Trafikverket

Djurens dag alla dagar hos Trafikverket (Dalarna)

Dela

Djurens dag firas alltid den 4 oktober sedan 1931. Det är en internationell dag för att uppmärksamma djurens rätt och djurens skydd. Grodor, fladdermöss, fiskar, älgar, uttrar, ödlor med flera djur finns ständigt med i Trafikverkets arbete.

Groda på vandringsled Foto Jens Ottoson
Groda på vandringsled Foto Jens Ottoson

Vägar och järnvägar blir ibland barriärer för djur, och viktiga livsmiljöer för djur skadas när nya vägar och järnvägar byggs. Men Trafikverket har möjlighet att göra positiva förändringar genom miljöåtgärder. Det pågår många insatser som ger positiva bidrag till natur och miljö.

Innan en ny väg eller järnväg byggs genomförs en så kallad naturvärdesinventering. Resultatet ska användas för att se hur djur och natur påverkas av de planerade åtgärderna.

När grodor och uttrar inte kan följa sin naturliga väg längs med vattnet, tvingas de passera vägbanan där de körs ihjäl i stor omfattning. För att motverka detta gräver Trafikverket ner ekologiskt anpassade vägtrummor som gör det möjligt för djur som lever i eller vid vatten att passera under trafikerade vägar. Varje år bygger Trafikverket ett 50-tal faunapassager vid vattendrag med hjälp av medel som är öronmärkta till den typsen av projekt, så kallade riktade miljöåtgärder.

För att förhindra att vilt blir påkörda kompletterar och förbättrar Trafikverket viltstängsel längs våra vägar. Det byggs även säkra viltpassager över och under vägar.


Exempel på aktuella miljöåtgärder i Dalarna

Grodhotell och groddamm
I samband med förbättringarna och bygget av väg 66 mellan Östra Tandö och Bu har ett grodhotell och en groddamm byggts till alla grodor längs vägsträckan. Grodhotellet är en övervintringsplats för grodorna. En grop på 2x2 meter har grävts ner till tjälfritt och fyllts med rundade naturstenar samt lövkompost och lövved. Groddammen är ett befintligt dike som har breddats och fördjupats, med sluttande kanter för att passa grodorna bättre. 

Faunapassager och sandiga miljöer för insekter 
Trafikverket planerar att bygga om väg E16 mellan Borlänge och Djurås till en mötesfri väg. I projektet ska ett flertal åtgärder för större och mindre djur genomföras. Bland annat ska viltstängsel sättas upp och viltpassager ska byggas. Viltpassagerna gör det möjligt för både små och stora djur att tas sig fram under vägen på ett säkert sätt. Det ska även skapas vattenmiljöer som grodor kan leka i. Och för att insekterna ska få det bra kommer det att finnas sandiga miljöer samt faunadepåer i form av upplag för död ved.

Bättre vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande djur
Sedan några år arbetar Trafikverket intensivt med att placera vägtrummor på ett sätt som skapar förutsättningar för att djur ska kunna röra sig utan att hindras av vägar och järnvägar. Hittills har cirka tio gamla vägtrummor i Dalarna bytts ut till ekologiskt anpassade vägtrummor.

I mitten av september byttes utslitna vägtrummor ut till nya under väg 771 i höjd med Nyberget i Säters kommun. I samband med arbetet passade Trafikverket på att anlägga två trummor för uttrar, som gör att dem kan ta sig fram säkert under vägen.  

Kontakter

Beisi Sundin, presskommunikatör, Trafikverket, 073-801 24 00
Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Bilder

Groda på vandringsled Foto Jens Ottoson
Groda på vandringsled Foto Jens Ottoson
Ladda ned bild
Älg på väg att korsa en väg Foto Allan Wallberg
Älg på väg att korsa en väg Foto Allan Wallberg
Ladda ned bild
Grodornas damm Foto: Entry AB
Grodornas damm Foto: Entry AB
Ladda ned bild
Grodornas hotell Foto: Entry AB
Grodornas hotell Foto: Entry AB
Ladda ned bild
Exempel på en trumma fisk och utter väg E14 Storlien Jämtland foto Pär-Mikael Persson
Exempel på en trumma fisk och utter väg E14 Storlien Jämtland foto Pär-Mikael Persson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum