Diskrimineringsombudsmannen

Diskriminering som har samband med flera grunder leder till ökad utsatthet

Dela
Många människors upplevelser av diskriminering omfattar olika sammanhang och följer dem genom livet. Inte sällan har den diskriminering som individen upplever samband med flera av lagens diskrimineringsgrunder. Sammantaget leder detta till en förstärkt utsatthet. Det här visar en ny rapport från DO.

En och samma person kan under livet utsättas för missgynnande och kränkningar som har samband med flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Ett ord som ofta används för att beskriva diskriminering i skärningspunkten mellan olika diskrimineringsgrunder är intersektionalitet.

DO:s nya rapport, ”Berättelser om utsatthet – En analys av diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder”, belyser frågor som har att göra med intersektionalitet och beskriver hur diskriminering som har samband med flera grunder kan komma till uttryck och hur den påverkar individers livsvillkor.

–  Det vi kan se är att diskriminering som har samband med olika diskrimineringsgrunder på det här sättet adderas till varandra och därigenom skapar en förstärkt utsatthet, säger DO Lars Arrhenius.

Rapporten ger en ökad insikt om hur diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder kan komma till uttryck och vilken inverkan den kan ha på människors liv.

Fakta:
Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder är: Etnisk tillhörighet, kön, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.

Rapporten baseras på en analys av anmälningar om diskriminering och på en intervjustudie där personer som själva har upplevt diskriminering som har samband med flera olika diskrimineringsgrunder har intervjuats. Intervjustudien har genomförts av forskaren Hanna Sofia Rehnberg, universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Den kunskap och de berättelser som ”Berättelser om utsatthet – En analys av diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder” presenterar skildrar utsatthet och diskriminering ur de utsatta personernas perspektiv. En del av berättelserna faller utanför diskrimineringslagens förbud mot diskriminering. DO har dock valt att återge även dessa berättelser eftersom de i hög grad påverkar individernas lika rättigheter och möjligheter.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum