimineringsombudsmannen är en av få som driver diskrimineringsfall för allmänhetens räkning – och så länge som DO sällan tar tag i våra anmälningar så är vi tämligen rättslösa, säger DHR:s förbundsordförande Åsa Strahlemo.

- Att motverka diskriminering handlar förstås om attityder och värderingar som måste prägla hela samhället. Men i de fall där diskriminering förekommit, måste vi ha bättre verktyg för att kunna driva våra ärenden. Det har inte ens varit utredningens uppdrag att komma till rätta med, säger Åsa Strahlemo.  

- Det behövs en ny och betydligt bredare utredning med djup analys av den diskriminering som drabbar människor med funktionsnedsättning, säger DHR:s jurist Eugenia Rudenberg. Här efterlyser vi ett avstamp i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det skriver vi i vårt remissvar.

För mer info kontakta:  

Åsa Strahlemo, förbundsordförande: 070-508 80 29 

Eugenia Rudenberg, jurist: 070-108 84 42 

Bilaga:

Remissyttrande: Ett utökat skydd mot diskriminering SOU 2021:94 

Nyckelord

Dokument

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum